A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Mulu national park

Gunung Mulu nationalpark del III

Dag 4 blev mycket lugnare och vi gick “the Canopy Skywalk” som är en 480 meter lång höghöjdsbro i parken. Höjden ned till marken varierar mellan 20 och 30 meter och det var här vi lyckades få en skymt av aporna (Presbytis Rubicunda) som festade på löv i trädtopparna och hoppade mellan grenarna. Därefter begav vi oss mot “Deer Cave” igen för att bevittna “the Bat Exodus” vid skymningen. Det var en av höjdpunkterna i Mulu att få se 3 miljoner fladdermöss flyga ut ur “Deer Cave” i olika skiftande formationer som skulle göra vilken nutidskonstnär som helst avundsjuk :)! Det var 30 minuter rent nöje och vi är glada att vi fått uppleva det och att vi hade så tur med vädret (se video på detta nedanför). Fladdermössen hade inte flugit ut för att äta de två tidigare kvällarna på grund av kraftigt regn.

Dag 5 blev också den lugn då vi först haft intressanta diskussioner med Craig och sedan delat en hel del risvin med Joanna, James, Zack och Roland kvällen innan! Vi gjorde en av de oguidade vandringarna man kan göra i parken (“the Kenyalang Loop”) och tog ett dopp vid Paku-vattenfallet och vi räknade ut att vi gjorde cirka 1 mil om dagen här i Mulu. Sedan begav vi oss hemåt för att packa och förbereda för att lämna nationalparken och dagen efter sade vi hejdå till Mulu och flög till Kota Kinabalu.

Day 4 was much more easygoing for us and we went on the Canopy Skywalk which is a 480 metre long bridge, 20 to 30 metres above the ground in the park.  It was here we managed to get a glimpse of the monkeys (Presbytis rubicunda) who feasted on leaves in the tree tops and jumped between the branches. Afterwards, we went back to the Deer Cave to witness the Bat Exodus at dusk. It was one of the highlights of the Mulu adventure to see 3 million bats fly out of the “Deer Cave” in various diverse formations that would make contemporary artists anywhere jealous :)! It was 30 minutes pleasure and we are delighted that we could experience it and we were so lucky with the weather (see video on this below). The bats had not flown out to eat the two previous evenings because of heavy rain.

Day 5 was also quiet due to the fact that we first had interesting discussions with Craig and then shared a lot of rice wine with Joanna, James, Zack and Roland the night before! We did one of the unguided tours you can do in the park (The Kenyalang Loop) and took a swim at Paku Waterfall where we figured out that we had done about 10 km every day here in Mulu. Then we went home to pack and to prepare to leave the nationalpark and the day after we said goodbye to Mulu and landed in Kota Kinabalu.

Dag 5 och "Canopy Skywalk" där vi såg aporna! Day 5 and the canopy skywalk where we saw monkeys!

Dag 5 och “Canopy Skywalk” där vi såg aporna! Day 5 and the canopy skywalk where we saw monkeys!

Inget för människor som är rädda för höjder! Not for people that are afraid of heights!

Inget för människor som är rädda för höjder! Not for people that are afraid of heights!

Kan ni se aporna? Can you spot the monkeys?

Kan ni se aporna? Can you spot the monkeys?

Det finns även ormar utanför grottorna och denna lilla stackare var centimetrar från att hamna under Pontus skor. Tur att det denna orm hade bra hopp färdigheter! There are also snakes outside the caves, and this poor little thing was inches from ending up under Pontus shoes. Luckily this snake had great jumping skills!

Det finns även ormar utanför grottorna och denna lilla stackare var centimetrar från att hamna under Pontus skor. Tur att det denna orm hade bra hoppfärdigheter! There are also snakes outside the caves, and this poor little thing was inches from ending up under Pontus shoes. Luckily this snake had great jumping skills!

