A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Mumbai

Sanjay Gandhi Nationalpark / Sanjay Gandhi National Park

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Mumbaiområdet bestod från början av sju öar, men 1782 startades Hornby Vellard-projektet vars syfte var att länka samman dessa sju öar till en enda stor ö. Detta var en av de första stora civilingenjörsprojekten i världen och ön som Mumbai står på idag blev klar 1838.

Trots att ön idag är en världsmetropol, så finns här också den stora nationalparken Sanjay Gandhi som sträcker ut sig med häftiga berg och vidsträckt djungel. Vi besökte nationalparken med vår vän Mithun och vandrade 15 km den dagen i en fantastisk natur som vi inte hade förväntat oss att hitta i Mumbai. Mithun kunde berätta om områdets historia och anekdoter från hans äventyrliga vandringar i djungeln tillsammans med hans vänner. Vi promenerade till Kanherigrottorna som finns inne i nationalparken och dessa grottor dateras från vårt första århundrade och flera av grottorna är tillängnade buddha. Nationalparken var en viktig knutpunkt i Indien före vår västerländska tideräkning med handelsvägar för att nå hamnarna som handlade med antikens Grekland och Mesopotamien.

Vår sista dag i Indien spenderade vi eftermiddagen på toppen av berget ovanför grottorna, där vi njöt av utsikten över djungeln och Mumbais färskvattensjöar som försörjer denna världsmetropol med vatten. Det var en häftig utsikt att se denna orörda djungel och bergen samtidigt som höghusen tornade upp sig runt nationalparken. Nästa dag sade vi hejdå till vårt älskade Indien och satte oss på ett plan som tog oss hem till våra nära och kära i Sverige.   

The Mumbai area originally consisted of seven islands, but the Hornby Vellard-project started in 1782 , whose aim was to link these seven islands into one big island. This was one of the first major civil engineering projects in the world and the island Mumbai stands on today was completed in 1838.

Although the island today is a world metropolis, there’s also a large national park, Sanjay Gandhi National Park, stretching out on the island with mountains and vast jungle. We visited the National Park with our friend Mithun and walked around for 15 km in the fantastic landscape that we had not expected to find in Mumbai. Mithun could tell us about the history of the area and anecdotes from his adventurous hikes in the jungle with his friends. We walked to the Kanheri caves that can be found inside the park and these caves dates back to our first century, and several of the caves are dedicated to Buddha. The area was an important hub in India before our western era with trade routes to reach ports that traded with ancient Greece and Mesopotamia.

On our last day in India, we spent the afternoon on the top of the mountain above the caves, where we enjoyed the view of the jungle and Mumbai’s freshwater lakes that feed this world metropolis with water. It was a cool view to see this pristine jungle and mountains, while high buildings loomed around the National Park. The next day we said goodbye to our beloved India, and jumped on a plane that took us home to our family and friends in Sweden.

Pendeltåg-selfie! Commuter-selfie!

Pendeltåg-selfie! Commuter-selfie!

Vår vän Mithun som visade oss runt i nationalparken! Our friend Mithun who showed us around in the national park!

Vår vän Mithun som visade oss runt i nationalparken! Our friend Mithun who showed us around in the national park!

Trampbåt-selfie! paddle boat-selfie!

Trampbåt-selfie! Paddle boat-selfie!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

En apa snodde vårt vatten vid grottorna! A monkey stole our water at the caves!

En apa snodde vårt vatten vid grottorna! A monkey stole our water at the caves!

Grottorna är uthuggna för hand och boplats för dåtidens folk! The caves are carved by hand and a nesting place for people in the past!

Grottorna är uthuggna för hand och boplats för dåtidens folk! The caves are carved by hand and a nesting place for people in the past!

En jättebuddha! A giant buddha!

En jättebuddha! A giant buddha!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

Kanherigrottorna! Kanheri caves!

