Det är rejäla backar i staden! There are steep hills in the city!