A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: pizza

Pingjum – our magical village in the Netherlands

We decided to go to Netherlands, and we knew that we wanted to stay out of the bigger cities, so we ended up in Pingjum in Friesland, not knowing much about either Pingjum or Friesland.

Friesland is one of twelve provinces in the Netherlands and it is the only province that has their own language – West Frisian. Many of the cities have two names, a dutch and a West Frisian name, and I will try to write out both names when I write about the different places we visit.


Vi bestämde oss för att åka till Nederländerna och vi visste att vi ville undvika de större städerna, så det slutade med att vi hamnade i Pingjum i Friesland, utan att veta mycket om vare sig Pingjum eller Friesland.

Friesland är en av tolv provinser i Nederländerna och det är den enda provinsen som har sitt eget språk – västfrisiska. Många av städerna har två namn, ett holländskt och ett västfrisiskt namn och jag kommer att försöka skriva ut båda namnen när jag skriver om de olika platserna vi besöker.

Welcome to Pingjum! This small village of 600 inhabitants contains so much magic translated to scenery, kindness and openness from the locals. We feel right at home at our temporary home for the month. Notice the speed limit sign.

This is where we came from to get to Pingjum and on these kind of roads it is said that you are allowed to travel up to 60 km/h and it is wide enough for one car, we thought we had accidentally got on a road for bicycles.

The house we rent is a small one room with a fully equipped kitchen and it suits us perfectly. We have a lovely garden to our disposal and we are allowed to eat anything from the garden.


Huset vi hyr är ett litet ett rum med fullt utrustat kök och det passar oss perfekt. Vi har en härlig trädgård till vårt förfogande och vi får äta allt från trädgården.

This armchair and the stairs is Othilia’s favorite things in our rented house.

And lamps! Othilia can say a few words and lampa (lamp) is one of them. Other words are mamma (mom) och pappa (dad).

Our garden where we can go out at eat plums, apples, pears, red and black currants, gooseberries, almonds and walnuts. We also have a small herb garden that we are allowed to use.

Pingjum has only a few roads, a pizza place (which is open a few nights of the week), a distillery, a school and a communal garden. The streets generally are quite narrow in the Netherlands and sometimes we think that we are driving on bicycle lanes rather than a two-lane car road.


Pingjum har bara några vägar, en pizzeria (som är öppen några kvällar i veckan), ett destilleri, en skola och en gemensam trädgård. Gatorna är i allmänhet ganska smala i Nederländerna och ibland tror vi att vi kör på cykelbanor istället för en tvåvägs bilväg.

Our main road early in the morning.

This is the house style in all parts of Netherlands we have visited so far – brick houses. They are beautiful and we suspect that the houses are made out of bricks, and not wood, because of the climate here, windy and humid.

A bus that sells clothes stopped here one day. Their customers are likely older people who are not able to go to the cities to buy things to wear.

We have a small playground in the middle of the village where we go and meet locals and their kids.

Othilia looks so grown up in this picture.

There are a lot of animals in our village and cats is a also a favorite.

Agricultural landscape surrounding our village. Animals get grass fed here without any fences, only ditches keeping the animals away from the roads.

The communal garden is lovely and the locals takes care of this place together. The fruits of their labor are sold to the public using only a moneybox. We go here to buy our eggs and we can also visit the hens that lay our eggs.


Den gemensamma trädgården är underbar och lokalbefolkningen tar hand om denna plats tillsammans. Frukten av deras arbete säljs till allmänheten med endast en sparbössa. Vi går hit för att köpa våra ägg och vi kan också besöka de höns som lägger våra ägg.

Here is our only local shop where we can buy eggs and vegetables grown by the locals in the communal garden. It is a popular shop.

they also have a few animals.

Othilia and the communal animals. Say hello to Torsten, the goat. Pontus has named most of the bigger animals. The pigs are called Boris and Doris (not in picture).

And the rabbit is called Alice. Othilia knows how to properly give Alice dandelion leaves and she usually tries to take a bite out of the leaf before handing it to Alice.

