A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Lovina

Varma källor, Arak och Sri Lanka! / Hot springs, Arak and Sri Lanka!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Lovina har bjudit på lugn och ro och fest med trubadurer. En dag bestämde vi oss för att följa den svarta vulkansandstranden in mot Lovina Beach (en 3 km  promenad) och se oss omkring i centrum av Lovina. Andra dagar har spenderats på de lokala restaurangerna, lyssnat på trubadurerna och en av kvällarna slutade med att vi delade flera flaskor Arak med Kris, Vincent, Damien Domingo och Rudi och vi kom inte i säng förrän kl 4 på morgonen. Vi hyrde även en moped och körde upp på berget och fick en fin utsikt över Lovina och Banjar och vi passade på att besöka den heliga varma källan i Banjar och renade oss i svavelrikt varmt vatten.

Vårt VISA håller på att ta slut och det har varit mycket velande fram och tillbaka vart vi skulle åka härnäst. I början av förran veckan kände vi att vi var tvungna att bestämma oss, så vaknade vi upp en morgon med intentionen att vi skulle köpa flygbiljetter antingen till Filippinerna eller Australien, men det slutade med en godkänd VISA-ansökan, flygbiljetter och boende i Sri Lanka. Så kan det gå! =)

Vi ser framemot att upptäcka en ny kultur och möta intressanta människor där och om allt går som vi vill så kommer vi fixa VISA till Indien i Sri Lanka och flyga till södra Indien i September. Så här långt fram i tiden som vi har planerat vår resa nu har vi inte gjort förut, men VISA till Indien är lite speciellt och för det krävs lite mer planering. Just därför bestämde vi oss för att spendera våra sista dagar på Bali i Ubud och fixa med alla papper som krävs för VISA-ansökan, samt ta nya foton på oss för det ändamålet.
Vi har även sagt hejdå till Pontus fina lurviga skägg så nu är det 4 mm stubb som gäller och vi måste vänja oss lite med Pontus nya utseende (Ulrika har fnissat åt Pontus lilla huvud hela dagen…)! Sist vill vi också tipsa om Martin Moraeus blogg “Bonde på riktigt”. Han skriver riktigt bra om marknadens villkor och dagens jordbrukspolitik!

Lovina has offered both peace and quiet, as well as party with troubadours. We decided one day to follow the black vulcano sand beach towards Lovina (a 3-km walk) and look around in the center of Lovina. Other days have been spent in local restaurants, listening to troubadours, and one evening ended with us sharing several bottles of Arak with Kris, Vincent, Damien, Domingo and Rudi, so we did not get into bed until 4 am that night. We also rented a scooter and drove up the mountain and had a nice view of Lovina and Banjar. We took the opportunity to visit the holy hot spring in Banjar and cleansed us in the sulfur-rich “hot” water.

Our VISA is running out and there has been much thought back and forth where we should go next. In the beginning of last week, we felt that we had come up with a decision, so we woke up one morning with the intention that we would buy flight tickets to either the Philippines or Australia, but we ended up with an approved VISA application, flight tickets and accommodation in Sri Lanka . So it goes! =)

We look forward to discovering a new culture and meet interesting people there and if everything goes as we want, we will fix VISA to India in Sri Lanka and fly to South India in September. We have never planned our trip so far in the future before, but VISA to India is special, and that requires a little more planning. This is precisely why we decided to spend our last days in Bali in Ubud and fix all the paperwork required for VISA application and take new photos on us for that purpose.
We also said goodbye to Pontus nice furry beard, so now it’s 4 mm stubble and we must get used to Pontus new look (Ulrika has giggled at Pontus small head all day …)! Finally, we also want to promote Martin Moraeus blog “Farmer for real” (in Swedish). He is writing really good about the conditions of markets and the current agricultural politics!

Balinesisk Arak! Balinese Arak!

Balinesisk Arak! Balinese Arak!

Promenera längs stranden! Walk along the beach!

Promenera längs stranden! Walk along the beach!

Risfält i Lovina och bergen i bakgrunden! Rice fields in Lovina and mountains in the background!

Risfält i Lovina och bergen i bakgrunden! Rice fields in Lovina and mountains in the background!

Ulrika tog en häftig bild på Pontus gåendes på bryggan som finns i centrala Lovina! Ulrika took a cool picture of Pontus while he was walking on the bridge that is located in central Lovina!

