Kanonerna som användes för att vakta fortet och som oftast var krigsbyte från andra länders försvar! The cannons that were used to guard the fort and which were often looted from other countries defense!