Our pizza place is another place in the village where we meet the locals. They are so friendly here and always greets us strangers with a smile and an “oi”.  We have even spoken to some of them and dutch people in general are very good at English. West Frisian/Dutch is not so hard to understand if you know German, English and Swedish.


Vårt pizzaställe är en annan plats där vi träffar lokalbefolkningen. De är så vänliga här och hälsar oss främlingar alltid med ett leende och ett “oi”. Vi har även talat med några av dem och nederländare i allmänhet är mycket bra på engelska. Västfrisiska /nederländska är heller inte så svårt att förstå om du redan kan tyska, engelska och svenska.

We have a pizza place in Pingjum, which is run by a lovely Italian family.

The food and drinks are amazing. This beer is a new favorite.

The pizzas were good, but the most surprising dish (in a positive way) was the razor shells, which we ordered as a starter. Even Othilia liked eating them!

Pontus has started the habit of getting up early in the morning and borrow our host family’s bike to cycle around in the surroundings. Around us there are farmland and other small villages. Just a few kilometers from us lies the coastline and the sea, so we can smell the sea when the wind is right.


Pontus har tagit för vana att gå upp tidigt och låna vår värdfamiljs cykel för att cykla runt i omgivningarna. Runt omkring oss finns jordbruksland och andra små byar. Bara några kilometrar från oss ligger kustlinjen och havet, så vi kan känna havslukten vid rätt vindförhållanden.

The sun is about to rise, 5.30 am.

A walking bridge over the motorway.

The Netherlands i so flat, one can see several kilometers into the country from the coast. The only altitude in our vicinity is this levee that gives protection from the sea.

The coast in Friesland, just a few kilometers from our village. 

It is a good thing for us to be close to water with Othilia’s love for it. We have two sand beaches nearby, one at the coast near Harlingen. Othilia was amazed by the sandy beach, but we couldn’t jump into the water this time.

Unfortunately for Othilia, the water was far out so no bathing for her. Wattenmeer is saltwater ocean which is affected by the tide so we had to go to another place.

We went to our second option instead, a beach in Makkum and here we can swim in a fresh water lake (IJsselmeer). Othilia was happy to finally be allowed to sit in the water.

Ruiner från gamla kungadömet Sukhothai!

Vi valde att stanna i Sukhothaidistriktet på vår resa från Chiang Mai ned till Bangkok och utforska ännu en plats som finns på UNESCOS världsarvslista, nämligen Sukhothai old town! Vi hittade ett trevligt boende i nya Sukhothai 13 km därifrån och mellan dessa städer går det bussar som kostar 30 baht (10 SEK). Nya Sukhothai är en väldigt mysig liten stad och det var här som vi hittade världens godaste pizzor (Somprasong guesthouse heter stället om ni kommer dit!).

Kungadömet Sukhothai bröt sig ur Khmerriket under 1200-talet och under 140 år så var det ett självständigt rike innan det slukades upp av ett annat kungadöme (Atyutthaya) och huvudstaden för detta rike var Sukhothai (gamla staden). Vissa thailändska historiket ser kungadömet Sukhothai som startpunkten för dagens thailändska nation. Vi hyrde cyklar och åkte runt i den centrala delen av den historiska parken och fick se väldigt fina tempel som innehöll både thailändsk, khmer och kinesisk arkitektur!

Nu är vi i Bangkok och myser några dagar på hotell med pool på taket! Det är fördelen att kunna hitta hotell för billigt pris när det inte finns så mycket turister i krokarna!

We chose to make a stop  in the Sukhothai district on our trip from Chiang Mai down to Bangkok and explore another place that is listed in the UNESCO World Heritage List, namely the Sukhothai Old Town! We found a nice accommodation in new Sukhothai 13 km from the Old Town and regular buses go between these two cities which costs 30 baht (10 SEK). New Sukhothai is a very cozy small town and it was here that we found the world’s tastiest pizzas (The place is called Somprasong guesthouse if you want to find it!)

