A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Vulkan

Åka bräda ned för en vulkan i Nicaragua / Volcano boarding in Nicaragua

(Please scroll down to the orange text for the English version)

“Skulle det inte gå att åka bräda nedför här?”

Den frågan ställde jag till Pontus medan vi pulsade ned för vulkanen Acatenango i Guatemala. Det djupa och lösa lagret av aska på toppen av vulkanen kändes som pudersnö och vi kunde glida ned för det branta berget på våra fotsulor på en bråkdel av tiden som det tagit oss att gå upp den sista jobbiga sträckan på cirka 300 höjdmeter från lägret. Då visste vi inte att vi en månad senare skulle stå vid kanten på vulkanen Cerro Negro i Nicaragua med lustiga skyddskläder på oss och en bräda i handen medan vi väntade på vår tur att få åka ned för en vulkan.

Det skulle dock bli mer som att åka pulka än snowboard, men vi var lika glada ändå. Att gå upp för Cerro Negro tog endast 40 minuter och var en betydligt lättare vandring än de andra vulkanerna vi bestigit i Centralamerika och utsikten över det nicaraguanska landskapet är fantastisk.

Cerro Negro är en av världens yngsta vulkaner som reste sig ur marken den 13:e april 1850. Sedan dess har vulkanen haft flera utbrott och är fortfarande aktiv. Detta fick vi erfara genom att skrapa bort det översta lagret med foten och vidröra marken med våra händer. Fem centimeter under lagret av grus och aska, som vi snart skulle åka bräda på, var det så varmt att vi nästan kunde bränna oss och vi såg också rök sippra ut genom en skreva vid sidan av den primära kratern. Sista utbrottet ägde rum 1999 och vulkanen övervakas noga av forskare för att kunna varna vid tecken på att Cerro Negro riskerar att få ett nytt utbrott.

Vill du också åka bräda ned för en vulkan? Då är det bara att gå omkring en stund i Leon så hittar du många som erbjuder turer för “volcano boarding” för priser från cirka 25 USD inklusive transport och allt man behöver. Vissa erbjuder även att du får åka ned för vulkanen två gånger, om du känner för att gå upp för berget en ytterligare gång. Så fråga vad som ingår i priset när du bokar. Det ska även gå att få tag på mer snowboard-liknande brädor som du står på när du åker ned, men det uppfattade vi var ovanligt att turister gjorde och skaderisken är då också betydligt högre. Vi och alla andra som var där satt ned på brädan när vi åkte och vi tog med oss vår kamera och filmade vår färd nedför vulkanen för att visa er hur det går till.

Det kan gå riktigt fort om du inte väljer att bromsa med fötterna och det hela är över på två minuter. Vi kan verkligen rekommendera denna aktivitet om du befinner dig i Nicaragua och är en person som gillar lite fartfyllda äventyr och vacker natur.

Text och bilder hittar du även på Ett annat liv.


“Wouldn’t it be possible to go down the volcano using a board?”

That was the question I asked Pontus while we pulsed down the volcano Acatenango in Guatemala. The deep, loose layer of ash on top of the volcano felt like snow and we could slide down the steep mountain on the soles of our feet in a fraction of the time it took us to walk up the last tough stretch of about 300 meters of altitude from the base camp. At that point we did not know that a month later we would stand at the edge of the volcano Cerro Negro in Nicaragua with funny looking protective clothes and a board in our hand while we waited for our turn to ride down a volcano.

However, it would be more like sledding than snowboarding, but we were just as happy anyway. The walk up on the volcano Cerro Negro took only 40 minutes and was a much easier hike than other volcanoes we’ve climbed in Central America, and the view of the Nicaraguan countryside is stunning.

Cerro Negro is one of the youngest volcanoes in the world and it rose from the ground on 13 April 1850. Since then, the volcano has had several outbreaks and is still active. We could feel this by scraping off the top layer with our feets and touch the ground with our hands. Five centimeters below the layer of rubble and ash, the same ground we would soon volcano board down on, was so hot that we almost burnt our hands and we also saw smoke seeping out through a crevice on the side of the primary crater. The last eruption took place in 1999 and the volcano is closely monitored by scientists to warn of any signs that Cerro Negro is at risk of a new outbreak.

Do you also want to go board down a volcano? Then you can just walk around for a while in Leon and you will find many who offer volcano boarding tours for prices of around 25 US Dollar, including transport and everything you need. Some agencies even offer that you can go down the volcano twice, if you feel like going up the mountain one more time. So ask what is included in the price when booking. It should also be possible to ride down with a more snowboard-like board that you stand on when you go down, but we understood that it was unusual that tourists used those kind of boards and the risk of injury is also much higher when using those. We, and everyone else who was there, were sitting down on the board and we brought our camera and filmed our journey down the volcano to show you how it’s done.

