Vi hade enbart bokat in två dykdagar innan vi kom till Semporna, men efter att ha upplevt Sipadan och Mataking så kände vi båda att vi inte var klara med dykningen. Det blev en vilodag och sedan begav vi oss ut för en tredje dykdag och denna gång blev det Mantabuan där vi dök vid “Coral Garden”, “Aquariaum” och “Sting ray city”. Vi fick se mycket fina koraller och färgglada fiskar, men det roligaste var att se krokodilfisken (finns med på film nedan) där främre delen av fisken verkligen liknande en krokodil. Vi fick även se sköldpaddor och många blåpricka rockor som försvann i raketfart så fort man närmade sig dem och några söta svartfläckiga blåsfiskar.

Vi är i Malaysia under ramadan så det kan vara lite krångligt att hitta matställen som ser öppna ut på dagarna. Vårt tips är att leta upp kinsesiska restauranger (de är öppna och säljer öl!) och kolla in dem närmare då de ofta dragit för med skynken eller solskydd som täcker halva ingången i respekt för de som fastar. I Semporna hittar man de flesta ut efter vattnet och de har väldigt god mat. Intressant är att stenfisken, som är en av världens giftigaste fiskar ses som en delikatess och kan hittas i restaurangerna. Rör man en stenfisk eller trampar på dem så kan man dö och dessa fiskar är oerhört duktiga på att kamofluera sig, så man får vara väldigt försiktig när man dyker (speciellt vid vrak) för att inte råka nudda något som sekunder senare visar sig vara en stenfisk och inte en bit av vraket eller en sten i sanden.

Efter tredje dykdagen sade vi hejdå till dykgänget och åkte till staden Tawau där vi hängde innan vårt nästa flyg gick som tog oss till Jakarta i Indonesien där vi är nu!

We had only booked two diving days before we arrived in Semporna, but after experiencing Sipadan and Mataking we both felt that we were not ready to leave this place yet. We took one day of rest and then we went out for a third day of diving and this time we went to Mantabuan where we dived at the dive sites “Coral Garden”, “Aquariaum” and “Sting Ray City”. We saw very nice corals and colorful fishes, but it was most fun to see the crocodile fish (included in one of the movies below) that really looks like a crocodile in the front. We also got to see turtles and many bluespotted rays that disappeared really fast as soon as you approached them and some adorable black spotted puffer fishes.

We are in Malaysia during Ramadan so it can be a little tricky to find food places that look open during the days. Our tip is to find chinese restaurants (they are open and sell beer!) and check them out closer as they are often behind drapes covering half the entrance in respect for those who fast. You can find most of the chinese restaurants by the water in Semporna and they have very good food. Interestingly, stone fish, which is one of the world’s most poisionus fish is seen as a delicacy and can be found in the restaurants. You can die if you touch or step on a stone fish and these fishes are extremely good at disguising themselves, so you have to be very careful when diving (especially around wrecks) and not accidentally touch something that seconds later proves to be a stone fish and not a piece of wreckage or a stone in the sand.

After the third day of diving, we said goodbye to our diving gang and we went to Tawau where we hung out before our next flight departed that took us to Jakarta in Indonesia where we are now!

Mantabuan!

Mantabuan!

En moské med de svenska färgerna! A Mosque with the Swedish colors!

En moské med de svenska färgerna! A Mosque with the Swedish colors!

Malaysia har bra mycket finare rondellkonst än Sverige! Malaysia has much better art in their roundabouts than Sweden!

Malaysia har bra mycket finare rondellkonst än Sverige! Malaysia has much better art in their roundabouts than Sweden!

Fulgulliga, men giftiga stenfisken! The cute-ugly, but poisonous stone fish!

Fulgulliga, men giftiga stenfisken! The cute-ugly, but poisonous stone fish!

Är du i Tawau, så borde du gå till detta ställe och äta. Du väljer vad du vill ha att äta och sedan steker de maten innan det blir serverat . Resultatet är är fantastiskt gott och väldigt billigt! You should visit this place and eat if you end up in Tawau. You choose what you want to eat and then fry the food before they serve you. The result is the amazingly good and very cheap!

Är du i Tawau, så borde du gå till detta ställe och äta. Du väljer vad du vill ha att äta och sedan steker de maten innan det blir serverat . Resultatet är är fantastiskt gott och väldigt billigt! You should visit this place and eat if you end up in Tawau. You choose what you want to eat and then fry the food before they serve you. The result is amazingly good and very cheap!

 

Mantabuan #1:

 

Mantabuan #2:

 

Mantabuan #3: