Blommande träd från Sydamerika som gömmer härligt färgglada blommor i grönskan! Flowering trees from South America which hide wonderfully colorful flowers in its greenery!