Vi hittade en del häftiga blommande växter här. Det ska finnas massor med orkideér här, men vi är sjukt dåliga på blommor så vi ber om ursäkt till Sara L, Nina O och Anna S för att det inte kommer några bilder på orkideér här! Vi tog en bild på en för oss okänd blomma så det får ni iallafall! We found some cool flowering plants here. It's supposed to be a lot of orchids here, but we have poor flower knowledge so apologizes to Sara L, O Nina and Anna S because there aren't any pictures of orchids in our blog post! However, we took one picture on an unknown flower so here you go!

Vi hittade en del häftiga blommande växter här. Det ska finnas massor med orkideér här, men vi är sjukt dåliga på blommor så vi ber om ursäkt till Sara L, Nina O och Anna S för att det inte kommer några bilder på orkideér här! Vi tog en bild på en för oss okänd blomma så det får ni iallafall! We found some cool flowering plants here. It’s supposed to be a lot of orchids here, but we have poor flower knowledge so apologizes to Sara L, O Nina and Anna S because there aren’t any pictures of orchids in our blog post! However, we took one picture on an unknown flower so here you go!

Ulrika lyckades fånga Pontus i ett fotomodellsmoment vid Paku Vattenfall! Ulrika managed to capture Pontus in a photo model-moment at Paku Waterfall!

Ulrika lyckades fånga Pontus i ett fotomodellsmoment vid Paku Vattenfall! Ulrika managed to capture Pontus in a photo model-moment at Paku Waterfall!

På kvällen bjöd 3 miljoner fladdermöss oss på en häftig show! 3 million bats gave us a great show in the evening!

På kvällen bjöd 3 miljoner fladdermöss oss på en häftig show! 3 million bats gave us a great show in the evening!

Det är häftiga insekter som lever här! There are awesome insects that live here!

Det är häftiga insekter som lever här! There are awesome insects that live here!

Okej en sista bild på en häftig insekt innan videoklippen... Okay one last picture of a cool insect before the videos...

Okej en sista bild på en häftig insekt innan videoklippen… Okay one last picture of a cool insect before the videos…

Promenad runt trädkronorna / The Canopy Skywalk:

Fladdermös flyger ut ur grottan / The Bat Exodus:

Gunung Mulu nationalpark del II

Dag 2 bjöd på 6 timmars vandring genom “Deer Cave”-passagen och in till “Garden of Eden”. Från början var detta ett enda stort grottsystem där “Deer Cave” och “Green Cave” ingick, men långt tillbaka i tiden så har en stor del av taket rasat in och bildat en grön dal omringad av kalkstensberg. Dagen började dock med ett besök i “Lang Cave” som ligger bredvid “Deer Cave” och är ihopkopplad med densamma. Därefter äntrade vi Deer Cave och det var så vackert. Dock måste man stå ut med är att det bokstavligen regnar guano (fladdermusbajs för de som ej sett Ace Ventura, den galopperande detektiven rider igen-filmen). Det bor ca 3 miljoner fladdermös (12 olika arter) därinne och de utför sina behov trots att människor och djur går under dem. Vi fick även vada (eller simma för de som var korta) för att komma över en flod innan vi kom in i dalen! Dagens mål var ett vattenfall inne i dalen där vi badade och åt lunch innan vi tog samma väg tillbaka. Ulrika fick uppleva att bli biten av sin första blodigel och hon som trodde att hon skullle vara lugn och sansad om det skulle inträffa, skrek och betedde sig som Ace Ventura när han får giftpilar i låren. Vår guide kom till undsättning och vandringen kunde fortsätta tillbaka till parkingången. Vi var lortiga, guanoluktande, blöta och glada när vi var tillbaka och kunde konstatera att skorna inte skulle hinna torka tills morgondagens strapatser som var att utforska Clearwater connection vilket är grottutforskning på avancerad nivå i nationalparken!

