Bitcoinvecka här på Hubud i Ubud. Bitcoin week at Hubud in Ubud!