En av alla maharadjor som styrde Marwar! One of the maharajas who ruled Marwar!