Dag 3 satte vi på oss våra blöta skor och mötte upp Christine, Harry, Malte och Craig, samt vår guide för dagen för att ta båten uppströms till det beryktade grottsystemet Clearwater! “Clearwater connection” är en led från “Wind Cave” till “Clearwater Cave” som innebär 5 km av vandring/klättring och där 1.5 km av dessa består av att simma/flyta i Clearwater-floden som rinner genom grottan. Man passerar 3 riktigt snäva passager där man får pressa sig igenom berg av stenar som fallit från taket och nu utgör golvet i grottan. Det var riktigt häftigt och vill ni se hur det såg ut så får ni titta på videoklippen nedan. Normalt tar denna tur 6-8 timmar men vår grupp med Christine, Harry, Malte, Craig, Pontus och Ulrika gjorde den på 5.5 timmar! Vi var dock riktigt trötta i slutet och Pontus hade turen på sin sida då han halkade på en sten och föll 2 meter. Pontus skulle ha slagit i ryggen ordentligt mot stenblocken om det inte föll sig så att han bar vår ryggsäck just vid det tillfället som dämpade fallet. Han klarade sig dock undan med lite blåmärken och skrapsår. All klättring över leriga stenar resulterade i att vi var riktigt smutsiga när vi kom fram till vattnet och då var det skönt att lägga sig i vattnet och flyta med samtidigt som vi försökte hålla huvudet ovanför vattenytan och ha fötterna framåt för att undvika kollision med vassa stenar som lurade under vattnet.  Lyckliga kom vi tillbaka till vårt boende och mötte upp “vårt” gäng för att dela på några flaskor hemmagjort risvin och prata innan hälften av gruppen skulle resa vidare. Tack för roliga minnen gänget!!!

Day 2 offered six hours of hiking passing through the Deer Cave passage and into the ‘Garden of Eden’. From the beginning the Deer Cave and the Green Cave was one big cave system, but long time ago a large part of the roof collapsed and created a green valley surrounded by the walls of the limestone mountains.Our day began with a visit to the Lang Cave which is located next to the Deer Cave and these two caves are actually connected. After that we entered the Deer Cave and it was so beautiful. However, you need to put up with that it is literally raining guano (bat poop for those who have not seen the movie “Ace Ventura: When nature calls”). There are about 3 million bats (12 different species) in there performing their needs despite the fact that humans and animals walk under them. We also got to wade (or swim for those who were short) to get across a river before we came into the valley! Today’s goal was a waterfall inside the valley where we swam and had lunch before we took the same route back. Ulrika got to experience being bitten by her first leech and she thought she would be calm and constrained if it were to occur, but in real life she shouted and behaved like Ace Ventura when he got poison arrows in his thighs. Our guide came to the rescue and the hike could continue to the park entrance. We were dirty, guano smelling, wet and happy when we were back and we also realised that our shoes would not get dry before the following day where we would explore the Clearwater Connection which is caving at the advanced level in the National Park!

Day 3 and we put on our wet shoes and met Christine, Harry, Malte and Craig, and our guide for the day, and took the boat upstream to the famous cave system Clearwater! The Clearwater Connection is a passage between the Wind Cave and Clearwater Cave systems which involves 5 km of hiking / climbing and where 1.5 km of these consists of swimming / floating in the Clearwater river, which flows through the Clearwater Cave. You pass three really tight passages where you have to squeeze through mountains of rocks that have fallen from the roof, and are now forming the floor of the cave. It was really cool and if you would like to see how it was then you must watch the videos below. Normally this tour takes 6-8 hours but our group with Christine, Harry, Malte, Craig, Pontus and Ulrika did it in 5.5 hours! We were really tired at the end and Pontus had a bit of luck on his side when he slipped on a rock. He fell 2 metres and he would have struck his back against the boulders if he wouldn’t have had our backpack on at that moment that saved him. He got away with only some bruises. All climbing over muddy rocks made us really dirty when we arrived at the river so it was nice to get into the water and float along while we were trying to keep our head above water and have our feet forward in order to avoid collision with sharp stones which were lurking underwater. We came back to our accommodation very happy with our day and met “our” gang for sharing a few bottles homemade rice wine and talk before half the group would travel on. Thanks for the fun memories gang!!!

 

Ingången till Deer Cave! The entrance to Deer Cave!

Ingången till Deer Cave! The entrance to Deer Cave!

IMG_9110

grottäventyr och guano i mängder väntade på oss i grottan! Cave adventure and guano in quantities was waiting for us in the cave!

