Banvallen i Långshyttan kantad av vinterklädda björkar! railway embankment in Långshyttan lined with winter-clad birches!