Befolkningen är betydligt kortare här och parkbänkarna är byggda därefter! The population is much shorter here and the park benches are built accordingly!