Hittade en liten fladdermus som blivit släppt av sin mamma och hamnat i guano. Found a small bat that had been dropped by the mother and ended up in the guano.

Hittade en liten fladdermus som blivit släppt av sin mamma och hamnat i guano. Found a small bat that had been dropped by the mother and ended up in the guano.

Ingången till "Garden of Eden"! Alla stenar är grotttaket som kollapsat och nu bildar grunden till dalen! The entrance to the "Garden of Eden"! All stones on the ground are from the cave roof collapse and now forms the basis for the valley!

Ingången till “Garden of Eden”! Alla stenar är grotttaket som kollapsat och nu bildar grunden till dalen! The entrance to the “Garden of Eden”! All stones on the ground are from the cave roof collapse and now forms the basis for the valley!

Vi följde floden en bit inne i dalen! We followed the river part of the journey inside the valley!

Vi följde floden en bit inne i dalen! We followed the river part of the journey inside the valley!

Vi vadade (eller simmade för de som var korta) igenom grottöppningen till dalen! We waded (or swam for those who were short) through the cave entrance to the valley!

Vi vadade (eller simmade för de som var korta) igenom grottöppningen till dalen! We waded (or swam for those who were short) through the cave entrance to the valley!

Hoppar direkt till nästa dag och Clearwater connection! Det här var botten på den andra snäva passagen. Inte mycket rum att röra sig på bland stenblocken! Skipping to the next day and the Clearwater connection! This was the bottom of the second narrow passage (or second squeeze). Not much room to move in among the boulders!

Hoppar direkt till nästa dag och Clearwater connection! Det här var botten på den andra snäva passagen. Inte mycket rum att röra sig på bland stenblocken! Jumping to the next day and the Clearwater connection! This was the bottom of the second narrow passage (or second squeeze). Not much room to move in among the boulders!

Squeeze nummer 3 och Pontus är fokuserad! Squeeze number 3 and Pontus is focused!

Squeeze nummer 3 och Pontus är fokuserad! Squeeze number 3 and Pontus is focused!

Det är där igenom vi ska. Vi har också väldigt coola videos på hur litet utrymmet faktiskt var så kolla in dem! That's where we're going to squeeze through. We have also very cool videos on how small the space between the rock actually was so check them out!

Det är där igenom vi ska. Vi har också väldigt coola videos på hur litet utrymmet faktiskt var så kolla in dem! That’s where we’re going to squeeze through. We have also very cool videos on how small the space between the rock actually was so check them out!

Det fanns även andra djur än fladdermöss som navigerade i mörkret med ekolokalisering i grottorna! There were also other animals than bats that navigate in the dark with echolocation in the caves!

Det fanns även andra djur än fladdermöss som navigerade i mörkret med ekolokalisering i grottorna! There were also other animals than bats that navigate in the dark with echolocation in the caves!

Lunchpaus i totalt mörker. Härlig känsla och skräckfilmsassociationer kom smygande :)! Lunch break in total darkness. Great feeling and horror movie associations came crawling :)!

Lunchpaus i totalt mörker. Härlig känsla och skräckfilmsassociationer kom smygande :)! Lunch break in total darkness. Great feeling and horror movie associations came crawling :)!

Valley walk, Garden of Eden part I:

Valley walk, Garden of Eden part II:

 

Clearwater connection part I:

Clearwater connection part II:

Clearwater connection part III:

 

Clearwater connection part IV:

Clearwater connection part V:

Clearwater connection part VI:

Gunung Mulu nationalpark del I

Mulu är en nationalpark som är uppsatt på UNESCOS världsarvslista och ligger vid gränsen till Brunei på den maylasiska delen av Borneo. Grottsystemen i kalkstensberget är bland de längsta i världen och här finns även världens största grottkammare sett till area (Sarawak chamber) och även världens största grottpassage (Deer cave). Clearwater cave är världens 10:e längsta grottsystem och då är hela grottsystemet inte utforskat än. Arkeologiska utgrävningar har visat att grottorna har varit en viktig begravningsplats för 1500-3000 år sedan.