Ulrika tog en häftig bild på Pontus gåendes på bryggan som finns i centrala Lovina! Ulrika took a cool picture of Pontus while he was walking on the bridge that is located in central Lovina!

Delfinen som är en symbol för Lovina! The dolphin that is a symbol for Lovina!

Delfinen som är en symbol för Lovina! The dolphin that is a symbol for Lovina!

Häftigt träd! A cool tree!

Häftigt träd! A cool tree!

Ute på äventyr i bergen med vår moped för dagen! Out on an adventure in the mountains with our scooter for the day!

Ute på äventyr i bergen med vår moped för dagen! Out on an adventure in the mountains with our scooter for the day!

Härlig växtlighet som pryder människors hem längs vägen! Beautiful vegetation that decorates the homes along the road!

Härlig växtlighet som pryder människors hem längs vägen! Beautiful vegetation that decorates the homes along the road!

Banjar holy hot spring!

Banjar holy hot spring!

Pontus blir renad av den varma källan i Banjar! Pontus is cleansed by the hot spring in Banjar!

Pontus blir renad av den varma källan i Banjar! Pontus is cleansed by the hot spring in Banjar!

Vi passade på att skämma bort oss lite när vi var tillbaka i Ubud med först en varsin pedikyr och fotskrubb De skrattade mycket åt att Pontus ville ha en pedikyr och vi antar att det var för att inte är många män som väljer det! Vi unnade oss också en 2 timmars behandling med helkroppsmassage, skrubb bort död hud från kroppen och ansiktsbehandling! We decided to pamper ourselves a little when we were back in Ubud and decided to first take a pedicure and foot scrub. They laughed a lot about that Pontus wanted a pedicure and we guess it was because of that not many men choose this! We also did took a 2 hour treatment with full-body massage, body scrub to get rid of dead skin from the body and a facial treatment!

Vi passade på att skämma bort oss lite när vi var tillbaka i Ubud med först en varsin pedikyr och fotskrubb De skrattade mycket åt att Pontus ville ha en pedikyr och vi antar att det var för att inte många män väljer det! Vi unnade oss också en 2 timmars behandling med helkroppsmassage, skrubba bort död hud från kroppen och ansiktsbehandling! We decided to pamper ourselves a little when we were back in Ubud and decided to first take a pedicure and foot scrub. They laughed a lot about that Pontus wanted a pedicure and we guess it was because not many men choose this! We also took a 2 hour treatment with full-body massage, and body scrub to get rid of dead skin, and a facial treatment!

Pontus skägg innan det rakades av! Pontus beard before it was shaved off!

Pontus skägg innan det rakades av! Pontus beard before it was shaved off!

Pontus utan skägg! Ulrika får lite Miami vice känsla när hon tittar på honom nu :) Pontus without beard! Ulrika get a little Miami vice-feeling when she looks at him now :)

Pontus utan skägg! Ulrika får lite Miami vice känsla när hon tittar på honom nu 🙂 Pontus without beard! Ulrika get a little Miami vice-feeling when she looks at him now 🙂

 

Delfiner och tonfisk i Lovina! / Dolphins and tuna in Lovina!

(please scroll down to the orange text for the English version)

Vi fick nog av att vara i en partystad och när vi väl kom till insikt att det var för stökigt för oss i Kuta så vi bestämde oss rätt snabbt att flytta på oss. Valet föll på Lovina som ligger i den norra delen av Bali. Vi har hittat ett jättebra och billigt transportföretag (Perama) som trafikerar hela Bali och Lombok, och de har ett onlinesystem som kan användas för att köpa biljetter. Vi rekommenderar verkligen dem och det var Perama som vi åkte med för att nå norra kusten, bussturen tog 4 timmar och vi fick en enkel lunch av dem när vi kom fram.

Vi ville ha lite semester då vi suttit rätt så mycket med våra projekt i Kuta, så vi bokade in oss på en fisketur och delfinskådning (Lovina är känt för alla delfiner som lever vid kusten). Vi steg upp klockan halv fem på morgonen för att börja vår färd ut på öppet hav i den mörka morgontimmen innan solen gick upp. Det var en helt fantastisk färd där den otroliga stjärnhimmeln gav oss ett svagt sken i mörkret så man kunde se vågorna innan de slog mot båten. Stjärnbilden Orion har aldrig sett så detaljerad ut som nu och vi fick uppleva flera meteoriter (stjärnfall) som snabbt brann upp i jordens atmosfär. Lika fantastiskt var det svarta havet som blev till en spegelbild av den vackra stjärnhimmeln varje gång båtens utriggare slog i vattnet och väckte de förskräckta fluorescerande algerna.

