Vi kunde se en skymt av en av de tre färskvattenssjöarna i nationalparken från toppen av berget också! We could see a glimpse of one of the three freshwater lakes in the national park from the top of the mountain too!