Elefantstallarna på militäranläggningen! Elephant stables at the military facility!