Parken är fantastisk när det gäller djurlivet. Tillskillnad från andra parker så är djuren inte domesticerade utan lever helt i det vilda. De blir såklart svårare att se då de inte är halvtama, men det är skönt att se att de är skygga för oss människor. Har man tur så kan man få se en skymt av aporna och hornfåglarna som lever där. Har man riktigt tur så kan man få en skymt av leoparderna som finns i området men de är oerhört skygga.

Det tar cirka 30 minuter att flyga dit från Miri (man kan också ta båtar längs floden, men det är ett väldigt stort projekt så vi hoppade över det). Det första vi fick göra var att leta boende och vi hittade ett väldigt mysigt homestay (Mulu river lodge) precis utanför ingången till parken. När vi hade installerat oss där så gick vi till parken, registrerade oss och började boka in oss på olika turer. Vid registreringen betalar man 30 ringgit (ca 70 SEK) och då får man ett färgat armband som är giltigt i fem dagar. Under högsäsongen (som är på ingång nu) så kan mycket vara fullbokat och man måste ha bokat i förväg om man vill göra något speciellt. Vi kom dit precis innan högsäsongen så för oss var det inga problem med att skriva upp oss på turer. Vi kan även meddela att det är väldigt lätt att ändra turer med kort varsel även fast man redan betalat för turerna (lite svårare för de turer man övernattar i djungeln).  Det var också Pontus födelsedag, så vi gick till parkens restaurang och lyxade till det med rött vin för endast 9.6 ringgit/glas (ca 23 SEK) vilket är billigt för att vara i Malaysia.

Vi somnade till ljudet av alla nattdjur och dagen efter var det dags för vår första dag i själva parken. Vi började med att utforska racer cave, som är en tur på mellannivå. Det innebär att det är en del repklättring (single rope technique) och att du får ta dig igenom en del smala passager. Vill man göra de avancerade grottorna, så måste man först göra en tur på mellannivå för att visa att man har fysiken att klara av de avancerade grottorna. Racer cave har fått sitt namn efter ormarna (racer snakes) som lever där och det är en stor chans att du får möjlighet att se dem när du går där. Du går inte inte så långt i grottan och turen tar cirka 2 timmar.

Vi hade anmält oss till nattvandringen denna dag så efter Racer cave inväntade vi mörkret för att bege oss ut på en 2 km vandring i nattlivet i djungeln. Många av djuren är aktiva på natten, så det är en symfoni av olika ljud som hörs när man vandrar och vi fick se en hel del coola växter och djur (mest insekter och ödlor). Det coolaste var att släcka lamporna och se hur de slälvlysande svamparna lyste upp i mörkret, svagt till en början innan ögon vant sig vid mörkret men ökande i styrka och det var som att stå i en förtrollad skog.

Mulu is a national park on the UNESCO World Heritage list located at the border of Brunei Darussalam on the malaysian part of Borneo. The cave systems in the limestone rock in Mulu is among the longest in the world and this is also where the world’s largest cave chamber in terms of area (the Sarawak chamber) can be found, and also the world’s largest cave passage (the Deer Cave). The Clearwater Cave is the world’s 10th longest cave system and then you have to take into account that the whole cave system is not yet explored. Archaeological excavations have shown that the caves have been an important burial site 1500 to 3000 years ago.

The park is fantastic when it comes to wildlife. Unlike other parks the animals are not domesticated, but are living completely in the wild. They are of course more difficult to spot because of this, but it’s nice to see that they are shy of humans and not dependent on us. If you are lucky you can catch a glimpse of the monkeys and the hornbill birds that live there. If you are really lucky you can get a glimpse of the leopards that also live in the area, but they are extremely shy.

It takes about 30 minutes to fly there from Miri (you can also catch boats along the river, but it is a big project, so we skipped it). The first thing we had to do was to find accommodation and we found a very cozy homestay (the Mulu River Lodge) just outside the park entrance. After we had installed ourselves we went to the park, registered us and started booking us on different tours. During high season (which is coming now), the tours may be fully booked and you have to book in advance if you want to do something special. We got there just before high season so it was no trouble to book the tours on the spot for us. We can also tell you that it is very easy to change the tours at short notice even though you already paid for the tours (a little more difficult for the tours where you spend the night in the jungle). It was also Pontus birthday so we went to the park’s restaurant and ordered red wine for only 9.6 ringgit / glass (about 23 SEK), which is cheap for being in Malaysia.

