A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: San Cristobal del las Casas

Shopping i San Cristobal! / Shopping in San Cristobal!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi valde att åka tillbaka till San Cristobal för att därifrån ta oss till Guatemala och en av anledningarna till beslutet var att vi fick höra att det finns en förhöjd risk att stöta på banditer både före och efter gränsövergången vid Tapachula i sydvästra Mexico. Med tanke på att några av våra vänner stötte på banditer veckan innan då de tog bussen från Puerto Escondido till Acapulco, så kände vi båda att vi inte ville ta den vägen till Guatemala. En annan anledning till vårt beslut var också att vägen över bergen ska vara otroligt vacker att åka igenom. Det är långt mellan Puerto Escondido och Guatemala, så därför fick det först bli en nattbuss till San Cristobal del Las Casas, som vi tidigare besökte i januari i år, och sov några nätter där innan vi korsade gränsen. Vi har också upptäckt att Ulrikas kropp är lite känslig för höjdskillnader och inte uppskattar att gå från havsnivå till 2100 meter under en natt. Symtom på höjdsjuka brukar inte manifestera sig under 2500 meter, så vi tror att Ulrika bara är lite känslig. Hennes symtom var en tryckande huvudvärk från temporalloberna över frontalloben, samt en extrem trötthet. Hon sov 18 timmar under våra första 24 timmar på hög höjd, eller vad säger ni Sandra och Markus? Samma sak skedde förra gången vi åkte från havsnivå till San Cristobal, men som tur är så acklimatiserar hon sig snabbt och symtomen var borta efter 48 timmar.

I San Cristobal behövde vi bland annat uppdatera vår garderob, då några av våra kläder är trasiga, och förutom att San Cristobal är en fin kulturstad, så hittar man många klädaffärer, marknader och second hand-butiker i staden. Sedan påbörjade vi äventyret att ta oss över till Guatemala, men det finns så mycket att berätta om den resan så vi får göra ett eget inlägg om det!


We chose to go back to San Cristobal and travel to Guatemala from there. One of the reasons for this decision was that we were told that there is an increased risk of encountering bandits before and after the border crossing near Tapachula in southwestern Mexico. Given that a few of our friends encountered bandits the week before when they took the bus from Puerto Escondido to Acapulco, we both felt that we did not want to take that route in to Guatemala. Another reason for our decision was that the road over the mountains is said to be incredibly beautiful to travel on. It is far between Puerto Escondido and Guatemala, so that was why we first first took a night bus to San Cristobal del las Casas, which we visited earlier this year in January, and slept a few nights  there before we crossed the border. We have also discovered that Ulrika’s body is a little sensitive to rapid differences in altitude and does not appreciate going from sea level to 2100 meters in one night. Symptoms of altitude sickness usually does not manifest itself below 2500 meters, so we believe that Ulrika is just a bit sensitive. Her symptoms were a strong headache from the temporal lobes over the frontal lobe, and an extreme fatigue. She slept 18 hours during our first 24 hours at this altitude, or what do you think Sandra and Markus? The same thing happened last time we went from sea level to San Cristobal, but fortunately she acclimated quickly and all symptoms were gone after 48 hours.
In San Cristobal we needed to update our wardrobe, because some of our clothes had non-reparable holes. Beside being a nice, cultural city, you also find a lot of clothes shops, markets, and second-hand shops in San Cristobal.  After that we began the adventure to travel to Guatemala, but there is so much to tell about that journey so we’ll do it in a separate blog post!

Tillbaka i San Cristobal! Back in San Cristobal!

Tillbaka i San Cristobal! Back in San Cristobal!

Vi träffade Julia och Simon som vi hängde lite med i Puerto Escondido! We met Julia and Simon who we hung out with in Puerto Escondido!

Vi stötte på Julia och Simon som vi hängt lite med i Puerto Escondido! We met Julia and Simon, who we had hung out with in Puerto Escondido!