Männen hade ölmagar och kvinnorna jättebröst. The men had beer bellies and women giant breasts.

Männen hade ölmagar och kvinnorna jättebröst. The men had beer bellies and women giant breasts.

En paus för att vila benen på väg upp för berget vid grottorna! A pause to rest our legs on the way up the mountain at the caves!

En paus för att vila benen på väg upp för berget vid grottorna! A pause to rest our legs on the way up the mountain at the caves!

Man kan se höghusen i dimman bakom djungeln! You can see the high buildings in the fog behind the jungle!

Man kan se höghusen i dimman bakom djungeln! You can see the high buildings in the fog behind the jungle!

Vi kunde se en skymt av en av de tre färskvattenssjöarna i nationalparken från toppen av berget också! We could see a glimpse of one of the three freshwater lakes in the national park from the top of the mountain too!

Vi kunde se en skymt av en av de tre färskvattenssjöarna i nationalparken från toppen av berget också! We could see a glimpse of one of the three freshwater lakes in the national park from the top of the mountain too!

Vi fick också sällskap av en apa medan vi satt och pratade! A monkey joined us while we sat and talked!

Vi fick också sällskap av en apa medan vi satt och pratade! A monkey joined us while we sat and talked!

Porten till Indien! Gateway of India!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi tog pendeltåget i rusningstid i 2a-klass ned till södra Mumbai och vi fick uppleva fördomarna vi hade om Indiens tåg här. Mumbais metrosystem är dock väldigt fint och fräscht! I rusningstid är det “survival of the fittest” varje gång man ska ta sig in och ut ur tåg eller metrovagnarna. Människor knuffas och tränger sig när man ska hoppa av tåget och lämnar man en lucka så kommer en ström av människor som försöker ta sig in och är man inte förbered kan det hända att man inte tar sig ut på rätt hållplats. Det gäller att positionera sig i god tid före avstigningen för vissa stationer! Det har skett en hel del terroristattacker från olika religiösa grupperingar i Mumbai. År 2006 exploderade sju bomber på olika pendeltåg under morgonens rusningstrafik där över 200 människor dödades. Vår vän Mithun var endast 7 minuter ifrån att vara ombord på ett av tågen som bombades. Flera hotell och monument har också blivit utsatta under åren och senaste gången terroristattacker skedde i Mumbai var 2011.

I de södra delarna av Mumbai finns många imponerande koloniala byggnader från det brittiska styret. Tanken var att åka ut till ön Elephanta, men tyvärr så var templen på ön stängda denna dag, så vi vandrade runt i Colaba och tog en massa foton istället på häftiga byggnader. Vi besökte “porten till Indien”, som är ett monument som stod klart 1924. Det var via denna port som de sista brittiska trupperna lämnade Indien 1948 för att markera Indiens självständighet från Storbritannien. Vi besökte även Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) som är en häftig tågstation och som finns på Unsecos världsarvslista. CST stod klar 1888 och markerar födelsen av Indiens järnvägssystem.

We took the commuter train at rush hour in 2nd class down to south Mumbai and we got to experience the prejudices we had about India’s trains here.  However, Mumbai’s metro system is very nice and fresh! During the rush hours, it is “survival of the fittest” every time you get in and out of the train or metro wagons. People push and it is crowded when you jump off the train and if you leave a gap a stream of people will try to enter and if you are not prepared it could happen that you don’t get off at the right stop. You need to position yourself in good time to be able to get off on some of the busiest stations in Mumbai! There has been a lot of terrorist attacks from various religious groups in Mumbai. In 2006, seven bombs exploded on different commuter trains during the morning rush hour traffic where over 200 people were killed. Our friend Mithun was only 7 minutes from being aboard one of the trains that were bombed. Several hotels and monuments have also been targeted over the years and the last time a terrorist attack took place in Mumbai was 2011.

