A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: vattenfall

Lagunas de Montebello y las Cascadas el Chiflón

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi åkte till nationalparken “Lagunas de Montebello” som ligger på högslätten i Chiapasprovinsen, mellan 1500 och 1800 meter över havet, precis vid gränsen till Guatemala. I nationalparken finns det 59 turkosa sjöar och barrskog som fick oss att känna oss hemma. Det fanns gott om granar, tallar och grön skog, och doften av grillad varmkorv gjorde att vi förväntade oss att se skandinaviska djur i skogsbrynet, ängsligt blickandes ut över sjön medan de släckte törsten. Vi besökte också en samling av vattenfall, las cascadas el Chiflón, och fick känna på riktigt turkost vatten. Vi har också lärt oss ett nytt ord för vattenfall, la cascada (spanska), som hamnar i vår vattenfallssamling där även  engelska (waterfall) och lao (Tad) återfinns!

Vi tog en guidad tur, då vi inte vill åka själva längs de mexikanska vägarna och under vår tur så såg vi flera “vägtullar” som är rena bedrägerier, där människor sätter upp blinkande koner och håller upp ett snöre med band på, och är man ovetande turist så kanske man stannar. Vår chaufför körde bara igenom dem och det var skönt att bara sitta och se ut över den mexikanska högslätten.

We went to the”Lagunas de Montebello” National Park, which is located on the high plateau in the province of Chiapas, between 1500 and 1800 meters above sea level, right next to the border of Guatemala. The National Park has 59 turquoise lakes and evergreen forests that made us feel right at home. There were plenty of firs, pines and green forest there, and the smell of grilled hot dogs made us expect to see Scandinavian animals in the forest, anxiously gaze out over the lake while they quench their thirst. We also visited a collection of waterfalls, las cascadas el Chiflón, and got to touch magical turquoise water. We have also learned a new word for waterfall, La Cascada (Spanish), that will end up in our collection of words for waterfall, where English (waterfall) and lao (Tad) can be found!

We took a guided tour, because we do not want to go by ourselves on the Mexican roads, and during our tour we saw several “tolls” that were pure scams, where people put up flashing cones and holding up a piece of string with small flags on, and if you are an ignorant tourist, you perhaps stop when you see them. Our driver just drove through them, and it was nice to just sit and look out over the Mexican highland plateau.

Vi fick för första gången uppleva den mexikanska landsbygden i dagljus genom fönstren på vår bil som skulle ta oss nära gränsen till Guatemala! We got to experience the Mexican countryside in the daylight for the first time through the windows of our car, that would take us near the border with Guatemala!

Vi fick för första gången uppleva den mexikanska landsbygden i dagljus genom fönstren på vår bil som skulle ta oss nära gränsen till Guatemala! We got to experience the Mexican countryside in the daylight for the first time through the windows of our car, that would take us near the border with Guatemala!

Första stoppet på dagen var vid vattenfallen vid las Cascadas El Chiflón! The first stop of the day was at the waterfalls at las Cascadas El Chiflón!

Första stoppet på dagen var vid vattenfallen vid las Cascadas El Chiflón! The first stop of the day was at the waterfalls at las Cascadas El Chiflón!

Färgen på vattnet är magisk! The color of the water is magical!

Färgen på vattnet är magisk! The color of the water is magical!

Cascada Ala de Angel!

Cascada Ala de Angel!

IMG_2435

Det var över 20 grader på dagen, som kändes som 30 grader, så vi hade det svettigt och skönt! It was over 20 degrees during the day, which felt like 30 degrees, so we had it all sweaty and warm!

Det var över 20 grader på dagen, som kändes som 30 grader, så vi hade det svettigt och skönt! It was over 20 degrees during the day, which felt like 30 degrees, so we had it all sweaty and warm!

Cascada la corona!

Cascada la corona!

Utsikten vi hade på vår väg mot nationalparken Lagunas de Montebello! The view we had on our way to the Lagunas de Montebello National Park!