It can go really fast if you choose not to brake with your feet, and the whole thing is over in two minutes. We can really recommend this activity if you are in Nicaragua and are a person who likes a little action-packed adventure and beautiful scenery.

Text and pictures are also published at “Ett annat liv“.

Jag och Pontus poserar framför vulkanen som vi nyss åkt ned för med våra brädor. / Me and Pontus posing in front of the volcano which we had just gone down with our boards.

Ulrika och Pontus poserar framför vulkanen som vi nyss åkt ned för med våra brädor. / Ulrika and Pontus posing in front of the volcano which we had just gone down with our boards.

Cerro Negro är en svart grushög omgiven av ett frodigt grönt landskap. Lavan från tidigare utbrott skär in i landskapet och skapar en häftig kontrast mellan de livlösa resterna av den stelnade lavan och den levande omkringliggande grönskan. / Cerro Negro is a black stone heap surrounded by a lush green landscape. The lava from previous eruptions cut into the landscape, creating a beautiful contrast between the lifeless remains of the solidified lava and the living surrounding greenery.

Cerro Negro är en svart grushög omgiven av ett frodigt grönt landskap. Lavan från tidigare utbrott skär in i landskapet och skapar en häftig kontrast mellan de livlösa resterna av den stelnade lavan och den levande omkringliggande grönskan. / Cerro Negro is a black stone heap surrounded by a lush green landscape. The lava from previous eruptions cut into the landscape, creating a beautiful contrast between the lifeless remains of the solidified lava and the living surrounding greenery.

Vägen upp på Cerro Negro följer bergskammen vid sidan av kratern som bildats av stenar, grus och aska efter alla utbrott. / The hike up Cerro Negro follow the ridge on the side of the the primary crater and is formed by rocks, gravel and ashes from all its outbreaks.

Vägen upp på Cerro Negro följer bergskammen vid sidan av kratern som bildats av stenar, grus och aska efter alla utbrott. / The hike up Cerro Negro follow the ridge on the side of the the primary crater and is formed by rocks, gravel and ashes from all its outbreaks.

En del av utsikten från toppen av vulkanen. / Part of the view from the top of the volcano.

En del av utsikten från toppen av vulkanen. / Part of the view from the top of the volcano.

IMG_3679

Fortsätter där vi slutade, nämligen i Antigua! / Continuing where we left off, namely in Antigua!

(Please scroll down to the orange text for the English version) 

Nu ligger vi riktigt långt efter tidsmässigt i bloggen och Ulrika ska försöka hinna ikapp bloggmässigt den närmaste veckan för vi har så mycket att berätta. Förutom rapportskrivning om Bitcoin och blockkedjeteknik, samt vulkanvandring, så har vi hunnit med en intensivkurs i spanska, korsat gränsen till Honduras, blivit certifierade räddningsdykare och Ulrika har blivit skribent på Ett annat liv“. Vi kommer till allt detta så småningom, men vi har inte hunnit lägga upp alla fina bilder vi samlat på oss ännu, så vi börjar där vi slutade sist, nämligen i Antigua. Ingen kan väl ha undgått att vi älskar Guatemala, och Antigua är en jättefin stad att stanna en liten tid i om man är i närheten! Missa inte vårat tidigare blogginlägg om när vi utforskade Antigua!


We are really far behind in time now in our travel blog and Ulrika will try to catch up here during the next week, because we have so much to tell you guys. In addition to writing a blockchain/Bitcoin report and hiking up a volcano, we have been taking a crash course in Spanish, crossed the border to Honduras, become certified rescue divers and Ulrika has become a writer on the web page “A different life“. We will get to all this eventually, but we haven’t had time to upload all the nice pictures we have accumulated, so we’ll start where we left off, namely in Antigua. No one can have missed that we love Guatemala, and Antigua is a really nice city to stay in for a while if you are nearby! Do not miss our earlier blog post about when we explored Antigua!

2 Vi kunde se flera vulkanutbrott av vulkanen Fuego från vårt hostel i Antigua! We could see several eruptions by the volcano Fuego from our hostel in Antigua!

Vi kunde se flera vulkanutbrott av vulkanen Fuego från vårt hostel i Antigua! We could see several eruptions by the volcano Fuego from our hostel in Antigua!

