(Please scroll down to the orange text for the English version)

Utanför Utilas kust sträcker sig världens näst största barriärrev ut sig och här lever en stor mångfald av olika marint liv och koraller. Utila är också en plats där du kan ha tur att få se valhajar nästan året runt och vi hoppades förstås att få syn på dem under någon av våra turer ut på havet. Vi hade dock väldigt otur med både valhajar och övrigt marint liv. Det var förvånansvärt fattigt på fiskar, sköldpaddor och amhajar (nurse shark), som annars är väldigt vanliga att se här omkring, och det var egentligen bara ett av sex dyk som mätte upp till våra högt ställda förväntningar. Vi är vana att vrak drar till sig en mängd fiskar som gjort vraket till sitt hem, men här var det kusligt stilla runt den sjunkna båten. Vi fick dock uppleva tillräckligt med intressanta saker för att sätta ihop fem stycken korta filmer att visa er. De innehåller fina videoklipp på koraller, en jättemuräna som är ute och simmar mitt på dagen, en väldigt skeptisk barracuda, en jättesöt piggsvinsfisk, tryckarfiskar i olika färger och mönster, krabba och hummer, samt en hel del andra fina fiskar och gulliga räkor.


Outside the coast of Utila, the world’s second largest barrier reef stretches out with a great diversity of sea creatures and corals. Utila is also a place where you may get to see whale sharks almost year round and our hope were of course to get a glimpse of them during one of our trips out to sea. However, we did not have much fortune with either whale sharks or other marine life. Our dives were surprisingly poor in fishes, turtles and nurse sharks, which otherwise are very common to see around here. It was really just one out of six dives which measured up to our high expectations. We are used to that wrecks attract a variety of fishes that have made the wreck their home, but here it was quiet around the sunken boat. We did however experience enough of interesting things to be able to put together five short videos to show you. They contain corals, a giant moray eel that are out swimming in the middle of the day, a very skeptical barracuda, a cute porcupine fish, trigger fishes in different colors and patterns, crab and lobster, and a lot of other nice fish, and cute shrimps.