Det finns mycket barrträd här som hemma i Sverige! There is much conifers here like back home in Sweden!