A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Liberland

Satoshi Square – Bangkok Bitcoin meetup

Satoshi Square is the name for Bitcoin-meetups that is occuring all over the world, where Bitcoin enthusiasts meet up to buy and sell Bitcoin between each other, discuss the latest news about Bitcoin and also explain to curious newcomers what Bitcoin is about. The Satoshi Square Bangkok was started by a Swedish Bitcoin-enthusiast, who lives part of the year in Bangkok. Meetups are held every Monday. It is one of the larger Bitcoin-meetups that we have been to, and every time between 20 and 30 people are joining the meetings here in Bangkok, most are expats living here full-time or part of the year, but also a few Thais show up at the meetings.

At this meeting we had the privilege to meet people who got interested in Bitcoin from both through their interest in the technology and through their political ideology, and the discussions went hot on both of these subjects. We met a person who was in to Bitcoin very early. He told us how already in 2010 they understood what bitcoin would entail and just waited for states or mafias trying to hack the Bitcoin-network. David Barnes, the managing director of Bitcoin Co. Ltd., and Chris de Rose, from the Bitcoin Uncensoredpodcast, was there at the meeting. We also finally got to meet Happy George, or Mr. Liberland as he puts it. We heard about him on a Bitcoin meetup in Kuala Lumpur in 2015. If you hang around in the Liberland chat groups you know who he is.

We also got a very nice surprise! Our friend Stefan realized that we were in Bangkok at the same time as him, so he accompanied us to the Satoshi Square meeting. It was awesome to meet him here. He is a Swedish ancap, who lives in Singapore. We can really recommend his Youtube-channel where he compares Sweden and Singapore from an ancap-perspective.

We really recommend that you go to one of the Satoshi square-meetups if you’re visiting Bangkok!


Satoshi Square är en samling av träffar över hela världen där Bitcoin-entusiaster möts upp för att köpa och sälja bitcoin mellan varandra, diskutera de senaste nyheterna om Bitcoin och även förklara för nya nyfikna vad Bitcoin handlar om. Satoshi Square Bangkok är startad av en svensk Bitcoin-entusiast som bor delar av året i Bangkok. Träffarna går av stapeln varje måndag. Det är en av de större Bitcointräffarna vi varit på. Varje gång dyker det upp mellan 20 och 30 personer på träffarna, de flesta är expats som lever här hela eller delar av året, men det brukar även dyka upp några thailändare på träffarna.

På denna träff fick vi förmånen att träffa människor som kommit till Bitcoin både via sitt teknologiska intresse och politiska ideologi och diskussionerna gick varma om båda dessa områden. Vi träffade en person som var väldigt tidig med i Bitcoin som kunde berätta om hur de redan 2010 förstått vad Bitcoin skulle komma att innebära och bara väntade på att stater eller maffior skulle försöka hacka Bitcoin-nätverket. David Barnes, som har Bitcoin Co. Ltd i Thailand,  och Chris de Rose från Bitcoin Uncensored var där på träffen. Vi fick även äntligen träffa HappyGeorge, eller mr Liberland som han själv uttrycker det.  Vi hörde talas om honom redan på en Bitcointräff i Kuala Lumpur 2015. Ni som hänger i Liberland-chattgrupper vet nog vem det är.

Sedan fick vi en väldigt trevlig överraskning! Vår vän Stefan insåg att vi var i Bangkok samtidigt, så han följde med oss på Satoshi Square-träffen. Det var verkligen jättekul att träffa honom här. Han är en svensk anka boendes i Singapore. Vi kan verkligen rekommendera hans Youtube-kanal där han jämför Sverige och Singapore ur ett ankperspektiv.

Är ni i Bangkok så kan vi verkligen rekommendera att ni tar er till en Satoshi square-träff!

 

It is easy to find the meetup point when you have a big sign that shouts out “Bitcoiners here”. It was interesting that four out the six first persons here originated from Sweden.

More people dropped by during the evening, so we had to extend our table!

