Lotus Mahal och ett vakttorn i högra hörnet! Lotus Mahal and a watchtower in the right corner!