A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Nationalpark

Lagunas de Montebello y las Cascadas el Chiflón

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi åkte till nationalparken “Lagunas de Montebello” som ligger på högslätten i Chiapasprovinsen, mellan 1500 och 1800 meter över havet, precis vid gränsen till Guatemala. I nationalparken finns det 59 turkosa sjöar och barrskog som fick oss att känna oss hemma. Det fanns gott om granar, tallar och grön skog, och doften av grillad varmkorv gjorde att vi förväntade oss att se skandinaviska djur i skogsbrynet, ängsligt blickandes ut över sjön medan de släckte törsten. Vi besökte också en samling av vattenfall, las cascadas el Chiflón, och fick känna på riktigt turkost vatten. Vi har också lärt oss ett nytt ord för vattenfall, la cascada (spanska), som hamnar i vår vattenfallssamling där även  engelska (waterfall) och lao (Tad) återfinns!

Vi tog en guidad tur, då vi inte vill åka själva längs de mexikanska vägarna och under vår tur så såg vi flera “vägtullar” som är rena bedrägerier, där människor sätter upp blinkande koner och håller upp ett snöre med band på, och är man ovetande turist så kanske man stannar. Vår chaufför körde bara igenom dem och det var skönt att bara sitta och se ut över den mexikanska högslätten.

We went to the”Lagunas de Montebello” National Park, which is located on the high plateau in the province of Chiapas, between 1500 and 1800 meters above sea level, right next to the border of Guatemala. The National Park has 59 turquoise lakes and evergreen forests that made us feel right at home. There were plenty of firs, pines and green forest there, and the smell of grilled hot dogs made us expect to see Scandinavian animals in the forest, anxiously gaze out over the lake while they quench their thirst. We also visited a collection of waterfalls, las cascadas el Chiflón, and got to touch magical turquoise water. We have also learned a new word for waterfall, La Cascada (Spanish), that will end up in our collection of words for waterfall, where English (waterfall) and lao (Tad) can be found!

We took a guided tour, because we do not want to go by ourselves on the Mexican roads, and during our tour we saw several “tolls” that were pure scams, where people put up flashing cones and holding up a piece of string with small flags on, and if you are an ignorant tourist, you perhaps stop when you see them. Our driver just drove through them, and it was nice to just sit and look out over the Mexican highland plateau.

Vi fick för första gången uppleva den mexikanska landsbygden i dagljus genom fönstren på vår bil som skulle ta oss nära gränsen till Guatemala! We got to experience the Mexican countryside in the daylight for the first time through the windows of our car, that would take us near the border with Guatemala!

Vi fick för första gången uppleva den mexikanska landsbygden i dagljus genom fönstren på vår bil som skulle ta oss nära gränsen till Guatemala! We got to experience the Mexican countryside in the daylight for the first time through the windows of our car, that would take us near the border with Guatemala!

Första stoppet på dagen var vid vattenfallen vid las Cascadas El Chiflón! The first stop of the day was at the waterfalls at las Cascadas El Chiflón!

Första stoppet på dagen var vid vattenfallen vid las Cascadas El Chiflón! The first stop of the day was at the waterfalls at las Cascadas El Chiflón!

Färgen på vattnet är magisk! The color of the water is magical!

Färgen på vattnet är magisk! The color of the water is magical!

Cascada Ala de Angel!

Cascada Ala de Angel!

IMG_2435

Det var över 20 grader på dagen, som kändes som 30 grader, så vi hade det svettigt och skönt! It was over 20 degrees during the day, which felt like 30 degrees, so we had it all sweaty and warm!

Det var över 20 grader på dagen, som kändes som 30 grader, så vi hade det svettigt och skönt! It was over 20 degrees during the day, which felt like 30 degrees, so we had it all sweaty and warm!

Cascada la corona!

Cascada la corona!

Utsikten vi hade på vår väg mot nationalparken Lagunas de Montebello! The view we had on our way to the Lagunas de Montebello National Park!

Utsikten vi hade på vår väg mot nationalparken Lagunas de Montebello! The view we had on our way to the Lagunas de Montebello National Park!

Laguna Tziscao, Tziscaosjön! Bergen på andra sidan sjön är Guatemala, så nära att vi nästan kunde känna lukten av Guatemala! Laguna Tziscao, Lake Tziscao! The mountains on the other side of the lake is Guatemala, so close that we could almost smell Guatemala!

Laguna Tziscao, Tziscaosjön! Bergen på andra sidan sjön är Guatemala, så nära att vi nästan kunde känna lukten av Guatemala! Laguna Tziscao, Lake Tziscao! The mountains on the other side of the lake is Guatemala, so close that we could almost smell Guatemala!

