A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: language

Hejdå Utila! /Bye Utila!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Den lilla karibiska ön Utila utanför norra Honduras lockar många dykare och backpackers. Självklart ville vi också åka dit nu när vi ändå var i närheten. Det första som fångade vår uppmärksamhet på Utila var arkitekturen och språket. Vi har aldrig varit i södra USA, men det var dit våra associationer gick när vi först fick syn på husen med breda och låga huskroppar som står på pålar med en stor veranda på framsidan. Vi förväntade oss nästan att se amerikanska flaggor vajande från verandorna. Att vi var på en karibisk ö och inte i USA blev dock tydligt så fort vi stannade upp och lyssnade på lokalbefolkningens språk. Det är en fascinerande form av engelska med en kraftig karibisk melodi och meningsuppbyggnad som talas här. Det närmaste jag kan komma för att beskriva språket för er är att hänvisa till karaktären Tia Dalma i filmerna “Pirates of the Caribbean”. Det är ett fascinerande språk och det var mysigt att strosa runt på ön och lyssna på lokalbefolkningens ofta väldigt högljudda konversationer.

Utila åker man till om man vill dyka eller se valhajar. Det finns nio dykcenter på ön i olika pris- och komfortklasser och alla ligger längs med huvudgatan som går längs stranden från öst till väst. Du hittar alla inom en tio minuters promenadväg åt vänster eller höger från piren där färjan kommer in. När du kliver av färjan möts du även av en välkomstkommitté bestående av olika dykklubbar som gärna vill ta med dig till just deras ställe. Det sägs att priserna på “fun dives” och dykkurser ska vara en av de billigaste i centralamerika och det kan vara ännu en anledning att åka hit för att dyka. Vi kan hålla med om att priserna håller ungefär samma nivå som sydostasien, men vi har inte utforskat om det faktiskt är en av de billigare platserna för dykning på denna sidan av världen. Vi har lagt upp alla dykfilmer ifrån Utila i ett annat inlägg, så klicka dig gärna vidare om du vill se mer av dykningen här. Många kommer hit för att se valhajar och de kan man se nästan året runt här vid Utila, men du måste ha lite tur för att de ska visa sig just den dagen du bestämmer dig för att åka ut.

Vill du bada eller snorkla så kan du följa huvudgatan åt något håll så kommer du till olika privata och publika stränder där du kan svalka dig i hettan. Det finns även fina gömställen på norra delen av ön, men du får räkna med en längre promenad för att ta dig dit, eller hyra något färdmedel. Ett annat slående kännetecken på Utila är den stora mängden golfbilar och fyrhjulingar som susar fram längs med huvudgatan.  

En av de häftigare restaurangerna vi varit på hittade vi av en ren slump under en kvällspromenad. Det går inte att gå förbi denna restaurang vid namn Jade Seahorse utan att stanna för att studera detta konstverk. Restaurangen är ett sagoland med slingriga gångar, trappor, valv och grottor byggda av återvunnet material. Färgade glasbitar och stenar i mosaikmönster bildar en spektakulär form och färgupplevelse som verkligen sätter igång fantasin. Ägaren har byggt på restaurangen under de senaste 20 åren och alla möbler och dekor är handgjorda av återvunnet material. De serverar vegetarisk och vegansk mat, men det går lika bra att bara komma in och promenera runt i sagolandskapet eller ta en öl uppe i trädkojan, som baren på övervåningen heter.

Utila är ingen stor ö, men ett litet partyliv finns här i och med alla backpackers som kommer hit från olika delar av världen. Barer och restauranger hittar du på många mysiga bryggor som sticker ut från södra delen av ön. Vi satt många kvällar på någon av dessa barer pratandes om dagens dykäventyr och njöt av en kall öl samtidigt som vi såg på när solen försvann bakom horisonten. Efter att vi blivit certifierade räddningsdykare så lämnade vi detta lilla paradis för nya äventyr i Honduras, men vi lämnade Utila med ett löfte om att komma tillbaka.

På återseende Utila!

Text och bilder hittar du även på Ett annat liv.


The small island Utila just off the coast of northern Honduras attracts a lot of divers and backpackers. So we wanted to go there now when we were in the vicinity. The first thing that caught our attention on Utila was the architecture and language. We have never been in the southern part of the United States, but that’s where our associations went when we first saw the houses in Utila that are wide and low, standing on stilts with a big porch on the front. We almost expected to see American flags waving from those porches. However, that we were on a Caribbean island and not in the United States was clear as soon as we stopped and listened to their language. It is a fascinating form of English with a heavy Caribbean melody and sentence structure. The closest I can come to describe the language for you are to refer to the Tia Dalma character in the “Pirates of the Caribbean” movies. It is a fascinating language, and we enjoyed strolling around the island and listening to the often very loud conversations between the locals.