Ulrika with Happy George himself 🙂

Go Liberland!

 

Bitcoin meetup KL och höga torn!

Vi har nu spenderat en vecka i Kuala Lumpur och hur länge till vi blir här beror på Ulrikas skador som hon fått på benet (tack Daniel W för råd om behandling av såren! Det var lugnande att prata med dig!). Vi vill inte röra oss bort från bra medicinsk vård om nu läkeprocessen inte skulle gå åt rätt håll (det gör den, men väldigt långsamt!). Det skulle kännas olustigt att åka ut i djungeln på Borneo och så börjar Ulrikas ben käkas upp av mördarbakterier (Ulrikas livliga fantasi spelar en roll här)!!! Igår var första dagen som Ulrikas knä inte kändes som glas och gjorde ont, så vi har börjar röra på oss litegrann och uppleva Kuala Lumpur. Vi har nu varit på ett bitcoin meetup här i Kula Lumpur och vi fick träffa oerhört intressanta människor (Nazri, Colbert och Daniel)! Vi tog kontakt med Colbert via e-mail (som vi hittade genom facebook) och han tyckte att det skulle vara skoj att träffa oss, så han anordnade ett spontant bitcoin-möte med oerhört kort varsel! Vi jämförde den ekonomiska och politiska situationen mellan Sverige och Malaysia och pratade om bitocin-världen så väl som anarkokaptialist-världen med dess nyaste medlem Liberland! Här hittar ni en väldigt trevlig 20 minuters videointervju med Liberlands president och grundare Vít Jedlička. Det kändes som att vi hade väldigt lika åsikter om hur skadligt det politiska systemet med lagar, regleringar och licenser är för samhället. De tog upp exempel från Malaysia och vi kontrade med exempel från Sverige. De trodde oss inte riktigt först när vi berättade hur höga inkomstskatterna och kostnaden för arbetsgivare är i Sverige. Det var oerhört trevligt och vi fick även tips om möten i Singapore och introduktion till människor som rest till Europa för att vara med i uppbyggnaden av Liberland.

Idag har vi utnyttjat de gratis turistbussarna som de har här (trots relativt låga skatter!) och dagens utflyktsmål blev KL tower och Petronas (Twin) towers! Vi åkte bara upp i KL tower, då utsikten ska vara mycket bättre från det tornet! KL tower invigdes 1996 och är 421 meter högt. Vi åkte upp till den öpnna våningen cirka 300 meter upp i tornet. Det var en häftig utsikt över Kuala Lumpur och vi fick även se häftiga blixtar från det dagliga åskovädret som alltid drar förbi Kuala Lumpur vid den här tiden (enligt vad vi har fått erfara).  Vi har också lyckats promenera runt i Chinatown med omnejd och vi har hittat en del häftiga byggnader som ni får se om ni kollar på bilderna nedan!

We have now spent a week in Kuala Lumpur and how much more days it will be depends on Ulrika’s injuries she received on her right leg (Thank you Daniel W for advice concerning the treatment of the wounds! It was reassuring to talk to you!) We do not want to move away from good medical care in case of the healing process changes and starts to go in the wrong direction (it goes in the right direction for now, but very slowly!). It would feel quite uneasy to go into the jungle in Borneo and Ulrika’s leg is munched up by a killer bacteria (Ulrika’s vivid imagination plays a role here)!!! Yesterday was the first day Ulrika’s knee did not feel like glass and hurted, so we could start to move around a little bit and experience Kuala Lumpur. We have now been on a bitcoin meetup here yesterday and we got to meet incredibly interesting people (Nazri, Colbert and Daniel)! We contacted Colbert via email (we found him through facebook) and he thought it would be fun to meet us, so he organized a spontaneous bitcoin meeting with incredibly short notice! We compared the economic and political situations between Sweden and Malaysia and talked about the bitocin-world as well as the anarco-captialist world with its newest member Liberland! You can find a very pleasant 20 minute video interview with the Liber’s president and founder Vít Jedlička here if you are interested. It felt like we had very similar views on how harmful the political system of laws, regulations and licenses are to society. They brought up examples from Malaysia and we countered with examples from Sweden. They did not believe us at first when we told them how high the income taxes are and the cost for the employer to have employees in Sweden. It was extremely nice and we even got tips on meetings in Singapore and introduction to people who have traveled to Europe to participate in the building of Liberland.

