Vi började viska när vi kom in i den mörka teatern :)! We started whispering when we entered he dark theatre :)!