Vid en av de inre ingångarna till fortet så hittar man handavtryck från alla drottningar som följde tradtionen av änkebränning för att följa med sin kung i döden! You can find the handprints of all queens that followed the tradition of widow burning to accompany their king into death at one of the entrances to the interior part of the fort!