Ankor på vift

A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Monkey forest

Slowboat to Bali and Ubud Monkey forest

How fun it would be to go with the cheaper slow boat from Lombok to Bali we thought. We will see so much of the western part of Lombok and the islands situated between Lombok and Bali we thought. The first part  by car went relatively smooth while it was bringing us to the ferry terminal in Lembar. The interesting part of the journey started when we arrived at the ferry port. In Lembar, we had to jump on a bus to get on the boat, while the rest of the tourists could walk on the ferry. Why we had to jump on a warm bus to carry us on board can speculated about. Even the locals on the bus had to jump off and walk onboard the ferry.
We had been informed that the slow boat would take approximately 3 hours. However, we can now refute that information. It took more than 4 hours to cross the thirty kilometer water passage and then another 2 hours where we had to wait just outside Padang Bai, the ferry port of Bali, where there was a queue of boats waiting to enter the harbor. The view was fine, but being so close to the goal, yet so far away, really got to us. We arrived to our favorite place in Bali several hours later than we expected, so take the fast boat if you’re not on a tight budget or in a hurry.

We wanted to show our family the small hub in the world called Ubud and one of the things we did in the city was to experience the Monkey Forest. It is an open park where several different groups of macaques live. The monkeys can move freely in and out of the park, but they stay in the area, because they are fed by park managers every day. Our tip is to visit the park in the afternoon, when the monkeys have been fed and are satisfied. Otherwise they can jump on you, which they might do anyway, and search your bag. Yes, they do know how a zipper works, and they will know if you have something edible on you. They also like ice cream so pay attention if you are in the vicinity of the park. The Balinese has a very natural relationship to nudity and you can find statues in the park showing that. You can also visit a spa to experience it, which Ulrika’s family got to experience, but more about that it in our next blog post.


Vad roligt att åka med den billigare långsamma båten från Lombok till Bali tänkte vi. Vi kommer få se så mycket av västra delen av Lombok och öarna mellan Lombok och Bali tänkte vi. Den första delen gick relativt bra med bil som tog oss mot färjan i Lembar. När vi sedan kom till färjehamnen, så började roligheterna. I Lembar var vi tvungna att hoppa på en buss för att överhuvudtaget komma på båten, medan resten kunde promenera på färjan. Varför vi blev inslängd på en varm buss för att ta oss ombord kan man ju spekulera över. Lokalbefolkningen på bussen fick däremot hoppa av och gå ombord på båten.  

Vi hade fått information om att den långsamma båten skulle ta 3 timmar och den informationen kan vi nu dementera. Det tog 4 timmar att tuffa de tre milen över vattenpassagen och sedan ytterligare 2 timmar där vi fick vänta precis utanför Padang Bai, hamnen i Bali, då det var en kö av stora båtar som väntade på att lägga in till hamnen. Utsikten var visserligen fin, men att vara så nära målet, men ändå så långt borta tog verkligen på psyket.  Flera timmar senare än vad vi räknat med kom vi till vår favoritplats i Bali, så ta snabbåtarna om du inte har en liten budget eller inte har så bråttom. 

Vi ville visa familjen den lilla oasen Ubud och en av utflykterna vi gjorde var att uppleva Monkey forest. Det är en öppen park där flera olika grupper av makaker lever. Aporna kan röra sig fritt i och utanför parken, men de stannar kvar i området då de blir matade av parkansvariga varje dag.  Vårt tips är att besöka parken på eftermiddagen då aporna är mätta och belåtna. Annars kan de hoppa på dig, vilket de kan göra ändå, och rota i din väska. Ja, de förstår hur ett blixtlås fungerar, om du bär på något ätbart i väskan. De gillar även glass så var uppmärksam om du är i närheten av parken. Balineser har ett väldigt naturligt förhållande till nakenhet och det är synligt om du ser på statyerna i parken. Du kan också uppleva det om du besöker ett Spa, vilket Ulrikas familj fick erfara, men mer om det i nästa inlägg.

The family got to experience the local way of taking the bus, on plastic chairs!

It was much nicer on the roof of the ferry! Rebecca certainly enjoyed the fresh air.

We did see a number of different islands and an Indonesian military ship. Lombok in the background.

Niklas at the time we still thought that we only would spend approximately 3 hours on the slow boat.