VI hade en liten tjej vid namn Diana som sprang omkring på vårt hostel om dagarna. Hennes mamma arbetade där och på eftermiddagarna kom pappan dit och aktiverade henne med diverse lekar. Här spelar de fotboll på gatan utanför! We had a little girl, named Diana, who ran around our hostel during the days. Her mother worked there and, in the afternoons, her father came from work and played with her. Here, they play football in the street outside!

Vi hade en liten tjej vid namn Diana som sprang omkring på vårt hostel om dagarna. Hennes mamma arbetade där och på eftermiddagarna kom pappan dit och aktiverade henne med diverse lekar. Här spelar de fotboll på gatan utanför! We had a little girl, named Diana, who ran around in our hostel during the days. Her mother worked there, and in the afternoons her father came from work and played with her. Here they play football in the street outside!

2 Pontus födelsedag startade i en storm på toppen av vulkanen Acatenango, men avslutades med FIlé Mignon och ett glas rödvin i Antigua! Tack Rebecca för födelsedagspresenten! Pontus birthday started in a storm on top of the volcano Acatenango, but ended with fillet mignon and a glass of red wine in Antigua! Thanks Rebecca for the birthday present!

Pontus födelsedag startade med en storm på toppen av vulkanen Acatenango, men avslutades med filé Mignon och ett glas rödvin i Antigua! Tack Rebecca för födelsedagspresenten! Pontus birthday started with a storm on top of the volcano Acatenango, but ended with fillet Mignon and a glass of red wine in Antigua! Thanks Rebecca for the birthday present!

2 I Antigua fick vi nöjet att träffa vår vän Adam som cyklar långa sträckor över jordklotet. 2011 cyklade Adam från London till Nya Zeeland och 2015 startade hans cykeläventyr i Philadelphia där han via Alaska ska ta sig ända ned till sydspetsen på Argentina! Spana in hans blogg här! We had the pleasure of meeting our friend Adam in Antigua, who cycle long distances across the globe. In 2011, Adam cycled from London to New Zealand and in 2015, he started his cycling adventures in Philadelphia from where went to Alaska and is biking all the way down to the southern tip of Argentina! Check out his blog here!

I Antigua fick vi nöjet att träffa vår vän Adam som cyklar långa sträckor över jordklotet. 2011 cyklade Adam från London till Nya Zeeland och 2015 startade hans cykeläventyr i Philadelphia där han via Alaska ska ta sig ända ned till sydspetsen på Argentina! Spana in hans blogg nummer två här! We had the pleasure of meeting our friend Adam in Antigua, who cycle long distances across the globe. In 2011 Adam cycled from London to New Zealand and in 2015 he started his cycling adventures in Philadelphia from where he went to Alaska to start  biking all the way down to the southern tip of Argentina! Check out his second blog here!

2 I Antigua var det första gången vi hittade korv som var enskilt inpackade i plast trots att de låg i samma stora plastpaket. in Antigua it was the first time we found sausages, which were individually packaged in plastic even though they were in the same large plastic package.

Det är första gången vi hittade korv som var enskilt inpackade i plast trots att de låg i samma stora plastpaket. It was the first time we found sausages, which were individually packaged in plastic, even though they were in the same large plastic package.

2 Antigua är en riktigt vacker stad omgiven av vulkaner! Antigua is a beautiful city surrounded by volcanoes!

Antigua är en riktigt vacker stad omgiven av vulkaner! Antigua is a beautiful city surrounded by volcanoes!

2 Antigua är en oerhört fin stad att vandra runt i! Antigua is a very nice city to walk around in!

Antigua är en fin stad att vandra runt i! Antigua is a nice city to walk around in!

2 Avtryck från naturkatastroferna som har drabbat Antigua hittar du runt omkring i staden! you can find imprints from the natural disasters that have hit Antigua all around the city!

Avtryck från naturkatastroferna som har drabbat Antigua hittar du runt omkring i staden! You can find imprints from the natural disasters that have hit Antigua all around the city!

2 Vi passade även på att äta lite glass medan vi promenerade runt i staden! We also took the opportunity to eat some ice cream while we walked around the city!

Vi passade även på att äta lite glass medan vi promenerade runt i staden! We also took the opportunity to eat some ice cream while we walked around the city!

2 En röd VW-buss passar utmärkt in i grönskan! A red VW-bus fits perfectly into the greenery!

En röd VW-buss passar utmärkt in i grönskan! A red VW-bus fits perfectly into the greenery!

2 Det var ett riktigt oväder som passerade Antigua en av dagarna vi var där. Vi åt lunch på Rainbow cafe, vårat favoritcafe, och såg hur det regnade in! A big storm passed Antigua one of the days we were there. We were enjoying our lunch at rainbow cafe, our favorite cafe in Antigua, and watched how it rained in!