There are many impressive colonial buildings from the British ruling in the southern part of Mumbai. Our idea was to go out to the island of Elephanta, but unfortunately the temples on the island were closed on this day, so we walked around in Colaba and took a lot of photos of cool buildings instead. We visited the “Gateway of India“, which is a monument that was completed in 1924. It was through this gate that the last British troops left India in 1948 to mark India’s independence from Britain. We also visited the Chhatrapati Shivaji Terminus (CST), which is a cool train station and is listed on Unseco’s World Heritage List. CST was completed in 1888 and marks the birth of India’s rail system.

Metron i Mumbai! The metro in Mumbai!

Metron i Mumbai! The metro in Mumbai!

Härligt trångt i andraklassvagnen! A wonderful, crowded second-class carriage!

Härligt trångt i andraklassvagnen! Wonderfully crowded second-class carriage!

Dagens utflyktsmål! Today's destination!

Dagens utflyktsmål! Today’s destination!

Det finns häftiga koloniala byggnader i den här delen av Mumbai! There are cool colonial buildings in this part of Mumbai!

Det finns häftiga koloniala byggnader i den här delen av Mumbai! There are cool colonial buildings in this part of Mumbai!

IMG_1930

Självklart letade vi igenom bokhögarna vi hittade! Obviously, we looked through the book stacks we found!

Självklart letade vi igenom bokhögarna vi hittade! Obviously we looked through the book stacks we found!

wpid-20151109_122435.jpgwpid-20151109_122141.jpgwpid-20151109_124208.jpg

Järnvägsstationen CST! The rail way station CST!

Järnvägsstationen CST! The rail way station CST!

Det fanns röda dubbeldäckare här också! There were red double-decker buses here too!

Det fanns röda dubbeldäckare här också! There were red double-decker buses here too!

Skönt att höra! Good to hear!

Skönt att höra! Good to hear!

Vi stannade för att äta lite färsk frukt på gatan! We stopped to eat some fresh fruit on the street!

Brilliant affärsmodell, sälja vackert uppskuren färsk frukt för billig peng! Brilliant business model, selling beautifully cut fresh fruit on the street!

Porten till Indien! Här har det också varit flera terroristattacker, så säkerheten är rätt så hög för att komma ut till monumentet! The Gateway of India! There have also been several terrorist attacks here, so the security is pretty high to get out to the monument!

Porten till Indien! Här har det också varit flera terroristattacker, så säkerheten är rätt så hög för att komma ut till monumentet! The Gateway of India! Here have also been several terrorist attacks, so the security is pretty high to get out to the monument!

Taj Mahal-hotellet som blev utsatt för en terroristattack 2008! The Taj Mahal hotel which was the target of a terrorist attack in 2008!

Taj Mahal-hotellet som blev utsatt för en terroristattack 2008! The Taj Mahal hotel which was the target of a terrorist attack in 2008!

Libertarianer i Mumbai! Libertarians in Mumbai!

Då har vi kommit till staden som tidigare hette Bombay och som sedan 1995 heter Mumbai. Mumbai har en gång varit en liten fiskekoloni, men Portugiserna invaderade området på 1500-talet och behöll det till 1600-talet då Bombay blev en av bröllopsgåvorna från den portugisiska prinsessan Catherine av Bragança till Karl II av England och hamnade därmed under brittiskt styre. Idag är Mumbai Indiens ekonomiska centrum och här finns även en del libertarianer som vi ville träffa.

Det var ett tappert litet gäng som guidade oss till mötesplatsen för vår träff och vi började kvällen med att ta en kaffe med våra nyfunna libertarianska vänner. Efter kaffet sa vi hejdå till Tomas och Nitin som var tvungen att åka hem, medan vi fortsatte kvällen med Mithun och Kiran till ett matställe där vi fick prova på olika indiska specialiteter. Därefter köpte vi med oss några öl och åkte hem till Kiran för att fortsätta kvällen med intressanta diskussioner. Kiran är koordinator för “Students for Liberty” (SFL) och är en av dem som startade upp SFL i södra Asien och Mithun är en riktigt cool libertan så det fanns gott om ämnen att diskutera. Vi hade en supertrevlig kväll och fick diskutera allt från anarkokapitalism och agorism, till allmänna filosofiska frågor om spiritualitet, religion, fri vilja och medvetande. Klockan tickade iväg alldeles för fort, men vi hoppas att vi kan träffas igen någonstans i en förhoppningvis frihetligare värld!

