En av Hanumans påstådda födelseplatser i Indien! One of Hanuman supposed birthplaces of India!