The kingdom of Sukhothai broke away from the Khmer empire in the 1200s and it was an independent kingdom during 140 years before it was swallowed up by another kingdom (Ayutthaya) and the capital of this kingdom was Sukhothai (old city). Some Thai historians see the kingdom Sukhothai as the starting point of today’s Thai nation. We rented bikes and biked around in the central part of the historical park and saw very nice temples with both Thai, Khmer and Chinese architecture!

We have landed in Bangkok now and spend a few days in a hotel with a rooftop swimming pool! This is the advantage travelling off season, to be able to find hotels for cheap price when there aren’t so many tourists in the neighborhood!

Pontus på "bussen" somgår mellan gamla och nya Sukhothai! Pontus on the "bus" that connects old and new Sukhothai!

Pontus på “bussen” som går mellan gamla och nya Sukhothai! Pontus on the “bus” that connects old and new Sukhothai!

Wat Mahathat!

Ett av de större templen inne på området, Wat Mahathat! One of the larger temples inside the area, Wat Mahathat!

En av alla buddhafigurer i gamla Sukhothai. Långa och välvårdade naglar verkar ha betydelse inom buddhismen. Någon som vet mer? One of Buddha figures in old Sukhothai. Long and well groomed nails appear to have significance in Buddhism. Anyone know more?

En av alla buddhafigurer i gamla Sukhothai. Långa och välvårdade naglar verkar ha betydelse inom buddhismen. Någon som vet mer? One of the Buddha figures in old Sukhothai. Long and well groomed nails appear to have significance in Buddhism. Anyone know more?

IMG_8555

Det är runt 40 grader om dagarna så det är bäst att skydda sig mot solen! The temperature is around 40 degrees during the day so it is best to protect ourselves from the sun!

En Buddha i mjukare form! I denna park hittar man massor med variationer på hur buddha gestaltas! A Buddha in softer form! In this park you will find lots of variations on how the Buddha is portrayed!

En Buddha i mjukare form! I denna park hittar man massor med variationer på hur buddha gestaltas! A Buddha in softer form! In this park you will find lots of variations on how the Buddha is portrayed!

Vit Buddha! White Buddha!

Vit Buddha! White Buddha!

Wat Si Sawai! Ett av de äldsta templen i gamla Sukhothai och är från börja ett hindusikt tempel som gjorts om till buddistiskt. Här är blandningen av khmer, kinesisk och thai stil uppenbar! Wat Si Sawai! One of the oldest temples in the old Sukhothai and is from the start a Hindu temple that were transformed into a buddhist temple. At this temple the mixture of Khmer, Chinese and Thai style is really apparent!

Wat Si Sawai! Ett av de äldsta templen i gamla Sukhothai och är från börja ett hindusikt tempel som gjorts om till buddistiskt. Här är blandningen av khmer, kinesisk och thai stil uppenbar! Wat Si Sawai! One of the oldest temples in the old Sukhothai and is from the start a Hindu temple that were transformed into a buddhist temple. At this temple the mixture of Khmer, Chinese and Thai style is really apparent!

IMG_8592

Det mest intressanta med det gamla kungadömet Sukhothai är att de började ge gestalta buddha mer med mänskliga drag (med kungen som inspiration kan tilläggas)! The most interesting with the ancient kingdom of Sukhothai is that they began to portray the Buddha more with human features (with the king as inspiration might add)!

Det mest intressanta med det gamla kungadömet Sukhothai är att de började gestalta buddha mer med mänskliga drag (med kungen som inspiration kan tilläggas)! The most interesting with the ancient kingdom of Sukhothai is that they began to portray the Buddha more with human features (with the king as an inspiration might add)!

På väg ut i nya sukhothai när solen har gått ned! On our way out in new Sukhothai when the  sun has gone down!

På väg ut i nya sukhothai när solen har gått ned! On our way out in new Sukhothai when the sun has gone down!

Supergod pizza! Very delicious pizza!

Supergod pizza! Very delicious pizza!

 

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