Today, we have taken advantage of the free tourist buses here and today’s excursion was the KL Tower and Petrona (Twin) Towers! We just went up the KL tower, because we got the information that the view would be much better from the KL tower! KL tower was inaugurated in 1996 and is 421 meter high. We went up to the Open deck about 300 metres up the tower. It was a cool view of Kuala Lumpur from there and we also saw nice lightnings from the daily thunderstorm that always passes by Kuala Lumpur at this time (according to what we have experienced). We also managed to walk around in Chinatown and we have found some cool buildings that you can see if you check the images below!

Coolt hus i KL som får oss att tänka på Steampunk/Gotham city! Cool house in KL that makes us think about Steampunk / Gotham city!

Coolt hus i KL som får oss att tänka på Steampunk/Gotham city! Cool house in KL that makes us think about Steampunk / Gotham city!

Bitcoin meetup KL med Nazri, Colbert och Daniel! Bitcoin meetup in KL with Nazri, Colbert and Daniel!

Bitcoin meetup KL med Nazri, Colbert och Daniel! Bitcoin meetup in KL with Nazri, Colbert and Daniel!

Mot KL tower!  Going to KL tower!

Mot KL tower! Going to KL tower!

Petrona (Twin) towers ser liten ut på 300 meters höjd! Petronas (Twin) Towers looks small at 300 meters altitude!

Petrona (Twin) towers ser liten ut på 300 meters höjd! Petronas (Twin) Towers looks small at 300 metres altitude!

Pontus och utsikten från tornet! Pontus and the view from the tower!

Pontus och utsikten från tornet! Pontus and the view from the tower!

Långt ned till marken! Ulrika kände att tornet lutade litegrann, men Pontus trodde henne inte så han tog fram vattenpass-appen och jovisst lutar det lite :) It is a long way down to the ground! Ulrika felt that the tower leaned a bit, but Pontus did not believe her, so he took out the carpenter's level-app and sure, the tower is tilting a little :)

Det är långt ned till marken! Ulrika kände att tornet lutade litegrann, men Pontus trodde henne inte så han tog fram vattenpass-appen och jovisst lutar tornet lite 🙂 It is a long way down to the ground! Ulrika felt that the tower leaned a bit, but Pontus did not believe her, so he took out the carpenter’s level-app and sure, the tower is tilting a little 🙂

Ulrika försöker att filma blixtarna (men misslyckades tyvärr!) Ulrika is trying to film the lightning (but failed unfortunately!)

Ulrika försöker att filma blixtarna (men misslyckades tyvärr!) Ulrika is trying to film the lightning (but failed unfortunately!)

KL tower!

KL tower!

KL!

KL!

Petronas (Twin) Towers!

Petronas (Twin) Towers och oss! Petronas (Twin) towers and us!

Det här hittade vi på trottoaren framför twin towers :)! We found this on the sidewalk in front of the twin towers :)!

Det här hittade vi på trottoaren framför twin towers :)! We found this on the sidewalk in front of the twin towers :)!

Vi undrar hur många dagar det var sedan den senaste velociraptor attacken??? (9gag-skämt :)) We wonder how many days it was since the last velociraptor attack??? (9gag-joke :))

Vi undrar hur många dagar det var sedan den senaste velociraptor attacken??? (9gag-skämt :)) We wonder how many days it was since the last velociraptor attack??? (9gag-joke :))

Ingången till marknaden i China town! The entrance to the market in China town!

Ingången till marknaden i China town! The entrance to the market in Chinatown!

 

 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