But it would turn out to be more than 5 hours on the slow boat.

Finally in Ubud and resting by the pool after a long day of travel the day before.

The siblings are solving crossword puzzles together.

We brought the family to a vegan restaurant that accepts bitcoin, called the seeds of life, and we think most of the family enjoyed the experience.

We also visited the Monkey forest in Ubud, 50 IDR per visitor and you can buy bananas inside for 20 IDR if you want to interact with the monkeys. There are rules on how you can interact with the monkeys in the park, so be aware of the signs describing them for you.

There are temples inside the park, which you can not enter, but you can see the statues surrounding the temple.

Here is one example of how the Balinese is not afraid of nudity!

And here is another example.

Monkey forest in Ubud. The park is open for the monkeys to walk in and out of.

 

Exploration time in Ubud.

Ubud med anarkokapitalister och bitcoin community

Vi hoppar över blogginlägget om dykningen på Bali så länge (kommer bli nästa inlägg istället) och hoppar direkt till Ubud, som är en underbar plats i södra Bali. Den stora anledningen till att vi hamnade här var att vi fått kontakt med familjen King som numera är digitala nomader och är anarkokapitalister! Familjen King är härliga och en stor anledning för dem att fly Sverige var för deras pojkars skull för att komma undan skolplikten och byråkratin vi har i Sverige (de har riktigt ruskiga erfarenheter av detta) och de är verkligen en inspiration för oss. Det är också intressant att det är få människor vi gillar så mycket på en gång och har riktigt roliga diskussioner som med anarkokapitalister. Det är en njutning att kunna luta sig tillbaka och lufta frustration om människor som helt ignorerar icke-agressionsprincipen och glädjas över den decentralisering och globalisering som faktiskt sker i världen.  De flesta vi träffat som är anarkokapitalister hamnar direkt i vänner-högen även om vi endast träffat dem en gång IRL eller online i olika diskussionsgrupper. Det var även via Caroline som vi kom i kontakt med hubud (en hub för expats här i Ubud) och en relativt stor bitcoingrupp som har en specialvecka om bitcoin denna vecka på hubud som vi tänkte vara med på. Det var även här som vi kom i kontakt med vår första uttagsautomat för bitcoin och vi konverterade självklart lite fiat-valuta till bitcoin när vi var där.

Ulrikas syster Rebecca som besöker oss på sin semester fick hänga med på pizzakväll med familjen King (Caroline, Paul, Winston och Henry) och vi fick även följa med på en heldagsutflykt till olika sevärdheter runt omkring Ubud. Vi besökte en balinesisk dansuppvisning (Barongdansen), åkte upp på vulkanen Kintamani, besökte kaffeodling och vi smakade på kaffe där kaffebönan processerats i Sibetkattens tarmsystem, samt besökte olika tempel och fick uppleva den balinesiska landsbygden. Förutom att hänga med anarkokapitalister så har vi även besökt Monkey forest här i Ubud och bara njutit av varandras sällskap innan det var dags för Rebecca att bege sig hemåt, vilket visade sig vara en betydligt längre och krångligare sak än att enbart sätta sig på ett plan och flyga hem. Först på grund av vulkanutbrott som stängde flygplatsen i sista minuten, sedan på grund av att hennes pass försvann och krånglet med att fixa ett temporärt pass på 24 timmar sammanfallande med hinduismens största helgdag här.

We will skip the blog post about diving in Bali for now (it will be our next blog post instead) and jump straight to Ubud, which is a wonderful place in the south of Bali. The major reason that we ended up here was that we got in contact with the King family who now are digital nomads and are anarcho-capitalists! The King family is really interesting and one of the reasons for them to escape Sweden was for their boys sake to escape compulsory schooling, the unfriendly company environment in Sweden and the swedish bureaucracy (they have really terrible experience of all this) and they are truly an inspiration to us. Another interesting reflection that have come to us is that there are few people we instantly like so much and have really fun discussions with as anarcho-capitalists. It is a pleasure to be able to sit back and vent our frustration about people who completely ignore the non-agression principle and rejoice over the decentralization and globalization that is happening all over the world. Most people we meet who are anarcho-capitalists ends up on our friend-list even though we only met them once IRL or in online discussion forums. It was also through Caroline that we came in contact with hubud (a hub for expats here in Ubud) and they have a relatively large bitcoin group that now have a special week dedicated to spreading the word of bitcoin in Ubud, and which we are planning to participate in. It was also here that we came in contact with our first bitcoin ATM and of course we took the opurtunity to convert a little fiat currency in to bitcoin when we were there.

