Lokalbefolkningen förberedde för en festival i Hampi! The locals prepared for a festival in Hampi