(Scroll down to the orange text for the English version!)

Vi har nu varit ute i 6 månader och vi förstår om det dykt upp några frågor som “hur firar ni det?”, “vad har ni lärt er under dessa månder ute?”, “har ni någon längtan hem?”, och kanske den viktigaste frågan av alla “hur långt skägg har Pontus nu?”.

Den sista frågan är lätt att svara på med en före- och efterbild som vi lägger ut med detta blogginlägg så får ni bedöma själva, men resten av frågorna kommer i textform.

Vi firade 6-månadersdagen med att gå ut och äta på den godaste restaurangen vi hittat i Indonesien, nämligen Warung Mamma som ligger i Kuta på Bali. Är ni i Kuta och vill äta väldigt god italiensk och indonesisk mat för en billig summa, så ska ni definitivt gå dit. Själva stället är jättemysigt inrett (som en bakggård), personalen är supertrevliga och den ligger på Jalan Patimura, mellan Jalan Legian och Jalan Mataram. Vi har nog ätit oss igenom halva menyn vid det här laget och har ännu inte stött på någon maträtt som inte är fantastiskt god!

Under dessa 6 månader har vi lärt oss massor och en del tänkte vi bjuda på i punktform nedan:

 1. Det är alltid bra att ha fyra ögon när man bokar transportmedel så man inte råkar hamna i Ho Chi Minh(Vietnam) när man egentligen vill till Siem Riep (Kambodja).
 2. Den ekonomiska aktiviteten är jättestor i sydostasien och det är spännande att följa utvecklingen.
 3. Man kan faktiskt glidflyga bakom båtar i Burka.
 4. Rumpduschar är det bästa vi vet. Det kommer kännas ohygieniskt att bara torka sig med papper hädanefter.
 5. Fixa inhemskt nummer med 3g är oftast mycket bättre än att betala för “free wifi” för boendet.
 6. Dykning är fantastiskt och inget dyk är det andra likt!  Har du gjort 20 dyk och trott att du sett allt, så kan vi med säkerhet säga att du har fel.
 7. Kolla vart du sätter fötterna när du är ute och springer för det är inte roligt att få ett infekterat sår i sydostasien.
 8. Iglar är inte farliga och stenfiskar är definitivt farliga!

Vi längtar definitivt inte hem till Sverige igen, men däremot så kan det komma vågor av saknad efter familj och vänner. En spelkväll som drar ut på tiden för att vi pratar desto mer, ett pubminne där vi skålar i glädje och samförstånd eller härliga konversationer oavsett om det är hemma hos oss, hos er eller platser som vi utforskar tillsammans! Gå på bio, luncha, äta glass, sitta i trädgården eller på balkongen. Ta en löptur ihop, tacklas på innebandyplanen, en promenad tillsammans eller bara vara tillsammans. Veta att vi är nära varandra om det skulle hända något. Samtidigt har denna resa gett oss massor av nya människor som vi också vill ha i vårat liv, som vi kan kalla våra vänner och som vi inte heller vill vara utan. Det bästa vore om man kunde krympa jorden så att fysiska avstånd inte är några problem!  Resan har också gett oss nya erfarenheter, perspektiv på våra liv och vår syn på omvärlden, samt vad vi vill med vår framtid. Det bästa med resan är att inte veta hur framtiden kommer se ut, men vi ser fram emot den med spänning. Vem vet vad vi gör nästa år och vart vi är då? Det vi vet är att det är härligt att leva!


 

English version

We have now been out travelling for 6 months and we understand that it has come up some questions like “how do you celebrate it?”, “What have you learned during these past six months ?”, “Do you have any homesickness?”, and perhaps the most important question of all “how long is Pontus beard now?”.

The last question is easy to answer with a before and after picture that we will include in this blog post so you can see for yourself, but we will answer the rest of the questions in text form.

We celebrated our 6-month anniversary by eating at the best restaurant we have found in Indonesia, namely Warung Mamma. Are you in Kuta and want to eat very good Italian and Indonesian food for a cheap price, then you should definitely try it out. The place is nicely decorated (like a cosy backyard), the staff is super nice and it is located on Jalan Patimura, between Jalan Legian and Jalan Mataram. We have probably eaten our way through half the menu by now and have yet to come across any dish that is not fantastic!

During these six months, we have learned a lot and we would like to share some of it below:

 1. It is always good to have four eyes when you book transport so you do not accidentally end up in Ho Chi Minh (Vietnam) when you really want to go to Siem Riep (Cambodia).
 2. Economic activity is huge in Southeast Asia and it is exciting to follow the progress.
 3. One can actually do parachute gliding behind a boat in burka.
 4. Butt showers is the best thing we know. From now on it will seem unhygienic to just wipe our butts with paper.
 5. Fixing a domestic number with 3g is usually much better than paying for “free wifi” in your accommodations.
 6. Diving is amazing and no dives are the same! Have you done 20 dives and think you’ve seen everything, then we can say with certainty that you are wrong.
 7. Check where you put your feet when you are out running, because it is no fun to have an infected wound in Southeast Asia.
 8. Leeches are not dangerous and stone fish are definitely dangerous!

We definitely don’t long back to Sweden, but longing for family and friends can come in waves. A game night where we talk all night, a pub night where we clink our glasses in joy and understanding, or just having lovely conversations whether it be at our home, at your place, or places that we explore together! Go to the movies, have lunch, eat ice cream, sit in the garden or on the balcony. Running together, tackle each other on the floorball arena, take a walk, or just being in the now together. Knowing that we are close to each other if something should happen. Meanwhile, this trip has given us a lot of new people whom we also want in our lives, that we can call our friends and that we do not want to be without. It would be best if we could shrink the earth so that physical distance is no longer a problem! The trip has also given us new experiences, perspectives on our lives and our view of the world around us, and what we want for our future. The best part of the trip is not knowing what the future will look like, but we look forward to it with excitement. Who knows what we’re doing next year and where we are then, but what we do know is that it’s wonderful to live!

Pontus skägg och hår för mer än 20 veckor sedan I Angkor Wat och en mycket lockigare Pontus från gårdagen i Kuta!Pontus beard and hair more than 20 weeks ago at Angkor Wat and a much curlier Pontus from yesterday in Kuta!

Pontus skägg och hår för mer än 20 veckor sedan I Angkor Wat och en mycket lockigare Pontus från gårdagen i Kuta! Pontus beard and hair more than 20 weeks ago at Angkor Wat and a much curlier Pontus from yesterday in Kuta!

Vår favoritrestaurang i hela Indonesien! Our favorite restaurant in all of Indonesia!

Vår favoritrestaurang i hela Indonesien! Our favourite restaurant in all of Indonesia!

Utsikt över solnedgången vid en av våra löpturer på stranden! Vågorna är mäktiga! View of the sunset while jogging on the beach! The waves are powerful!

Utsikt över solnedgången vid en av våra löpturer på stranden! Vågorna är mäktiga! View of the sunset while jogging on the beach! The waves are powerful!