Det var ett riktigt oväder som passerade Antigua en av dagarna vi var där. Vi åt lunch på Rainbow cafe, vårat favoritcafé i Antigua, och såg hur det regnade in! A big storm passed Antigua one of the days we were there. We were enjoying our lunch at Rainbow cafe, our favorite cafe in Antigua, and watched how it rained in!

2 Här finns även en väldigt innovativ, hemmagjord motionscykel med tillhörande askfat och plats för ölglaset! Here you will also find a very innovative, homemade exercise bike with an ashtray and place to put your beer glass!

Här finns även en väldigt innovativ, hemmagjord motionscykel med tillhörande askfat och plats för ölglaset! Here you will also find a very innovative, homemade exercise bike with an ashtray and place to put your beer glass!

Vulkanutbrott och födelsedag / Volcanic eruption and birthday

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Pontus födelsedag blev en dag utöver det vanliga på vår resa! Vid den här tiden förra året hade vi precis kommit till nationalparken Mulu på den malaysiska delen av Borneo (läs del I, II och III här) och det här året befann vi oss i Antigua och förberedde vi oss för att vandra upp på vulkanen Acatenango för att kanske få uppleva en spektakulär uppvisning från den aktiva vulkanen Fuego, som ligger precis bredvid Acatenango! Vi skulle också för andra gången på två veckor slå vårt höjdrekord om vi lyckades ta oss upp på Acatenango, så vi ville förbereda oss noga. Ulrika fick sämsta möjliga start då hon blev matförgiftad två dagar innan vandringen, men vi bestämde oss för att köra på ändå.

Det finns flera olika prisklasser för att ta sig upp och sova över på vulkanen, så gå runt och fråga olika ställen hur mycket det skulle kosta att vandra med dem. Vi är också här under lågsäsong så vi lyckades få ett bra pris då vi samtidigt bokade in oss på en intensivkurs i Spanska. Vi betalade 150 Quetzales per person (Ca 160 Sek) för vandringen och det är billigt! Här finner ni även en väldigt bra beskrivning av prisalternativen som man kan hitta i Antigua.

Både recensioner och människor som man möter beskriver denna vandring som en av de tuffare vandringar som de har gjort. Man betar av höjdmetrarna väldigt snabbt och underlaget är bitvis lös sand som gör det svårt att få fäste. Vi har bara med oss löparskor på vår resa, så vi förberedde oss mentalt på en väldigt jobbig vandring. Till vår förvåning så upplevde vi vandringen som väldigt skön och hanterbar. Allt handlar om vilket tempo du har och vi gick upp till “base camp” på 3800 meter på 5 timmar, medan de flesta gör vandringen på 4 timmar. Vi upplevde aldrig att hjärtat rusade, att vi fick svårt att få luft eller att benen tog slut, och vi kunde njuta av den härliga naturen och spana in blommor, fåglar och insekter. Vi hade också sällskap av Anna och Mike, ett väldigt trevligt par från Sydafrika, så vi hade det väldigt trevligt på vägen upp!
Oförskämt fräscha anlände vi till baslägret och fick se ett vulkanutbrott för första gången i våra liv. Vädret var inte helt med oss vid den här vandringen och det blev tyvärr inga fler synliga utbrott för oss. Vi fick höra desto fler och det var väldigt häftigt att ligga i tältet nära midnatt och höra ett kraftigt vrål från Fuego som varade i ca 20 minuter. Då kände vi oss väldigt små här på jorden!

Efter nästan ingen sömn, höjd kan påverka din sömn rätt så kraftigt, så tände vi lamporna och begav oss upp till Acatenangos topp på 3900 meter för att hinna upp innan solen tog ett kliv över horisonten. Den sista delen kliver man i aska och stenar från tidigare utbrott och man glider väldigt mycket med fötterna, så denna del tar cirka 1.5 timmar att avverka och höjden gör att det kan kännas väldigt tungt. Vi kom upp när det började ljusna, men tyvärr bjöd Acatenango på kraftiga vindar, dis och snöblandat regn, så vi såg inte många meter framför oss och det blev därför inga bilder på varken soluppgång eller Fuego därifrån. Däremot så sjöng vi för Pontus på toppen, för dagen då vi besteg Acatenango var också Pontus födelsedag!