We have come to the city formerly known as Bombay, that since 1995 is called Mumbai. Mumbai was once a small fishing colony, but the Portuguese claimed the area as theirs in the 1500s and kept it to the 1600s when Bomaby became a wedding gift from the Portuguese Princess Catherine of Bragança to Charles II of England, bringing the area under British rule. Today, Mumbai is India’s financial center, and there are some libertarians here that we wanted to meet here.

It was a small brave bunch who guided us to the meeting place for our meeting and we started the evening by taking a coffee with some newfound libertarian friends. Then we had to say goodbye to Thomas and Nitin who had to go home, while we continued the evening with Mithun and Kiran to an food place where we got to try different Indian specialties. After the dinner we bought some beers to bring with us and went home to Kiran to continue the evening with interesting discussions. Kiran is a coordinator for Students for Liberty (SFL) and is one of the people who started the SFL in South Asia. We had a super nice evening and discussed everything from anarcho-capitalism and agorism to general philosophical questions of spirituality, religion, free will and consciousness with Mithun and Kiran. The clock ticked away too quickly, but we hope we can meet again somewhere in a hopefully freer world!

Det är en väldigt intressant upplevelse att använda lokaltrafiken i Mumbai. Här sätts verkligen din snabbhet på prov! It's a very interesting experience to use the public transport system in Mumbai. It really puts your quickness to the test!

Det är en väldigt intressant upplevelse att använda lokaltrafiken i Mumbai. Här sätts verkligen din snabbhet på prov! It’s a very interesting experience to use the public transport system in Mumbai. It really puts your quickness to the test!

Kaffe tillsammans med Mithun, Thomas och Nitin! Coffee along with Mithun, Thomas and Nitin!

Kaffe tillsammans med Mithun, Thomas och Nitin! Coffee along with Mithun, Thomas and Nitin!

Vår största dosa som vi ätit hittills! Our biggest dosa we eaten so far!

Vår största dosa som vi ätit hittills!
Our biggest dosa we eaten so far!

 Ulrika, Kiran och Mithun innan de högg in på maten! Ulrika, Kiran and Mithun before they enjoyed the food!

Ulrika, Kiran och Mithun innan de högg in på maten! Ulrika, Kiran and Mithun before they enjoyed the food!

Det bästa sättet att spendera en kväll är att dricka öl och diskutera med intressanta människor! The best way to spend an evening is to drink beer and discuss with interesting people!

Det bästa sättet att spendera en kväll är att dricka öl och diskutera med intressanta människor! The best way to spend an evening is to drink beer and discuss with interesting people!

Vi provade en öl som vi inte smakat tidigare. Den var mycket god! We tried a beer that we haven't tasted before. It was very good!

Vi provade en öl som vi inte smakat tidigare. Den var mycket god! We tried a beer that we haven’t tasted before. It was very good!

I slutet av kvällen gick vi loss på Kirans barskåp och öppnade whiskeyflaskan! Tack för att du bjöd hem oss Kiran! At the end of the evening we went over to Kiran's drinks cabinet and opened a whiskey bottle! Thank you Kiran for inviting us to your home!

I slutet av kvällen gick vi loss på Kirans barskåp och öppnade whiskeyflaskan! Tack för att du bjöd hem oss Kiran! At the end of the evening we went over to Kiran’s drinks cabinet and opened a whiskey bottle! Thank you Kiran for inviting us to your home!

 

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