Vi fick även se många kungliga vaggor där nyfödda kungligheter legat och sovit! We also got to see many royal cradles where the newborn royals have been sleeping!