Man blir lätt indragen i olika småbutiker och här blir vi visade fantastiska silkesscarfar från kashmir! You easily become embroiled in various small shops and here we got to see beautiful silk scarves from Kashmir!