Sedan packade vi ihop och gick ned för vulkanen på lite mindre än 2.5 timmar och glada kom vi tillbaka till Antigua innan lunch, för även om vädret inte var med oss, så var det här en otroligt häftig upplevelse och det känns häftigt att vi nästan varit uppe på 4000 meter. Vi har satt ihop en video från vårat 24-timmars äventyr på Acatenango, som vi hoppas att ni uppskattar!


Pontus birthday was a day out of the ordinary on our travels! At this time last year, we had just arrived to Mulu National Park on the Malaysian part of Borneo (read part I, II and III here) and this year we found ourselves in Antigua preparing to hike up the volcano Acatenango, to maybe experience a spectacular show by the active volcano Fuego, which is just next to Acatenango! We would also for the second time in two weeks beat our altitude record, if we managed to hike up on Acatenango, so we wanted to prepare ourselves thoroughly. Ulrika got the worst possible start when she was food poisoned two days before the hike, but we decided to go on anyway.

There are several different price ranges to go up and sleep one night on the volcano, so go around and ask different places for prices. We are also here during the off-season so we managed to get a good price when we also booked an intensive Spanish course for us. We paid 150 Quetzales per person (approximately 16.5 Euro) for the hike and that really cheap! Here is a link where you’ll find a good description of the price options that you can find in Antigua.

Both online reviews and people, that we encountered, describes this trail as one of the tougher hikes they have done. You gain altitude very quickly and the ground is loose sand at times, which makes it difficult to take hold. We only have our sneakers with us, so we mentally prepared ourselves for a very tough hike. To our surprise, we experienced the trek as very enjoyable and manageable. It is all about what pace you keep and it took us 5 hours to reach the base camp at 3800 meters, while most people do the trek in 4 hours. We never experienced that our hearts rushed, that we were short of breath or that our legs started to get stiff, and we could enjoy the lovely scenery, watching flowers, birds and insects. We also had company with Anna and Mike, a very nice couple from South Africa, so we had very nice time on our way up!
We arrived at the base camp feeling fresh and saw an eruption for the first time in our lives. The weather was not with us on this hike so there were no more visible eruptions for us. But we could hear the eruptions and it was very cool to be in our tent close to midnight and hear a powerful roar coming from Fuego, which lasted about 20 minutes. We felt very small at that point!

After almost no sleep, the altitude can affect your sleep quite heavily, we lit the torches and started our journey up to the summit of Acatenango at 3900 meters before the sun took a leap over the horizon. The last part of the trail is steep, with ash and sand from previous eruptions, and you glide a lot on your feet. Reaching the summit takes about 1.5 hours and the altitude can make you feel very exhausted. We reached the top when the day began to brighten, but unfortunately the peak of Acatenango had only strong winds, mist and sleet for us, so we couldn’t see many meters in front of us. Therefore, no pictures of either the sunrise or Fuego from there. However, we sang “Happy birthday” for Pontus on the top, for it was Pontus birthday the day we climbed Acatenango!

Then we packed our stuff and went down the volcano in a little less than 2.5 hours and we came back happy to Antigua before lunch! Even though the weather was not with us this day, it was still an incredible adventure for us and it is awesome that we almost been up on 4000 meters. We have put together a video of our 24-hour adventure on Acatenango, which we hope you will enjoy!

20160605_1209272.jpg.jpeg

Det är en helt fantastisk värld du går i på väg upp på Acatenango! It is a fantastic world you walk through on the way up the Acatenango!

Ett ansikte! A face!

Ett ansikte! A face!

 

Våra vandringskamrater Mike och Anna! Our hiking companions Mike and Anna!

Våra vandringskamrater Mike och Anna! Our hiking companions Mike and Anna!

IMG_3356

IMG_3359

IMG_3357

20160605_1344492.jpg.jpeg

IMG_3364

IMG_3366

IMG_3367

20160605_141847.jpg

20160605_1458462.jpg.jpeg

Dimman kröp allt närmare och förvandlade vulkanen till en trollskog! The fog crept closer and turned the volcano in to a magic forest!

Dimman kröp allt närmare och förvandlade vulkanen till en trollskog! The fog crept closer and turned the volcano in to a magic forest!

IMG_3370

IMG_3382

Vid 4 tiden på eftermiddagen nådde vi vårt läger och passande nog startade Pontus födelsedag i Sverige vid den tiden! We reached our camp at 4 pm and, fittingly, Pontus birthday started in Sweden at the time!

Vid 4 tiden på eftermiddagen nådde vi vårt läger och passande nog startade Pontus födelsedag i Sverige vid den tiden! We reached our camp at 4 pm and, fittingly, Pontus birthday started in Sweden at the time!

