Pontus tillsammans med Djungle Jack, Chony och David medan vi väntar på maten. Pontus together with Djungle Jack, Chony and David while we were waiting for the food!