We fell asleep to the sound of all the nocturnal animals and the following day it was time for our first day in the park. We began our adventure by exploring the Racer Cave, which is cave exploring at an intermediate level. This means that there are some rope climbing (single rope technique) and you squeeze yourself through some narrow passages. If you want to explore the advanced caves, you must first do an intermediate tour to show that you have the physics to cope with the advanced Caves. Racer Cave is named after the snakes (racer snakes) that live there and you have a great chance of seeing them when you explore the cave. You do not go in so far in the cave and the tour takes about 2 hours.

We had signed us up on the night walk that day so after the Racer Cave we waited for darkness so we could head out on a 2 km walk with the night life in the jungle. Many of the animals are active at night, so it’s a symphony of different sounds you hear when you are walking the trail and we saw a lot of cool plants and animals (mostly insects and lizards). The coolest thing was to turn off the lights and see how the luminescent fungi lit up in the dark, weak light at first, before the eyes become accustomed to the darkness, but increased in strength and it was like standing in an enchanted forest.

Om man inte vill flyga till Mulu så ska det gå att åka båt upp med den slingrande floden. It should be possible to take a boat up the winding river if you don't want to fly to Mulu.

Om man inte vill flyga till Mulu så ska det gå att åka båt upp med den slingrande floden. It should be possible to take a boat up the winding river if you don’t want to fly to Mulu.

Vårt gästhem som vi bodde på. Cirka 1 minuts gångväg till ingången till parken! Our homestay we stayed at. Approximately 1 minute walk to the park entrance from here!

Vårt gästhem som vi bodde på. Cirka 1 minuts gångväg till ingången till parken! Our homestay we stayed at. Approximately 1 minute walk to the park entrance from here!

Utsikten från vårt rum! The view from our room!

Utsikten från vårt rum! The view from our room!

Mulu nationalpark! Mulu national park!

Mulu nationalpark! Mulu national park!

IMG_8968IMG_8972

Första dagen i parken och vi tog båten uppströms till Racer Cave! First day in the park and we took the boat upstream to Racer Cave!

Första dagen i parken och vi tog båten uppströms till Racer Cave! First day in the park and we took the boat upstream to Racer Cave!

In i djungeln med hjälm och lampa! Into the jungle with helmet and lamp!

In i djungeln med hjälm och lampa! In to the jungle with helmet and lamp!

Racer snake!

Racer snake!

Klättring i grottan. Climbing in the cave!

Klättring i grottan. Climbing in the cave!

Målet för grottdykningen var denna stalaktit som kallas för elefantsnabeln! The objective of this cave exploring was this stalactite called the elephant trunk!

Målet för grottdykningen var denna stalaktit som kallas för elefantsnabeln! The objective of this cave exploring was this stalactite called the elephant trunk!

De flesta av våra äventyr i nationalparken gjordes med detta sköna gäng (Craig, Christine och Harry)! Most of our adventures in the national park was made with this cool gang (Craig, Christine and Harry)!

De flesta av våra äventyr i nationalparken gjordes med detta sköna gäng (Craig, Christine och Harry)! Most of our adventures in the national park was done  with this cool gang (Craig, Christine and Harry)!

Nattvandring! The night walk!

Nattvandring! The night walk!

Flugätande växter! Fly eating plants!

Flugätande växter! Fly eating plants!

Bladätande ödla! Leaf eating lizard!

Bladätande ödla! Leaf eating lizard!

Taggig insekt som är väldigt stor! Spiky insect that is very big!

Taggig insekt som är väldigt stor! Spiky insect that is very big!

IMG_9037

En mask med hammarhuvud! A hammerhead worm!

 

Racer Cave part I:

Racer Cave part II:

Racer Cave part III:

Racer Cave part IV:

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