A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: worldschoolers

Long beach and Worldschooling

Our closest beach is Long beach and this is where we hang out the most of our time here on Koh Lanta. Here, we often meet up with our friends and it was also on this beach that we also wanted to meet up with the Swedish Worldschooling community that is located here this winter.
There are a few Swedish families on Koh Lanta that has taken their children’s well-being and education into their own hands and we managed to meet up with them on Long beach so that the children could play and us adults could talk.


Vår närmaste strand är Long beach och det är här vi tillbringar den mesta av vår tid här på Koh Lanta. Här träffar vi oftast våra vänner och det var på denna strand som vi också ville träffa det svenska “Worldschooling“-gänget som bor här i vinter.
Det finns några svenska familjer på Koh Lanta som har tagit sina barns välbefinnande och utbildning i sina egna händer och vi lyckades träffa dem på Long Beach så att barnen kunde leka och oss vuxna kunde prata.

Long beach at sunset. This was a dream for Ulrika to one day have our own child sitting on white sand during a sunset and taking a photo. Her dream came finally true here on Long beach.
We didn’t bring our best camera so the result was a bit dark, but it didn’t matter to us. We were finally here with our daughter Othilia and captured the moment in our minds instead.
We finally got the time to meet with other Worldschoolers.
Othilia was well taken care of by the other older girls.
Our second meeting with the Worldschoolers at Long beach.
Othilia grew tired of the beach so she soon left the company.
and walked her own way to discover new areas.
and found drums that she was eager to try.
She is not prone to walking our daughter, but a few lamps can get her moving. This is our part of Long beach too.
Our favorite Thai dish is Khao Soi, a Northern Thai dish, and we had a lovely place just next to us that served the most delicious Khao Soi we have eaten so far. The name of the restaurant is Kwan’s cookery 2.
The brisket at the Irish Embassy is usually also a lovely dish we have eaten here.
Thai Cat has ok food, but the good thing about this place is that they have a lot of things for the children to do.
The Fat Turtle at the south part of Long beach is another place we like, both for food and for the view. Here we are eating with our Swedish friends their last night here on Koh Lanta.
Ending this blog post with two different sunsets from long beach.
Enjoy!

Worldschoolers of Prague and Edward’s first birthday

We have been meeting up with the Worldschoolers of Prague during our first month here. Our friend Caroline is one of the organizers so that is how we knew that worldschoolers even exist. Below is a quote from their homepage about what the term worldschooler means and we think that it fits our family’s description well and how we think of “homeschooling”,  a word that doesn’t give the meaning of the term justice.

“Worldschooling is basically to learn from the world. The whole world is your classroom! We dont believe that learning occurs by being forced to stay inside of a classroom. We believe in natural learning, from the world around you, together as a family.

Worldschooling is a form of “home-schooling” but doesn´t often occur in the home. Worldschoolers can or cannot follow a curriculum. Worldschoolers can be many kinds from homeschoolers that follow curriculums to radical unschoolers. It is up to the families what they do.

Worldschoolers are often travelling families that travel for a longer or shorter time. They can also be families that don´t travel but are eager to explore the world from their homes.”

We have also celebrated Edward King’s first birthday and it is interesting how much has happened during a year. We came to Prague in August last year to assist the King family during the arrival of Edward. They had planned a home birth and we where there to take care of the older brothers if they decided that they didn’t want to be there during the birth. Everything went well and Ulrika even got to be the birth photographer capturing this special moment for the King family.

Being part of and experiencing the birth of Edward was especially precious to Ulrika, who before the birth of Edward was absolutely terrified of ever giving birth to a child. After this experience, Ulrika now feel totally calm and are not afraid anymore of the thought of giving birth. It has helped a lot for the coming birth of our child, which can happen any day now.


Vi har träffat “Worldschoolers” i Prag under vår första månad här. Vår vän Caroline är en av arrangörerna, så det är på den vägen vi lärt oss att “Worldschoolers” ens existerar. Nedan följer ett översatt citat från deras hemsida om vad begreppet “Worldschooler” betyder och vi tycker att det passar vår familjs beskrivning bra och hur vi tänker på “hemskolning”, ett ord som inte ger begreppet rättvisa.

“Världsskolare (Worldschoolers) är i princip att lära av världen. Hela världen är ditt klassrum! Vi tror inte att lärande sker genom att vara tvungen att stanna inne i ett klassrum. Vi tror på naturligt lärande, från världen runt omkring dig, tillsammans som en familj.

Världsskolning är en form av “hemskolning”, men det förekommer inte ofta i hemmet. Världsskolare kan både följa en viss läroplan eller göra det helt utan någon form av läroplan. Världsskolare kan vara många typer, från hemskolare som följer läroplaner till radikala “unschoolers”. Det är upp till familjerna vad de gör.

Världsskolare är ofta familjer som reser för en längre eller en kortare tid. De kan också vara familjer som inte reser, men är angelägna om att utforska världen från sina hem.”

Vi har också firat Edward Kings första födelsedag och det är intressant hur mycket som har hänt det senaste året. Vi kom till Prag i augusti förra året för att hjälpa Kingfamiljen vid ankomsten av Edward. De hade planerat en hemfödsel och vi var där för att ta hand om de äldre bröderna utifall de bestämde sig för att inte vilja vara där under födseln. Allt gick bra och Ulrika fick till och med agera förlossningsfotograf som fångade detta speciella ögonblick för familjen.

Att vara en del av och uppleva Edwards födelse var särskilt värdefullt för Ulrika, som före Edwards födelse var jätterädd för att någonsin föda ett barn. Efter denna erfarenhet känner Ulrika sig nu helt lugn och känner sig inte längre rädd inför tanken på att föda. Det har verkligen hjälpt oss mycket inför vårt barns kommande födelse, vilket kan hända vilken dag som helst nu.

Meeting up with a bunch of Worldschoolers for the first time. (Photo by: Caroline King)

Ulrika and our child got an examination by a possible future midwife, who had brought her own midwife equipment, during week 37 of pregnancy. (Photo by: Caroline King)

August has been incredible hot here in Prague so the meetings have mostly involved playing in water, here in Park Stromovka. (Photo by: Caroline King)

The worldschooler meet up at lake Džbán, a really kid-friendly facility where the adults pay an entrance fee (90 CZK) and the kids go in for free. (Photo by: Caroline King)

There are a lot of things to do here for both kids and adults.

They even have a small baby pool. (Photo by: Caroline King)

We have also been involved in science projects indoors – here separating oxygen and hydrogen by electrolysis with excited kids watching the tubes filling with gas.

Prague is a great place for worldschoolers. There are so much things you and your kids can do from Science and sports to arts and crafts. There are events and workshops happening all the time here in Prague, so it is just up to what your child is interested in.

Edward’s first birthday was coming up so we where invited to a small birthday picnic to celebrate that Edward has been around for one year. The place was going to be Park Stromovka, which is an awesome park to spend a day in. especially when you are in week 38 of pregnancy.

Caroline had prepared a birthday cake.

And Edward got a lot of help blowing out his candle from his older brothers Winston and Henry.

Edward also got help to open his birthday gifts.

A few friends came to celebrate Edward. Suzanna has experience giving birth at the hospital we finally chose and we met with them the last time we where here to get information about Rakovnik hospital. It helped us hearing about her experiences, which in the end convinced us to choose Rakonvik. It was nice meeting them again on Edward’s birthday picnic to be able to update them on how we have solved our birthing plans. Now it is just about waiting for our child to enter the world.

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