Vi blev inbjudna till en kvinnas hem och fick äta genuin singalesisk mat! We were invited to a woman’s home and eat genuine Sinhala food!