En mexikansk tall! A Mexican pine tree!

En mexikansk tall! A Mexican pine tree!

Långa barr på de mexikanska tallarna! Long needles on the Mexican pines!

Det är långa barr på de mexikanska tallarna! There are long needles on the Mexican pines!

Vi hittade även kottar från granarna vid Lagunas de Pojoj ! We also found fir cones from the fir trees at the Laguna de Pojoj!

Vi hittade även kottar från granarna vid Lagunas de Pojoj ! We also found fir cones from the fir trees at the Laguna de Pojoj!

Med kaffe i handen så kändes det som om vi satt hemma vid någon sjö i Sverige och väntade på att den grillade korven skulle bli klar! With coffee in our hands, it felt as if we were sitting at home at any lake in Sweden, waiting for the grilled sausage would be served!

Med kaffe i handen så kändes det som om vi satt hemma vid någon sjö i Sverige och väntade på att den grillade korven skulle bli klar! With coffee in our hands, it felt as if we were sitting at home at any lake in Sweden, waiting for the grilled sausage would be served!

Nästan så att man tror att man står i en skog i Sverige när man kollar på barken! Almost that you think you are in a forest in Sweden when you look at the bark!

Nästan så att man tror att man står i en skog i Sverige när man kollar på barken! Almost that you think you are in a forest in Sweden when you look at the bark!

Mossan är orange istället för grön! The moss is orange instead of green!

Mossan är orange istället för grön! The moss is orange instead of green!

Så vacker utsikt över en av sjöarna i cinco lagunas, de fem sjöarna! So beautiful view over one of the lakes in cinco Lagunas, the five lakes!

Så vacker utsikt över en av sjöarna i cinco lagunas, de fem sjöarna! So beautiful view over one of the lakes in cinco Lagunas, the five lakes!

Växtligheten vid cinco Lagunas! The vegetation at the cinco Lagunas!

Växtligheten vid cinco Lagunas! The vegetation at the cinco Lagunas!

Vattnet har så häftig färg! The water has so cool color!

Vattnet har så häftig färg! The water has so cool color!

Solnedgång över nationalparken Lagunas de Montebello! Sunset over the Lagunas de Montebello national park!

Solnedgång över nationalparken Lagunas de Montebello! Sunset over the Lagunas de Montebello national park!

Solnedgång över Laguna de Montebello! Sunset over the Laguna de Montebello!

Solnedgång över Laguna de Montebello! Sunset over the Laguna de Montebello!

Ulrika provade att doppa fötterna allt medan solen gick ned över bergen! Ulrika wet her feet while the sun went down over the mountains!

Ulrika provade att doppa fötterna allt medan solen gick ned över bergen! Ulrika wet her feet while the sun went down over the mountains!

Sanjay Gandhi Nationalpark / Sanjay Gandhi National Park

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Mumbaiområdet bestod från början av sju öar, men 1782 startades Hornby Vellard-projektet vars syfte var att länka samman dessa sju öar till en enda stor ö. Detta var en av de första stora civilingenjörsprojekten i världen och ön som Mumbai står på idag blev klar 1838.

Trots att ön idag är en världsmetropol, så finns här också den stora nationalparken Sanjay Gandhi som sträcker ut sig med häftiga berg och vidsträckt djungel. Vi besökte nationalparken med vår vän Mithun och vandrade 15 km den dagen i en fantastisk natur som vi inte hade förväntat oss att hitta i Mumbai. Mithun kunde berätta om områdets historia och anekdoter från hans äventyrliga vandringar i djungeln tillsammans med hans vänner. Vi promenerade till Kanherigrottorna som finns inne i nationalparken och dessa grottor dateras från vårt första århundrade och flera av grottorna är tillängnade buddha. Nationalparken var en viktig knutpunkt i Indien före vår västerländska tideräkning med handelsvägar för att nå hamnarna som handlade med antikens Grekland och Mesopotamien.

Vår sista dag i Indien spenderade vi eftermiddagen på toppen av berget ovanför grottorna, där vi njöt av utsikten över djungeln och Mumbais färskvattensjöar som försörjer denna världsmetropol med vatten. Det var en häftig utsikt att se denna orörda djungel och bergen samtidigt som höghusen tornade upp sig runt nationalparken. Nästa dag sade vi hejdå till vårt älskade Indien och satte oss på ett plan som tog oss hem till våra nära och kära i Sverige.   

The Mumbai area originally consisted of seven islands, but the Hornby Vellard-project started in 1782 , whose aim was to link these seven islands into one big island. This was one of the first major civil engineering projects in the world and the island Mumbai stands on today was completed in 1838.

