Vi besökte Sardarmarknaden och fick en fin känsla över stämningen i Jodhpur! We visited the Sardar Market and got a nice sense of the atmosphere in Jodhpur!