Ulrika’s sister Rebecca that is visiting us on her vacation got to joine us for a pizza night with the King family (Caroline, Paul, Winston and Henry) and the next day we went on a full day excursion to various attractions around Ubud with them. We visited a Balinese dance performance (the Barong dance), went up on on the volcano Kintamani, visited a coffee plantation and there we tasted the coffee where coffee beans are processed in the digestive systems of Civet cats, as well as visited various temples and we got to see the Balinese countryside. In addition to hang out with anarcho-capitalists, we have also visited the Monkey Forest here in Ubud and just enjoyed each other’s company before it was time for Rebecca to fly home. That turned out to be a much longer and more complicated story than just boarding an airplane and fly home due to a volcanic eruption that closed the airport at the last minute, and in addition a passport that disappeared and the hassle to fix a temporary passport in 24 hours during Hinduism’s biggest holiday here.

En hub för expats (och lokalbefolkning) som stannar i Ubud för att arbeta! A hub for the expat community (and locals) that stay and work in Ubud!

En hub för expats (och lokalbefolkning) som stannar i Ubud för att arbeta! A hub for the expat community (and locals) that stay and work in Ubud!

Vår första erfarenhet av en bitcoin uttagsautomat var här i Ubud! Our first encounter with a bitcoin ATM was here in Ubud!

Vår första erfarenhet av en bitcoin uttagsautomat var här i Ubud! Our first encounter with a bitcoin ATM was here in Ubud!

Bitcoinvecka här på Hubud i Ubud. Bitcoin week at Hubud in Ubud!

Bitcoinvecka här på Hubud i Ubud. Bitcoin week at Hubud in Ubud!

Rebecca vid palatset i Ubud! Rebecca at the Ubud palace!

Rebecca vid palatset i Ubud! Rebecca at the Ubud palace!

Bananer är för apor ;)! Bananas are for monkeys ;)!

Bananer är för apor ;)! Bananas are for monkeys ;)!

Monkey Forest!

Monkey Forest!

Monkey Forest!

Monkey Forest!

Monkey Forest! Väldigt tevligt naturreservat för apor där de får röra sig fritt (och naturligtvis lämna parken om de vill!). Very nice nature reserve for monkeys where they are free to move around (and of course leave the park if they want to!)

Monkey Forest! Väldigt trevligt naturreservat för apor där de får röra sig fritt (och naturligtvis lämna parken om de vill!). Very nice nature reserve for monkeys where they are free to move around (and of course leave the park if they want to!)

Lunch vid ett av våra favoritställen i Ubud (Pissari Bali café) med utsikt över risfälten! Lunch at one of our favorite places in Ubud (Pissari Bali cafe) overlooking the rice fields!

Lunch vid ett av våra favoritställen i Ubud (Pissari Bali café) med utsikt över risfälten! Lunch at one of our favorite places in Ubud (Pissari Bali cafe) overlooking the rice fields!

Mötte upp Caroline och hon tog med oss till "Creative Reuse Center" som är ett pysselställe för barn med återvunnet material. Met up with Caroline and she took us to the "Creative Reuse Centre" which is a crafts place for children with recycled materials.

Mötte upp Caroline och hon tog med oss till “Creative Reuse Center” som är ett pysselställe för barn med återvunnet material. Met up with Caroline and she took us to the “Creative Reuse Centre” which is a crafts place for children with recycled materials.

Pizza med familjen King! Pizza with the King family!

Pizza med familjen King! Pizza with the King family!

Sedan gick vi till en reggaebar för att lyssna på musik och dansa. Rebecca blev uppdragen på scenen och fick sjunga med sångaren efter att vi ivrigt pekat på henne ;)! Then we went to a reggae bar to listen to music and dance. Rebecca was dragged up on stage to join the singer for a song after we eagerly pointed him to her ;)!