Although the island today is a world metropolis, there’s also a large national park, Sanjay Gandhi National Park, stretching out on the island with mountains and vast jungle. We visited the National Park with our friend Mithun and walked around for 15 km in the fantastic landscape that we had not expected to find in Mumbai. Mithun could tell us about the history of the area and anecdotes from his adventurous hikes in the jungle with his friends. We walked to the Kanheri caves that can be found inside the park and these caves dates back to our first century, and several of the caves are dedicated to Buddha. The area was an important hub in India before our western era with trade routes to reach ports that traded with ancient Greece and Mesopotamia.

On our last day in India, we spent the afternoon on the top of the mountain above the caves, where we enjoyed the view of the jungle and Mumbai’s freshwater lakes that feed this world metropolis with water. It was a cool view to see this pristine jungle and mountains, while high buildings loomed around the National Park. The next day we said goodbye to our beloved India, and jumped on a plane that took us home to our family and friends in Sweden.

Pendeltåg-selfie! Commuter-selfie!

Pendeltåg-selfie! Commuter-selfie!

Vår vän Mithun som visade oss runt i nationalparken! Our friend Mithun who showed us around in the national park!

Vår vän Mithun som visade oss runt i nationalparken! Our friend Mithun who showed us around in the national park!

Trampbåt-selfie! paddle boat-selfie!

Trampbåt-selfie! Paddle boat-selfie!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

En apa snodde vårt vatten vid grottorna! A monkey stole our water at the caves!

En apa snodde vårt vatten vid grottorna! A monkey stole our water at the caves!

Grottorna är uthuggna för hand och boplats för dåtidens folk! The caves are carved by hand and a nesting place for people in the past!

Grottorna är uthuggna för hand och boplats för dåtidens folk! The caves are carved by hand and a nesting place for people in the past!

En jättebuddha! A giant buddha!

En jättebuddha! A giant buddha!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

Männen hade ölmagar och kvinnorna jättebröst. The men had beer bellies and women giant breasts.

Männen hade ölmagar och kvinnorna jättebröst. The men had beer bellies and women giant breasts.

En paus för att vila benen på väg upp för berget vid grottorna! A pause to rest our legs on the way up the mountain at the caves!

En paus för att vila benen på väg upp för berget vid grottorna! A pause to rest our legs on the way up the mountain at the caves!

Man kan se höghusen i dimman bakom djungeln! You can see the high buildings in the fog behind the jungle!

Man kan se höghusen i dimman bakom djungeln! You can see the high buildings in the fog behind the jungle!

Vi kunde se en skymt av en av de tre färskvattenssjöarna i nationalparken från toppen av berget också! We could see a glimpse of one of the three freshwater lakes in the national park from the top of the mountain too!

Vi kunde se en skymt av en av de tre färskvattenssjöarna i nationalparken från toppen av berget också! We could see a glimpse of one of the three freshwater lakes in the national park from the top of the mountain too!

Vi fick också sällskap av en apa medan vi satt och pratade! A monkey joined us while we sat and talked!

Vi fick också sällskap av en apa medan vi satt och pratade! A monkey joined us while we sat and talked!

Kep nationalpark

Fredag morgon hyrde vi en moped för att ta oss runt här på kusten och dagens stopp bleIMG_7051v nationparken i Kep. Inträdet kostar 1 dollar och det är en jättefin park där man kan vandra runt i några timmar. Vi valde att ta de lite svårare lederna istället för att hålla oss till den stora leden och då blev det brant, men roligt :)! Led Café  som ligger innanför ingången till nationalparkeIMG_7052n och en lokalförening, the squirrel association, har gjort ett fantastiskt jobb att märka upp alla lederna, sätta upp varningar för om en viss led är brant och hur långt det är till olika ställen. Detta gör det omöjligt att gå vilse! Efter en del repklättring i djungeln, så nådde vi Phnom Kep som är en av topparna i nationalparken (ca 280 meter över havet!)

IMG_7072

Friday morning we rented a scooter to get around here on the south coast and today’s stop was the national park in Kep. Admission fee was $ 1 and it is a really nice park where you can walk around for a few hours. We chose to take the more difficult trails rather than stick to the main trail and the trails was steep, but it was fun :)! Led cafe, located close to the entrance to the national park, and a local group, The Squirrel IMG_7073Associations, have done a fantastic job of marking up all tIMG_7061he trails, put up warning signs about certain steep trails and how far it is to different places in the national park. It is  impossible to get lost! After rope climbing in the jungle, we reached Phnom Kep which is one of the peaks in the national park (about 280 metres above sea level!)IMG_7076IMG_7053

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