 

Så vi öppnade whiskyflaskan för att fira :)! So we opened the whiskey bottle to celebrate :)!

Vi öppnade whiskyflaskan för att fira Pontus :)! We opened the whiskey bottle to celebrate Pontus :)!

Det var svart regn om föll från molnen, men vi hade bra tält med oss! black rain was falling from the clouds, but we had good tent with us!

Det var svart regn som föll från molnen, men vi hade bra tält med oss! Black rain was falling from the clouds, but we had good tent with us!

20160605_182607.jpg

Vi hade också me doss jordgubbar för att fira Pontus födelsedag! We also had strawberries with us to celebrate Pontus birthday!

Vi hade också med oss jordgubbar för att fira Pontus födelsedag! We also had strawberries with us to celebrate Pontus birthday!

Vi gjorde det! Ta en selfie uppe på 3900 meter i oväder var inte det lättaste :)! We did it! Take a selfie at 3900 meters in a storm was not easy :)!

Vi gjorde det! Ta en selfie uppe på 3900 meter i oväder var inte det lättaste :)! We did it! Take a selfie at 3900 meters in a storm was not easy :)!

Vulkanen San Pedro / The volcano San Pedro

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vill man få en häftig utsikt över Atitlansjön och alla vulkaner är Indiannäsan ett jättebra förslag, men vill man känna på högre höjder och vandra upp på en vulkan, så är vulkanen San Pedro en jätteskön dagstur att ta sig an. Vi ville upp högre än vad vi någonsin varit och se hur vi reagerade på höjd, så vi valde att ta en av dagarna i San Pedro och försöka oss på den vandringen. Vårt mål är att ta oss upp på Acatenango på Pontus födelsedag och vi ville få lite höjdträning innan vi tog steget närmare 4000 meter.

Vår vän Donald valde att stanna kvar en extra dag i San Pedro för att bestiga vulkanen, så vi bestämde oss för att göra det ihop, och det enklaste sättet att ta sig upp på vulkanen visade sig vara att bara ta en tuk-tuk för 10 Quetzales (11 Sek) till parkingången och betala parkavgiften på 100 Quetzales ( 110 Sek). En guide som tar dig up till toppen är inkluderat i det priset , så du behöver inte ordna med någon “travel agency” innan.

Det var första gången som vi  fick känna på hur hjärtat rusade för minsta ansträngning och rejäl andfåddhet, vilket nog berodde helt på att vi tog oss 1200 höjdmeter på 2.5 timmar, en vandring som normalt tar 3 timmar. Vi kom dock upp på toppen på 3020 meter och det var en skön känsla att få slå vårt höjdrekord på en vulkan i Guatemala.


If you want to get a cool view of Lake Atitlan and all the volcanoes, then the Indian nose is a great suggestion, but if you want to feel higher altitudes and hike up a volcano, then the volcano San Pedro is a really nice day hike to do. We wanted up higher than we’ve ever been before and see how we reacted to the altitude, so we chose to take one of the days in San Pedro and try us on that trek. Our goal is to hike up the volcano Acatenango on Pontus birthday and we wanted to get some altitude training before we took the plunge to nearly 4,000 meters.

Our friend Donald chose to stay an extra day in San Pedro to climb the volcano, so we decided to do it together, and the easiest way to get up on the volcano is to just take a tuk-tuk for 10 Quetzales (1.2 Euro) to the park entrance and pay the park fee of 100 Quetzales (12 Euro). A guide that takes you up to the top is included in the price, so you don’t have to use a travel agency in town for this hike.

It was the first time that we got to know how the heart rushed for the smallest effort and hefty breathlessness, which depended entirely on that we managed to climb 1200 meters of altitude in just 2.5 hours, a hike that normally takes 3 hours. However, we managed to reach the summit at 3020 meters and it was a nice feeling to beat our previous altitude record on a volcano in Guatemala.IMG_3285

IMG_3283

20160525_1043492.jpg.jpeg

IMG_3290

IMG_3291

Det hade hunnit bildas dis över vattnet, så vi hade inte den bästa utsikten denna dag, men vandringen var otroligt fin ändå! A haze had been formed over the water, so we did not have the best view this day, but the hike was incredibly nice anyway!

Det hade hunnit bildas dis över vattnet, så vi hade inte den bästa utsikten denna dag, men vandringen var otroligt fin ändå! A haze had been formed over the water, so we did not have the best view this day, but the hike was incredibly nice anyway!

Dagens bästa foto är tagen av Ulrika på toppen av vulkanen San Pedro! The best photo of the day is taken by Ulrika on top of the volcano San Pedro!