Sedan gick vi till en reggaebar för att lyssna på musik och dansa. Rebecca blev uppdragen på scenen och fick sjunga med sångaren efter att vi ivrigt pekat på henne ;)! Then we went to a reggae bar to listen to music and dance. Rebecca was dragged up on stage to join the singer for a song after we eagerly pointed him to her ;)!

Posering med en av kvinnorna som var med i dansgruppen som visade upp Barongdansen! Posing with one of the women who were in the dance group who showed up the Barong dance!

Posering med en av kvinnorna som var med i dansgruppen som visade upp Barongdansen! Posing with one of the women who were in the dance group that performed the Barong dance!

Första templet för dagen som vi besökte! Our first temple for the day that we visited!

Första templet för dagen som vi besökte! Our first temple for the day that we visited!

Fåniga föräldrar tycker Winston och Henry ;)! Silly parents thinks Winston and Henry ;)!

Fåniga föräldrar tycker Winston och Henry ;)! Silly parents thinks Winston and Henry ;)!

Vulkanen Kintamani. The volcano Kintamani.

Vulkanen Kintamani. The volcano Kintamani.

Sibetkatten som processerar dyra kaffebönor genom matspjälkningssystemet! The civet cat that processes expensive coffee beans through their digestive system!

Sibetkatten som processerar dyra kaffebönor genom matspjälkningssystemet! The civet cat that processes expensive coffee beans through their digestive system!

Kaffe -och teprovning (ja, vi provade bajskaffe och det var inget speciellt med det)! Coffee and tea tasting (yes, we tried the poop coffee and it was nothing special)!

Kaffe -och teprovning (ja, vi provade bajskaffe och det var inget speciellt med det)! Coffee and tea tasting (yes, we tried the poop coffee and it was nothing special)!

Nästa tempelbesök med heligt vatten som bara fungerar om man tror på det (enligt vår chaufför för dagen)! Visit th next temple that had holy water that only works if you believe in it (according to our driver for the day)!

Nästa tempelbesök med heligt vatten som bara fungerar om man tror på det (enligt vår chaufför för dagen)! Visit th next temple that had holy water that only works if you believe in it (according to our driver for the day)!

Risfältplatåerna i Tegalalang utanför Ubud! Här kan man se vulkanaskan från vulkanen Raung på Java som bildar en tät vit dimma över Bali! The rice field plateaus in Tegalalang outside Ubud! Here you can see the volcanic ash from mount Raung on Java which form a dense white mist over Bali!

Risfältplatåerna i Tegalalang utanför Ubud! Här kan man se vulkanaskan från vulkanen Raung på Java som bildar en tät vit dimma över Bali! The rice field plateaus in Tegalalang outside Ubud! Here you can see the volcanic ash from mount Raung on Java which form a dense white mist over Bali!

Sista lunchen innan Ulrikas syster Rebecca skulle åka hem trodde vi, men hon fick ytterliggare två nätter på Bali pga vulkanaskan som stängde flygplatser. The last lunch before Ulrika's sister Rebecca would fly home we thought, but she got two more nights in Bali due to volcanic ash shutting down airports.

Sista lunchen innan Ulrikas syster Rebecca skulle åka hem trodde vi, men hon fick ytterliggare två nätter på Bali pga vulkanaskan som stängde flygplatser. The last lunch before Ulrika’s sister Rebecca would fly home we thought, but she got two more nights in Bali due to volcanic ash shutting down airports.

Jättevackra penjor som pryder vägarna här i Ubud för att fira Galungan som är en hinduisk högtid! Beautiful Penjor that decorates the roads here in Ubud for the hindu celebration called Galungan!

Jättevackra penjor som pryder vägarna här i Ubud för att fira Galungan som är en hinduisk högtid! Beautiful Penjor that decorates the roads here in Ubud for the hindu celebration called Galungan!

Vi har flyttat till en balinesisk familj som har ett homestay här i Ubud och det här är vår fantastiska trädgård! We have moved in with a Balinese family that have a homestay here in Ubud and this is our wonderful garden!

Vi har flyttat till en balinesisk familj som har ett homestay här i Ubud och det här är vår fantastiska trädgård! We have moved in with a Balinese family that have a homestay here in Ubud and this is our wonderful garden!

Barongdansen / The Barong dance:

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