A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: turtle

Åska och hajar! / Thunder and sharks!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

16 km norr om Trincomalee ligger den lilla byn Nilaveli med den fantastiska stranden. Det är väldigt lätt att ta sig från Trincomalee till Nilaveli med lokalbussen och det är väl skyltat på busstationen så det är lätt att hitta rätt buss och bussen du ska ta är nummer 900 och kostar 40 Rupee (ca 2.5 SEK).
Vi åkte dit för några dagar med lugn och ro och chansen att få snorkla i fina vatten vid Pigeon Island som ligger ca 10 minuter med båt från Nilaveli. Man behöver statligt tillstånd för att få åka ut till Pigeon Island (10 US dollar) och det krävs licens för båtarna som tar ut turisterna, så det gör det extra dyrt och krångligt att ta sig ut till ön. Vi betalade 7000 Rupee (ca 440 SEK) för att åka ut till ön på morgonen och tillbaka på eftermiddagen. Det är grunt runt hela ön så då passar det perfekt att snorkla istället för att dyka. Vi fick simma med både sköldpaddor och svartfenade revhajar, samt se en hel del tryckarfiskar (titan trigger fish) och många andra fiskar. Tyvärr är mycket av korallen förstörd då denna del av Sri Lanka drabbades hårt av tsunamin 2004.

Vi bodde med ett ryskt par, Alex och Daria, som är här för att arbeta på två dykcenter i Nilaveli och vi fick förmånen att umgås med dem under tiden vi var här. De hyrde ett mysigt litet hus så vi hade tillgång till kök och fick möjlighet att laga vår egen mat med färska grönsaker som vi köpte på små marknader vi hittade i området. Det var otroligt varmt under dessa dagar med toppar på över 40 grader, så den bästa tiden på dagen var sen eftermiddag, då ofta ett åskoväder drog in över Nilaveli och tog med sig svalare luft. Ulrika har tagit lite coola foton på detta, som ni kan se nedan.

Denna del av Sri Lanka är mycket fattig och har drabbats hårt av bakslaget i turistnäringen efter sista åren av inbördeskrig och tsunamin, men nu ökar turismen sakta och det är en välbehövlig inkomst för lokalbefolkningen!

16 km north of Trincomalee is the small village of Nilaveli with the fabulous beach. It’s very easy to get from Trincomalee to Nilaveli with the local bus and it is clearly marked at the bus station so it’s easy to find the right bus. The bus to Nilaveli is number 900 and costs 40 Rupee (about €0.4).
We went there for a few days of peace and quiet and the chance to snorkel in the beautiful waters at Pigeon Island which is about 10 minutes by boat from Nilaveli. You need government permission to go out to Pigeon Island (10 US dollars) and the boats that bring out the tourists needs to have a government license, so this makes it more expensive to get out to the island. We payed 7000 rupees (about €45) for two persons to go out in the morning and back in the afternoon. We chose to snorkel instead of diving because this place is very shallow so diving gear is not needed. We got to swim with both turtles and black tip reef sharks, and see a lot of big titan triggerfish and many other fishes. Unfortunately, much of the coral got destroyed in this part of Sri Lanka by the tsunami in 2004.

We lived with a Russian couple, Alex and Daria, who works at two dive centers in Nilaveli and we were privileged to spend time with them during the time we were here. They rented a cozy little house so we had access to the kitchen and got the opportunity to cook our own food with fresh vegetables that we bought in small markets we found in the area. It was incredibly hot these days with highs above 40 degrees, so the best time of the day was late afternoon, then often a thunderstorm swept across Nilaveli and brought cooler air. Ulrika took some cool photos of this, as you can see below.

This part of Sri Lanka is very poor and has been hit hard by the setback in tourism after the civil war and the tsunami, but now the tourists are slowly coming back and gives a much-needed income for the locals!

Stranden i Nilaveli! Nilaveli beach!

Stranden i Nilaveli! Nilaveli beach!

Nästa års look på stranden! Next year's beach look!

Nästa års look på stranden! Next year’s beach look!

Vi blev inbjudna till en kvinnas hem och fick äta genuin singalesisk mat! We were invited to a woman's home and eat genuine Sinhala food!

