Sajana, Sherry och Germaine spelar på på Cloud Café i Colombo! Sajana, Sherry and Germaine playing at cloud café in Colombo!