Det varnas flitigt om risken att dö här runtomkring!
It is a lot of warning signs about the risk of dying around here!