Det regnade och haglade en del under tiden vi var i San Cristobal. Det var dock varmare här nu än när vi var här i januari. It rained and hail came down from the clouds during our time in San Cristobal. However, it was warmer here now than when we were here in January.

Det regnade och haglade en del under tiden vi var i San Cristobal. Det var dock varmare här nu än när vi var här i januari. It rained and hail hit the streets during our time in San Cristobal. However, it was warmer here now than when we were here in January.

Vi har även hittat vår nya favoritglass med det roliga namnet mordisko! We also found our new favorite ice cream with the funny name mordisko, or "murder in a shoe" in Swedish!

Vi har även hittat vår nya favoritglass med det roliga namnet mord-i-sko! We also found our new favorite ice cream with the funny name mord-i-sko or “murder in a shoe” in Swedish!

Tänk er en kombination av Magnum mandel, 88:an och GB Sandwich :)! Imagine a combination of Magnum Almond, 88:an and GB Sandwich :)!

Tänk er en kombination av Magnum mandel, 88:an och GB Sandwich :)! Imagine a combination of Magnum Almond, 88:an and GB Sandwich :)!

Det finns allt från lågprisbutiker... You can find everything from discount stores ...

Det finns allt från lågprisbutiker… You can find everything from discount stores …

marknader.. markets...

marknader… markets…

till dyrare butiker här! to more expensive shops here!

…till dyrare butiker här! …to more expensive shops here!

IMG_3067

Indianinspirerade höga klackar! Indian-inspired high heels!

Burger King hittar man också inhyst bland de äldre byggnaderna! Burger King is also find inside the older buildings here!

Burger King hittar man också inhyst bland de äldre byggnaderna! Burger King is also in the older buildings here!

Pontus var den som hittade flera nya klädesplagg här! Pontus was the one who found several new clothes here!

Pontus var den som hittade nya klädesplagg här! Pontus was the one who found new clothes here!

Nya jeans och t-shirt till en nyrakad Pontus! New jeans and T-shirt to a newly shaved Pontus!

Nya jeans för 140 SEK och en t-shirt för 35 SEK till en nyrakad Pontus! New jeans for 13.5 Euro and a T-shirt for 3.3 EURO to a newly shaved Pontus!

Vi hittade även en cool bil i San Cristobal som vi tog en bild på! We even found a cool car in San Cristobal and we took a picture of!

Vi hittade även en cool bil i San Cristobal som vi tog en bild på! We also found a cool car in San Cristobal that we took a picture of!

Vi besökte även vår favoritrestaurang här i San Cristobal, Maya Pakal! Jättegod mat och rött vin till rimliga priser! We also visited our favorite restaurant here in San Cristobal, Maya Pakal! Great food and red wine to reasonable prices!

Vi besökte även vår favoritrestaurang här i San Cristobal, Maya Pakal! Jättegod mat och rött vin till rimliga priser! We also visited our favorite restaurant here in San Cristobal, Maya Pakal! Great food and red wine at reasonable prices!

Ny adress och frihetliga tongångar! / New address and libertarian progresses!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Välkommen till vår nya blogg! På ytan har inte mycket ändrats, så det stora jobbet för Ulrika har varit det som inte riktigt syns. Det är tur att Ulrika inte visste vilket jobb det är att flytta en blogg, annars hade hon kanske inte satt igång det här projektet. Många lärotimmar med mycket frustration har det blivit, men nu känns det enklare att leka webbdesigner och kodknackare. Erfarenheten har gjort att Ulrika lovar att ge uppmuntrande ord till människor som faktiskt jobbar med att flytta och designa bloggar hädanefter, ni gör ett bra jobb!

