Alla kyrkor är pyntade inför tre vise männens dag! All churches were draped for celebrations of three wise men’s day!