Vi besökte marmorpalatset där minneshallen är över alla Maharadjorna som styrt över Marwar från 1200-talet och framåt finsn avbildade. We visited the Marble Palace where the hall of memories is of all the Maharajas who ruled over Marwar from the 1200s onwards are depicted.