Det har ju hänt en hel del sedan vi skrev sist som vi vill delge er. Först är det att vi äntligen fått kontakt med anarkokapitalister här i Mexiko och det visade sig att vår nya vän Pete bor i San Cristobal del las Casas, så vi möttes upp för middag och vin en av de sista kvällarna för oss i San Cristobal. Det var så roligt att träffa en likasinnad människa och ha vettiga diskussioner om allt från små vardagliga erfarenheter till globala händelser. Vi jämförde Sverige och Nya Zeeland och en hel del nickande instämmanden blev det. Det ska bli roligt att träffas i Acapulco om en månad!
Sedan har vår kära nyhetssajt vuxit ett steg och erbjuder nu premiumtjänster för ca 45 kr månaden så att man kan stötta bubb.la-projektet helt i en frihetlig anda baserat på frivillighet, tillskillnad mot socialistmedia som SVT och SR. Bubb.la är vår främsta källa till nyheter om vad som händer i Sverige och världen, och det är också via bubb.la som vi fått upp ögonen för andra frihetliga bloggar och tidningar. Vi har självklart blivit premiummedlemmar och vill du vara med och stötta projektet och få frihetliga och intressanta nyheter i ditt flöde eller som podcast, så kan du följa dessa länkar: facebook, hemsida, poddradio och premiumtjänsten.
Grundarna till bubb.la har även flyttat till varmare breddgrader och Sofia, som är en av grundarna, har även en egen blogg som vi vill tipsa om! Vi länkar även till bloggen här till höger, Sofia Arkestål – Politisk flykting!
Vi har också flyttat på oss och bytt ut varma tröjor och luvor till strand och bikini, men mer om det i nästa inlägg!

Welcome to our new blog! Not much has changed on the surface of our blog, so most of the work for Ulrika has been on what is not really visible. It is fortunate that Ulrika did not know how much work it is to move a blog, otherwise she might not started this project in the first place. Many hours of learning, with a lot of frustration, but now it feels easier to play web designer and code writer. The experience has made Ulrika make a promise to give words of encouragement to people who actually work with moving and designing blogs, you are doing a great job!

A lot has happened since we last wrote a blog post that we want to share with you. Firstly, we have finally made contact with anarcho-capitalists here in Mexico and it turned out that our new friend Pete lives in San Cristobal del las Casas, so we met up for dinner and wine one of the last evenings for us in San Cristobal. It was so nice to meet a like-minded person and have sensible discussions about everything from small everyday experiences to global events. We compared Sweden and New Zealand and a lot of nodding in agreement happened when we did. It will be fun to meet again in Acapulco in a month!
Secondly, our dear news site has grown a step and now offer premium services for 5 Euro a month, so now you can support the bubb.la project entirely in a libertarian spirit based on voluntarism, unlike the socialist state media that is called SVT and SR. Bubb.la is our primary source of news about what is happening in Sweden and the world, and it is also through bubb.la that we have found other libertarian blogs and news sites. Would you like to support the project and get interesting, libertarian news in your feed or as a podcast, just follow these links: facebook, home page, podcast and premium service.
The founders of bubb.la has also moved to warmer climates and Sofia, one of the founders, also has her own blog that you should check out (it’s in swedish)! We also link to the blog to the right, Sofia Arkestål – Political refugee!
Thirdly, we have also changed our location, and exchanged warm sweaters and caps with beach and bikini, but more on that in the next post!

Middag med Pete i kalla San Cristobal del las Casas! Dinner with Pete in the cold San Cristobal del las Casas!

Middag med Pete i kalla San Cristobal del las Casas! Dinner with Pete in the cold San Cristobal del las Casas!

Pete redigerar anarchastavsnitten, så vi fick se bakom kulisserna på "The Anarchast". Pete is editing the anarchast episodes, so we got to see behind the scenes of "The Anarchast".

Pete redigerar anarchastavsnitten, så vi fick se bakom kulisserna på “The Anarchast“. Pete is editing the anarchast episodes, so we got to see behind the scenes of “The Anarchast“.

bubbla

Stöd bubb.laprojektet! Support the bubb.la project!

Stöd bubb.laprojektet! Support the bubb.la project!

 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