Det är en buddhistisk festival i landet för att ära gudarna! It is a Buddhist festival in the country to honor the gods!