Danshallen i Vitala templet! Musiken kommer från dessa tunna stenpelare som man slår på med träpinnar! Dance Hall in Vital temple! The music comes from these thin stone pillars that you hit with sticks!