Dagens bästa foto är taget av Ulrika på toppen av vulkanen San Pedro! The best photo of the day is taken by Ulrika on top of the volcano San Pedro!

Det var den här lilla krabaten som gillade Donalds skrev :) It was this little fellow who likes Donald groin :)

Det var den här lilla krabaten som gillade Donalds skrev 🙂 It was this little fellow who liked Donald’s groin 🙂

 

 

 

Atitlansjön! / Lake Atitlan!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi älskar verkligen Atitlansjön och med all vacker natur som omringar sjön så känns det som om man är i en annan värld. Det finns flera små samhällen runt sjön, men vi valde att bo i San Pedro La Laguna då vi fick veta att det var bästa stället att utgå ifrån om man vill vandra upp för vulkanen San Pedro. Det är också backpackerstället och det är här du hittar billiga barer och nattlivet. San Pedro ligger på 1600 meters höjd vid foten av vulkanen San Pedro, som skjuter upp 3000 meter över havet, och den verkar inte vara aktiv då vi inte kunde hitta någon information om den senaste gången som San Pedro hade ett utbrott. Vi har hunnit med en hel del roliga upplevelser här, exempelvis så har vi slagit vårat förra höjdrekord på 2400 meter när vi vandrade upp för vulkanen. Vi har även bestigit indiannäsan här, men Ulrika måste redigera och klippa ihop dessa videoklipp först innan de inläggen kommer upp på bloggen. Här får ni iallafall en första glimt från San Pedro La Laguna, som vi hoppas att ni gillar :)!


We really love Lake Atitlan, and with all the beautiful nature that surrounds the lake, it feels like you have arrived to another world. There are several small towns around the lake, but we chose to stay in San Pedro La Laguna, because we were told that it was the best place to start if you want to hike up the San Pedro volcano. It is also the backpacker place at Lake Atitlan and it is here you’ll find cheap bars and the nightlife. San Pedro is located at 1600 metres above sea level at the foot of the San Pedro volcano, which rises 3,000 meters above sea level. The volcano doesn’t seem to be active, we couldn’t find any information on when the last time was that San Pedro had an eruption. We’ve already done a lot of fun adventures here, e.g we have beaten our previous altitude record of 2,400 meters when we walked up the volcano. We have also hiked up the Indian nose here, but Ulrika must edit and cut together videos from our adventures before those posts will come up on the blog. We will at least give you a glimpse of San Pedro La Laguna below, so hope you enjoy it :)!

Nästa destination på vår resa är denna vackra plats, San Pedro La Laguna! The next destination on our journey is this beautiful place, San Pedro La Laguna!

Nästa destination på vår resa är denna vackra plats, San Pedro La Laguna! The next destination on our journey is this beautiful place, San Pedro La Laguna!

Vi kom till Panajachel utan någon plan överhuvudtaget och det var våra resekamrater Meria och Dean som gav oss tipset att åka till San Pedro. We came to Panajachel without any plan at all and it was our travel companions Meria and Dean who gave us the advice to go to San Pedro.

Vi kom till Panajachel utan någon plan överhuvudtaget och det var våra resekamrater Meria och Dean som gav oss tipset att åka till San Pedro. We came to Panajachel without any plan at all and it was our travel companions Meria and Dean who gave us the advice to go to San Pedro.

Atitlansjön med vulkanen San Pedro i bakgrunden är så vacker! Lake Atitlan with the San Pedro volcano in the background is so beautiful!

Atitlansjön med vulkanen San Pedro i bakgrunden är så vacker! Lake Atitlan with the San Pedro volcano in the background is so beautiful!

Vi behövde ta en båt över till San Pedro då det skulle ta flera timmar att ta sig runt sjön med lokaltrafiken! Båtturen till San Pedro kostar 25 (+5 för varje stor ryggsäck) Quetzales vilket är cirka 33 SEK.

Vi behövde ta en båt över till San Pedro då det skulle ta flera timmar att ta sig runt sjön med lokaltrafiken! Båtturen till San Pedro kostar 25 (+5 för varje stor ryggsäck) Quetzales vilket är cirka 33 Sek. We had to take a boat over to San Pedro, because it would take several hours to go around the lake with the public traffic! The boat trip to San Pedro is 25 (+5 for each large backpack) Quetzales which is approximately 3.5 Euro.

Båtresan över sjön bjuder på en fantastisk utsikt med otroligt vacker natur! The boat trip across the lake offers a fantastic view over beautiful nature!

Båtresan över sjön bjuder på en fantastisk utsikt med otroligt vacker natur! The boat trip across the lake offers a fantastic view over beautiful nature!

