Taj Mahal-hotellet som blev utsatt för en terroristattack 2008! The Taj Mahal hotel which was the target of a terrorist attack in 2008!