Vi blev inbjudna till en kvinnas hem och fick äta genuin singalesisk mat! We were invited to a woman’s home and eat genuine Sinhala food!

maten är fantastisk här! The food here is awesome!

maten är fantastisk här! The food here is awesome!

Det är så här man skrämmer bort kråkor! This is how you scare away crows!

Det är så här man skrämmer bort kråkor! This is how you scare away crows!

IMG_0422

Alex och Darias hus där vi bodde i Nilaveli! Alex and Daria’s house where we were staying in Nilaveli!

Pontus lagar mat till oss! Pontus is cooking food for us!

Pontus lagar mat till oss! Pontus is cooking food for us!

Alex och Daria innan de lämnade oss som husvakter och begav sig till Colombo för att förnya VISA! Alex and Daria before they left us in charge of their home and went to Colombo to renew their VISA!

Alex och Daria innan de lämnade oss som husvakter och begav sig till Colombo för att förnya VISA! Alex and Daria before they left us in charge of their home and went to Colombo to renew their VISA!

Pigeon Island!

Pigeon Island!

Pontus i sin nya solhatt! Pontus with his new sun hat!

Pontus i sin nya solhatt!
Pontus with his new sun hat!

Eftermiddagsstormen med den svalare luften är på ingång! The afternoon storm with the cooler air is coming!

Eftermiddagsstormen med den svalare luften är på ingång! The afternoon storm is coming bringing the cooler air!

Åskan är på väg! Thunder is coming!

Åskan är på väg! Thunder is coming!

Spökfoto! Ghost photo!

Spökfoto! Ghost photo

Snorkla vid Pigeon Island / Snorkling at Pigeon Island:

Vraket USAT Liberty och jätterockor / USAT Liberty wreck and Manta rays

Efter mycket strul så har vi lyckats att få ordning på tekniken och därför hoppar vi nu tillbaka lite i tiden och berättar om dykningen i Bali. Medan Rebecca slutförde sin Open Water-kurs i början av juli så dök vi med Fabien och Anita vid dykplatserna runt Amed och Tulamben, och vi fick bland annat uppleva att dyka i kristallklart vatten och få uppleva vraket USAT Liberty som har en väldigt intressant historia.  Detta vrak finner man på 7 – 30 meters djup nära stranden i Tulamben på en sluttande sandbotten. USAT Liberty blev torpederad av en japansk ubåt 1943 mellan Bali och Lombok. Besättningen och andra fartyg i området försökte då bogsera USS Liberty i hamn, men då fartyget tog in för mycket vatten så valde man att dra upp fartyget på stranden för att kunna bärga lasten. Där stod det i 20 år ända tills vulkanen Agung fick ett massivt utbrott och lavafloden från vulkanen puttade ner fartyget i havet och resultatet blev en av Balis bästa dykplatser. Vi gjorde totalt fyra dyk runtomkring Amed och där ligger de flesta dykplatserna precis vid strandkanten så vi fick för första gången gå i med dykutrustningen från land. När Rebecca klarat slutprovet och fått sitt dykcertifikat (grattis igen, Rebecca!!!) bestämde vi oss för att göra några fun dives ihop alla tre. Vi hade en oerhörd tur att Fabien och Anita planerade en dagstur till Nusa Penida (en ö precis utanför Balis sydöstra kust) där det finns en “cleaning station” för jätterockor (deras naturliga plats dit de kommer för att få parasiter avlägsnade). Vi följde med på dagsturen och första dyket för dagen var vid denna plats, så i 45 minuter och i riktigt kallt vatten (22 grader!) fick vi vara nära dessa eleganta varelser och det var en fantastisk upplevelse. Vi dök också vid två andra riktigt bra dykplatser den dagen. Den ena var Crystal bay där filmen “Eat, Pray Love” spelades in, och där solfisken (Mola Mola) har en “cleaning station”, men vi såg tyvärr ingen och det var inte riktigt säsong för solfisken där ännu. Däremot fick vi se ett fantastiskt korallrev, en stor giftig vattenorm och andra spännande fiskar (tex. flying gurnard) och slå vårt köldrekord i en 21 grader kall ström. Rebecca fick göra sitt första drift dive (då man bara följer med strömmen) och det häftigaste var att få uppleva att strömmen helt plötsligt ändrade riktning! Så dykning vid Balis östkust kan varmt rekommenderas, riktigt klart vatten och fantastiska koraller, djurliv och vrak!