Vi hade inte kollat upp något boende innan, utan vandrade omkring i San Pedro för att hitta en lugnare boende utanför partygatorna. We hadn't checked out any accommodation beforehand, so we walked around in San Pedro to find an accommodation far away form the party streets.

Vi hade inte kollat upp något boende innan, utan vandrade omkring i San Pedro för att hitta ett lugnare boende utanför partygatorna. We hadn’t checked out any accommodation beforehand, so we walked around in San Pedro to find an accommodation away form the party streets.

IMG_3139IMG_3138

Tillslut hittade vi ett mysigt boende som vi verkligen kan rekommendera. Det går att förhandla om priset om man stännar några nätter och frukosten, som kan ingå i priset, är verkligen god! Eventually, we found a cozy accommodation that we really can recommend. It is possible to negotiate the price if you stay a few nights and the breakfast, which can be included in the price, is really good!

Tillslut hittade vi ett mysigt boende som vi verkligen kan rekommendera. Det går att förhandla om priset om man stannar några nätter, och frukosten som kan ingå i priset är verkligen god! Eventually we found a cozy accommodation that we really can recommend. It is possible to negotiate the price if you stay a few nights and the breakfast, which can be included in the price is really good!

En riktigt härlig trädgård ingår också :) A really lovely garden is also included :)

En riktigt härlig trädgård ingår också, Pontus ingår dock inte i priset 🙂 A really lovely garden is also included in the price, but Pontus is not 🙂

20160521_1642402.jpg.jpeg

Man kan hitta mycket billig öl här, endast 10 Quetzales (11 Sek) för en liter Brahva på vårt boende! You can find cheap beer here, only 10 Quetzales (1.2 Euro) for a liter Brahva at our hotel/hostel!

Man kan hitta mycket billig öl här, endast 10 Quetzales (11 Sek) för en liter Brahva på vårt boende! You can find cheap beer here, only 10 Quetzales (1.2 Euro) for a liter of Brahva at our hotel/hostel!

Det är en rolig äldre herre som kommer förbi flera gånger per dag och säljer nötter! It's a funny, old gentleman who comes by several times a day and sells nuts!

Det är en rolig äldre herre som kommer förbi flera gånger per dag och säljer nötter! There is a funny, old gentleman who comes by several times a day and sells nuts!

20160520_1423232.jpg.jpeg

Ulrika vid “hamnen” i San Pedro! Ulrika at the “port” of San Pedro!

Det är väldigt många israeler som kommer hit på semester, så man hittar många matställen som har menyer på hebreiska. Vi vill också berätta att Hummus Ya som har väldigt god falafel! There are many Israelis who come here on their vacation, so you will find many restaurants that have menus in Hebrew. We also want to tell you that Hummus Ya very good falafel!

Det är väldigt många israeler som kommer hit på semester, så man hittar många matställen som har menyer på hebreiska. Vi vill också berätta att Hummus Ya har väldigt god falafel! There are many Israelis who come here on their vacation, so you will find many restaurants that have menus in Hebrew. We also want to tell you that Hummus Ya has very good falafel!

Jakuu har också otroligt god och billig mat! Jakuu has also incredibly good and cheap food!

Jakuu har också otroligt god och billig mat! Jakuu also has incredibly good and cheap food!

Det var vår vän Satu som berättade om restaurangen och hon tog med oss dit en dag. Portionerna är enorma, så vår vän Donald fick äta upp våra rester! It was our friend Satu who told us about the restaurant and she brought us there one day. The portions are huge, so our friend Donald also got to eat our leftovers!

Det var vår vän Satu som berättade om Jakuu och hon tog med oss dit en dag. Portionerna är enorma, så vår vän Donald fick äta upp våra rester! It was our friend Satu who told us about the restaurant Jakuu and she brought us there one day. The portions are huge, so our friend Donald also got to eat our leftovers!

Det är också här i San Pedro som vi gör upp lite planer på vad vi vill se här i Guatemala! Guatemala är inte större än Lappland, Västerbotten och Norrbotten tillsammans! It is also here in San Pedro that we make up some plans on what we want to see here in Guatemala! Guatemala is not bigger than Ohio!

Det är också här i San Pedro som vi gör upp lite planer på vad vi vill se här i Guatemala! Rolig fakta är att Guatemala inte är större än Lappland, Västerbotten och Norrbotten tillsammans! It is also here in San Pedro that we’re making some plans on what we want to see here in Guatemala! Fun fact about Guatemala is that Guatemala is not bigger than Ohio!

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