Vi hjälpte till med förberedelserna! We help with the preparations!