A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Nha Trang

Dykning i Nha trang

Okej, vi vet att det varit tyst ett litet tag här! Genom tillfälliga möten så har vi spontat begett oss ut på det vietnamesiska höglandet med motorcykel och får uppleva Vietnam utan en massa turister. Mer om dessa dagar kommer senare, men här kommer en kort uppdatering från dykningen vi gjorde i tisdags. Vi hade lite otur med ett filter till kameran, så tyvärr blir det ingen dykfilm i dagens inlägg. Vi gjorde iallafall tre dyk med Rainbow Divers i Nha Trang och det var väldigt härligt att dyka igen efter ett års uppehåll. Vi var lite ringrostiga i början, men efter de första tio minutrarna så hade vi allt under kontroll. Vid första dyket nådde vi ned till 24 meter som djupast och där var det mest sandbotten med ganska stora fiskar som bodde i hålor i sanden med rom i munnen, krabbor och klownfiskar vid anemoner och någon färgglad snigel. De andra två dyken  var på 17 och 12 meter som djupast och där var det mycket mer koraller, sjöstjärnor, fiskar i olika färger och vi fick även se en sjöhäst!

Vi träffade också ett väldigt trevligt par från Storbritannien på båten som rekommenderade fina ställen att besöka i Laos. De hade varit ute och rest sedan oktober och de har en väldigt fin blogg där de dokumenterar deras upplevelser (länk här!). Mötet var väldigt kort, men de var väldigt trevliga människor som var ute på samma sorts äventyr som oss. Hoppas vi ses vid något dykställe i sydamerika!

Nu forstätter mc-äventyret och vi uppdaterar när vi kommit fram i Hoi An.

Okay, we know that it has been a while since we updated our blog! By random meeting we got the opportunity to head out on the Vietnamese highlands by motorcycle and get to experience Vietnam without a lot of tourists. More update on these days will come later, but here’s a quick update from the diving we did last Tuesday. We had some bad luck with a filter to the camera, so unfortunately there will be no dive movie in today’s post. We made three dives with Rainbow Divers in Nha Trang and it was very nice to dive again after a year’s pause. We were a bit rusty at first, but we had everything under control after the first ten minutes. At the first dive site we descent down to 24 metres where it was mostly sandy bottom with large fishes that lived in burrows in the sand with rum in the mouth, crabs and clown fishes at anemones and some colorful snails. The other two dives were at 17 and 12 meters at its deepest, where it was much more coral, starfish, fishes in different colors and we even got to see a seahorse!

We also met a very nice couple from UK on the boat who recommended great places to visit in Laos. They had been traveling since October and they have a very nice blog where they document their experiences  (link here!). The meeting was very short, but they were very nice people who were out on the same sort of adventure as us. Hope to see you at some dive sites in South America!

The motorcycle adventure will continue for two more days and we will update again when we arrive in Hoi An.

IMG_7423

Vi, Christian och Jo!

IMG_7392 IMG_7398 IMG_7410 IMG_7419 IMG_7422

Nha Trang

Igår tog vi tåget från Ho Chi Minh och 8 timmar senare anlände vi till Nha Trang för lite sol, bad och dykning.  Första intryck av Nha Trang är att det är kanarieöarna för ryssar (det går direktflyg hit från Moskva). Nha Trang har ungefär 500 000 invånare och Nha Trang-viken ska vara en av världens mest vackra vikar (enligt wikipedia). Vi har gjort en kortfilm så får ni bedöma själva! Vi bor hos en vietnamesisk familj utanför turistdistrikten och det är jättemysigt här. Gatumaten i vårt område kostar ca 8 kr, medan turistdistrikten bjuder på ryska menyer, flådiga hotell och mat för ca 40-50 kr och uppåt.   IMG_7370

Imorgon har vi bokat in oss på dyk och det ska bli superkul!

Bra att veta är:

*Från och med 1 januari 2015 så måste man visa upp pass (eller passkopia) för att köpa tågbiljetter i Vietnam

* Man kan ladda mobilen på tågen

*Alexandre Yersin verkade och dog I Nha Trang (mannen som upptäckte orsaken till digerdöden, Yersinia pestis)

Något som måste vi måste uppmärksamma är att vi sett en del vuxna (här och i Kambodja) använda våld mot sina barn i uppfostringssyfte och det är väldigt obehagligt att se. Det jobbigaste var att se en liten kille bli slagen med en liten, avlång pinne enbart för att han grät i syfte att få honom att sluta gråta (hjälpte inte kan jag meddela). Vi har dock bott hos väldigt fina människor som inte använder sådana här metoder!

IMG_7371

Kväll i Nha Trang. Night in Nha Trang.

Yesterday we took the train from Ho Chi Minh and we arrived in Nha Trang 8 hours later for a bit of sun, swimming and diving. First impression of Nha Trang is that it is the canary islands for Russians (there are direct flights here from Moscow). Nha Trang has about 500 000 inhabitants and the bay is suggested to be one of the world’s most beautiful bays (according to wikipedia). We have recorded a short film so you can assess yourself! We live with a Vietnamese family outside the tourist districts, and it’s really nice here. Street food in our area cost about SEK 8, while the tourist districts offer Russian menus, posh hotels and food for approximately SEK 40-50 and up.

Tomorrow is going to be all about diving for us and it’ll be awesome!

Good to know is:IMG_7381

* As of January 1, 2015, you have to present a passport (or passport copy) to buy train tickets in Vietnam

* You can charge the cell phone on trains

* Alexandre Yersin worked and died in Nha Trang (the man who discovered the cause of the bubonic plague, Yersinia pestis)

Something we need to address is that we have seen some adults (both here and in Cambodia) use violence against their children to “educate” them and it is very upsetting to see. The toughest thing was to see a little boy being beaten with a small oblong stick only because he was crying in order to get him to stop crying (obviously it did not help). However, we have lived with wonderful people who do not use these kinds of methods!

IMG_7380

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