Utsikten vi hade på vår väg mot nationalparken Lagunas de Montebello! The view we had on our way to the Lagunas de Montebello National Park!

Laguna Tziscao, Tziscaosjön! Bergen på andra sidan sjön är Guatemala, så nära att vi nästan kunde känna lukten av Guatemala! Laguna Tziscao, Lake Tziscao! The mountains on the other side of the lake is Guatemala, so close that we could almost smell Guatemala!

Laguna Tziscao, Tziscaosjön! Bergen på andra sidan sjön är Guatemala, så nära att vi nästan kunde känna lukten av Guatemala! Laguna Tziscao, Lake Tziscao! The mountains on the other side of the lake is Guatemala, so close that we could almost smell Guatemala!

En mexikansk tall! A Mexican pine tree!

En mexikansk tall! A Mexican pine tree!

Långa barr på de mexikanska tallarna! Long needles on the Mexican pines!

Det är långa barr på de mexikanska tallarna! There are long needles on the Mexican pines!

Vi hittade även kottar från granarna vid Lagunas de Pojoj ! We also found fir cones from the fir trees at the Laguna de Pojoj!

Vi hittade även kottar från granarna vid Lagunas de Pojoj ! We also found fir cones from the fir trees at the Laguna de Pojoj!

Med kaffe i handen så kändes det som om vi satt hemma vid någon sjö i Sverige och väntade på att den grillade korven skulle bli klar! With coffee in our hands, it felt as if we were sitting at home at any lake in Sweden, waiting for the grilled sausage would be served!

Med kaffe i handen så kändes det som om vi satt hemma vid någon sjö i Sverige och väntade på att den grillade korven skulle bli klar! With coffee in our hands, it felt as if we were sitting at home at any lake in Sweden, waiting for the grilled sausage would be served!

Nästan så att man tror att man står i en skog i Sverige när man kollar på barken! Almost that you think you are in a forest in Sweden when you look at the bark!

Nästan så att man tror att man står i en skog i Sverige när man kollar på barken! Almost that you think you are in a forest in Sweden when you look at the bark!

Mossan är orange istället för grön! The moss is orange instead of green!

Mossan är orange istället för grön! The moss is orange instead of green!

Så vacker utsikt över en av sjöarna i cinco lagunas, de fem sjöarna! So beautiful view over one of the lakes in cinco Lagunas, the five lakes!

Så vacker utsikt över en av sjöarna i cinco lagunas, de fem sjöarna! So beautiful view over one of the lakes in cinco Lagunas, the five lakes!

Växtligheten vid cinco Lagunas! The vegetation at the cinco Lagunas!

Växtligheten vid cinco Lagunas! The vegetation at the cinco Lagunas!

Vattnet har så häftig färg! The water has so cool color!

Vattnet har så häftig färg! The water has so cool color!

Solnedgång över nationalparken Lagunas de Montebello! Sunset over the Lagunas de Montebello national park!

Solnedgång över nationalparken Lagunas de Montebello! Sunset over the Lagunas de Montebello national park!

Solnedgång över Laguna de Montebello! Sunset over the Laguna de Montebello!

Solnedgång över Laguna de Montebello! Sunset over the Laguna de Montebello!

Ulrika provade att doppa fötterna allt medan solen gick ned över bergen! Ulrika wet her feet while the sun went down over the mountains!

Ulrika provade att doppa fötterna allt medan solen gick ned över bergen! Ulrika wet her feet while the sun went down over the mountains!