We have finally sorted out all our technical problems so we will jump back in time and tell you about our diving in Bali. While Rebecca completed her Open Water course in the beginning of July, we dived with Fabien and Anita at dive sites around Amed and Tulamben, and we got to experience diving in crystal clear waters and see the wreck of the USAT Liberty that has a very interesting history. This wreck is found at 7-30 metres depth near the beach in Tulamben on a sloping sandy bottom. USAT Liberty was torpedoed by a Japanese submarine in 1943 between Bali and Lombok and the crew and other ships in the area tried to tow the USS Liberty back to the harbor, but the ship took in too much water, so they chose to strand the ship on the beach in order to salvage the cargo. The USAT Liberty stood there for 20 years until the volcano Agung had a massive eruption and the lava river from the volcano pushed down the boat into the sea, and the result became one of Bali’s best diving spots. We made a total of four dives around Amed and most dive sites are just off the shore so we had our first experience of going in to the water with diving equipment from the shore. When Rebecca passed the final examination and received her diving certificate (congratulations again, Rebecca !!!), we decided to do some fun dives together all three. To our fortune, Fabien and Anita was planning a day trip to Nusa Penida (an island just outside off Bali’s southeast coast) where there is a “cleaning station” for giant manta rays (a natural place where they come to have parasites removed). We went on the day trip and the first dive of the day was at this place, so for 45 minutes and in really cold water (22 degrees!) we had the opportunity to be really close to these elegant creatures and it was a fantastic experience. We also dived at two other really good dive sites that day. One was at Crystal Bay, where the movie “Eat, Pray Love” was filmed, and where the sunfish (Mola Mola) has a “cleaning station”, but unfortunately  we didn’t see any Mola Mola this day. probably because there was not quite the season for Mola Mola yet. However, we saw fantastic coral reefs, a large poisonous water snake and other exciting fishes (eg. the  flying gurnard) and beat our previous cold record in a 21 degrees cold current. Rebecca did her first drift dive (when you just go with the current) and the coolest thing was to experience how the current suddenly changed direction! So diving at Bali’s east coast is highly recommended, really clear water and stunning coral, wildlife and wrecks!

Rebecca gör provet för att få dykarcertifikat! Rebecca is doing the test so she can get her diving certificate!

Rebecca gör provet för att få dykcertifikat! Rebecca is doing the test so she can get her dive certificate!

Gänget med Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca och Daphne som skulle dyka tillsammans! The dive gang Gang with Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca and Daphne!

Gänget med Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca och Daphne som skulle dyka tillsammans! The dive gang gang with Evert, Anita, Regina, Pontus, Andrea, Petra, Rebecca and Daphne!

Många drakar i träden vid stranden i padang Bai. Many kites in the trees at the beach of Padang Bai.

Många drakar i träden vid stranden i padang Bai. Many kites in the trees at the beach of Padang Bai.

Lite krångligt att få på sig våtdräkten på en skumpande båt! Problematic to get in to the wetsuit on a bumpy boat!

Lite krångligt att få på sig våtdräkten på en skumpande båt! It was a bit problematic to get in to the wetsuit on a bumpy boat!

Nusa Penida!

Nusa Penida!

En häftig stenformation utanför Nusa Penida! A cool rock formation outside of Nusa Penida!

En häftig stenformation utanför Nusa Penida! A cool rock formation outside of Nusa Penida!

USAT Liberty-vraket och barracudan Barry / USAT Liberty wreck with Barry the Barracuda:

Tulamben:

Artficiella pyramider och driftdyk / Artificial pyramids and drift dive:

Gyttjedyk / Mud dive:

Snöll sköldpadda vid gyttjedyk / Friendly turtle at mud dive:

Manta point, Nusa Penida:

Crystal bay, Nusa Penida. Spotted banded sea snake (very poisonous):

Drift dive, Nusa Penida. Spotted flying gurnard:

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