Precis när solens strålar började färga horisonten blå kastade vi i våra fiskelinor för att försöka att fånga vår första tonfisk och vi satt med fiskelinorna i våra händer medan vi fick njuta av den vackra soluppgången ute till havs. Fiskelyckan var tyvärr dålig, men vi lyckades fånga en tonfisk under dessa tidiga morgontimmar innan vi begav oss bort mot delfinernas hemvist. Det var en väldigt speciell stund då vi fick följa en flock delfiner (20-30 stycken) i en och en halvtimme och vi fick se dem leka med varandra och vågorna i sitt naturliga element. Normalt så är det rätt så många båtar med turister där under den tidiga morgontimmen, men vi kom dit senare och då var det bara tre andra båtar där och iakttog dem tillsammans med oss. Tipset är att inte åka ut med alla andra tidigt på morgonen om ni vill se delfinerna i lugn och ro här!

Vi kom hem lagom till lunch och dagens fångst blev även vår lunch för dagen. Stekt tonfisk som man har fångat själv smakar så gott!

We got tired of staying in a party town and when we came to the realisation that it was too messy for us in Kuta, we decided quite quickly to move to another place. The choice fell on Lovina which is located in the northern part of Bali. We’ve found a great and inexpensive transport company (Perama) operating throughout Bali and Lombok, and they have an online system that can be used to purchase tickets. We highly recommend them and it was Perama we went with to reach the northern coast, the bus took 4 hours and we got a simple lunch included in the ticket price when we arrived in Lovina.

We wanted to have a little vacation after a week working with our projects in Kuta, so we booked ourselves on a fishing trip and dolphin watch (Lovina is known for all the dolphins that live just by the coast). We got up at half past five in the morning to begin our journey to the high seas in the dark morning hours before the sun came up. It was an absolutely fantastic journey where the incredible starry sky gave us a faint glow in the dark so that we could see the waves before they hit the ship. The constellation Orion has never looked so detailed and we got to experience several meteorites (shooting stars) that quickly burned up in Earth’s atmosphere. Equally amazing was the black sea that became a mirror image of the beautiful starry sky every time the boat’s outrigger hit the water and brought out the terrified fluorescent algae.

We threw in our fishing lines to try to catch our first tuna just as the sun began to color the horizon blue and we sat with the fishing lines in our hands while we got to enjoy a beautiful sunrise at sea. The fishing luck was unfortunately poor, but we managed to catch a tuna during these early morning hours before we went to the dolphin’s residence. It was a very special moment when we got to follow a flock of dolphins (20-30 animals) for an hour and a half, and we got to see them play with each other and the waves in their natural element. Normally, it is a lot of boats with tourists there during the early morning hours, but we got there a bit later and then it was only three other boats there that wathced the dolphins together with us. Our recommendation is not to go out with all the other tourists early in the morning if you want to see the dolphins almost by yourself here!

We got home in time for lunch and the catch of the day was also our lunch for the day. Fried tuna that you caught yourself taste so good!

Solen börjar att vakna :)! The sun begins to wake up :)!

Solen börjar att vakna :)! The sun begins to wake up :)!

Soluppgång och öppet hav! Sunrise and open sea!

Soluppgång och öppet hav! Sunrise and open sea!

Dagens fångst bärgades när solen precis tittat fram över horisonten! The catch of the day was salvaged when the sun was just above the horizon!

Dagens fångst bärgades när solen precis tittat fram över horisonten! The catch of the day was salvaged when the sun was just above the horizon!

Ulrika spanar efter delfiner! Ulrika is on lookout for dolphins!

Ulrika spanar efter delfiner! Ulrika is on lookout for dolphins!

Delfiner! Dolphins!

Delfiner! Dolphins!

Delfiner! Dolphins!

Delfiner! Dolphins!

En selfie i solen! A selfie in the sun!

En selfie i solen! A selfie in the sun!

Tonfisk till lunch som vi fångat! Tuna for lunch that we caught!

Tonfisk som vi fångat till lunch ! Tuna that we caught for lunch !

Fiska tonfisk / Fishing tuna:

Delfiner / Dolphins:

Delfiner med “Morran och Tobias”-referens / Dolphins  with “Morran och Tobias”-reference (Swedish):

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