Mc-äventyr i Annamitiska bergen

Ja, vad har vi gjort de fem senaste dagarna? Det började med ett spontant möte i gränden utanför vårt airbnb-boende i Nha Trang och morgonen efter så spände Hâu fast vår packning på hans motorcykel och vi hoppade upp på motorcykel nummer två och började vårt äventyr på det vietnamesiska höglandet. De första två dagarna spenderade vi öster om Nha Trang i Dak Lak-regionen innan vi begav oss norrut på Ho Chi Minh-leden. Ho CHi Minh-leden går genom Annamitiska bergskedjan och denna led (som egentligen är ett system av vägar) var en viktig kommunikationsled för att föra vapen och mat söderut till viet cong-trupperna medan de bekämpade de amerikanska styrkorna. Den högsta punkten nådde vi under dag fyra då vi kom upp till 1800 meter över havet och under klättringen uppåt så fick vi uppleva en magisk natur. Det var som att stiga in i “the lost world” och det enda som saknades var att höra ljuden från urtidsdjuren. Vi hade även riktigt tur med vädret under dag fyra. Vi hade lite regn under dagen, men då stannade vi på ett litet fik och väntade tills det klarnade upp, men på eftermiddagen så började blixtar synas på håll som kom närmare och närmare. 500 meter innan vi nådde hotellet så slog en blixt ned ca 50 meter från oss med ett öronbedövande dån och vi hann bara komma till hotellet innan det började regna och en minut senare så tilltog vindstyrkan kraftigt och vi hade hamnat i en tyfon. Dag fem åkte vi ned från bergen och till vår slutdestination, Hoi An. Det har varit en väldigt bra fem-dagars motorcykeltur där vi har fått uppleva fantastisk natur och se hur olika lokalbefolkningar lever, vad de odlar, och sysselsätter sig med. Vår guide Hâu är en väldigt snäll och rolig man som vi haft väldigt trevligt med och fått lära känna. Vi har träffat flera personer under denna resa som liksom oss ogillar regeringar. Det vi även har sett under resan är en fattig befolkning och där statsanställda får förmåner i form av gratis land, hus och bjudresor, medan en fattig vietnames får betala för det (etatism i ett nötskal!).

So what have we been doing these past five days? It started with a spontaneous meeting in the alley outside our Airbnb-accommodation in Nha Trang and the morning after Hâu strapped our luggage on his motorcycle, we jumped on motorcycle number two and began our adventure on the Vietnamese highlands.  We spent the first two days east of Nha Trang in the Dak Lak region before we headed north on the Ho Chi Minh-trail. The Ho Chi Minh-trail runs through the Annamite Range, and this trail (which is actually a system of roads) was the major communication roads to carry weapons and food south to the Viet Cong troops while they were fighting the American forces. We reached the highest point on day four when we reached 1800 metres above sea level and during the climb we got to experience a magical nature. It was like stepping into “The Lost World” and the only thing that was missing was to hear the sounds of prehistoric animals. We were also really lucky with the weather on day four. We had little rain during the day, but we stopped at a small café and waited for the rain to pass, but in the afternoon lightning started appear on the horizon and it came closer and closer. 500 metres before we reached the hotel, a lightning struck down about 50 metres from us with a deafening roar. We only managed to arrive at the hotel before it started to rain and a minute later the wind started to accelerate and we were caught in a typhoon. The day after we went down from the mountains and continued to our final destination, Hoi An. It has been a very good five-day motorcycle ride where we have experienced fantastic scenery and got an opportunity to see how different local populations live, what they grow and occupy themselves with. Our guide Hâu is a very kind and funny man and we had a very nice time with him and got to know him. We have also met several people during this trip that like us dislike governments. We have also seen how the poor population is paying for state employees that receive benefits in the form of free land, houses and invite trips (Statism in a nutshell!).

IMG_7427 IMG_7438 IMG_7443 IMG_7444 IMG_7468 IMG_7495 IMG_7497 IMG_7502 IMG_7517 IMG_7523 IMG_7553 IMG_7559 IMG_7575 IMG_7594 IMG_7642 IMG_7645 DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO

Mc-äventyr i de Annamitiska bergen / Road trip in the Annamite mountains:

Badar i en nationalpark på de vietnamesiska höglandet / Swimming in a National Park on the Vietnamese high lands:

 

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