Pontus kollar på utsikten! Pontus looks at the view!