En av all bärstolar där fruarna bärdes i för att undkomma de hemska männens lustfyllda blickar… One of the Palanquins in which wives were carried in order to escape the terrible men’s lustful glances …