Utila is a great place to go if you want to do diving or see whale sharks. There are nine dive centers on the island, in all price and comfort classes, and they are located along the main street that runs along the beach from east to west. You can find all of them within a ten minute walk to either left or right from the pier where the ferry docks. As soon as you get off the ferry you will also be met by a welcome committee from the various diving clubs, who would like to bring you to their particular place. It is said that the prices for fun dives and dive courses are one of the cheapest in Central America and it may be yet another reason to come here to dive. We can agree that the prices are about the same level as many of the places in South East Asia, but we have not explored whether Utila actually is one of the cheaper places for diving on this side of the world. We published our diving movies from Utila in another blog post, so click on the link if you want to see more of the diving around Utila. A lot of people come here to see whale sharks and they can be seen almost all year round. However, you have to have some luck to spot them on the particular day you decide to go out to sea.

If you want to swim or snorkel, you can follow the main street in any direction and the small road will take you to both public and private beaches where you can cool off in the heat. There are also  nice hide-aways in the northern part of the island, but expect a longer walk from the dock to get there, or you can rent some form of transportation. Another striking feature of Utila is the large amount of golf carts and four-wheelers that are whizzing down the main street.

One of the more cool restaurants we’ve been to we found by chance during an evening stroll. When walking past this restaurant named the Jade Seahorse it is impossible not to turn your head and stop in order to study this piece of art. The restaurant is a wonderland of winding passageways, staircases, arches and caves built out of recycled materials. Colored pieces of glass and stones have been placed in mosaic patterns and creates a spectacular shape and color experience that will trigger your imagination. The owner of the restaurant has built on it for the last 20 years and all the furniture and decor are handmade from recycled materials. They serve vegetarian and vegan food, but you can just come in and walk around this fabulous scenery or have a beer in the bar upstairs in the tree house.

Utila is not a big island, but you will find a small party scene here with all the backpackers who come here from different parts of the world. Bars and restaurants can be found on many cozy small piers on the southern part of the island. We spent many evenings on one of these bars talking about the day’s diving adventures and enjoyed a cold beer while we watched the sun disappear behind the horizon. After we had become certified rescue divers, we left this little paradise for more adventures in Honduras, but we left with a promise to come back.

We’ll see you again Utila!

Text and pictures are also publishet at “Ett annat liv“.

Utila i kvällsljus! Utila in the evening light!

Utila i kvällsljus! Utila in the evening light!

Det är väldigt trevligt att gå runt i staden och observera människor. It's very nice to walk around the city and observe people.

Det är väldigt trevligt att gå runt i staden och observera människor. It’s very nice to walk around the city and observe people.

Vi tar en paus på en av alla bänkar som står uppställda på stranden! We take a break on one of the benches that are standing on the beach!

Vi tar en paus på en av alla bänkar som står uppställda på stranden! We take a break on one of the benches that are standing on the beach!

Stranden sydväst om Utila stad. The beach southwest of Utila town.

Stranden sydväst om Utila stad. The beach southwest of Utila town.

Ett hus med bred veranda på framsidan och står på pålar - ett typiskt hus i Utila. A house with a wide porch in the front and standing on poles - a typical house in Utila.

Ett hus med bred veranda på framsidan och står på pålar – ett typiskt hus i Utila. A house with a wide porch in the front and standing on poles – a typical house in Utila.

Nästan alla transportmedel som de flesta på ön använder är fångade på denna bild. Almost all means of transportation that most people on the island use are captured in this picture.

Nästan alla transportmedel som de flesta på ön använder är fångade på denna bild. Almost all means of transportation that most people on the island use are captured in this picture.

IMG_3532

Bara så att ni vet! Just so you know!

Bara så att ni vet! Just so you know!

Samlingsplatsen vid piren där du även hittar bankomaterna på ön. Det kan även bli trafikstockning ibland om flera fordon kommer till fyrvägskorsningen samtidigt. The meeting point at the pier where you also will find the ATMs on the island. There may be traffic jams there at times if several vehicles come to the crossroad at the same time.

Samlingsplatsen vid piren där du även hittar bankomaterna på ön. Det kan även bli trafikstockning ibland om flera fordon kommer till fyrvägskorsningen samtidigt. The meeting point at the pier where you also will find the ATMs on the island. There may be traffic jams there at times if several vehicles come to the crossroad at the same time.

En av de mystiska varelserna som man kan hitta på Jade Seahorse restaurangen. One of the mysterious creatures that can be found at the Jade Seahorse restaurant.

En av de mystiska varelserna som man kan hitta på Jade Seahorse restaurangen. One of the mysterious creatures that can be found at the Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Jade Seahorse restaurangen. The Jade Seahorse restaurant.

Ett valv av färgade glasflaskor. An archway of colored glass bottles.

Ett valv av färgade glasflaskor. An archway of colored glass bottles.

IMG_3481

En bar med en tillhörande brygga och observationsdäck för att njuta av solnedgången med en kall öl! A bar with an attached bridge and observation deck to enjoy the sunset with a cold beer!

En bar med en tillhörande brygga och observationsdäck för att njuta av solnedgången med en kall öl! A bar with an attached bridge and observation deck to enjoy the sunset with a cold beer!

En klassisk, men kanske inte så korrekt väderstrecksmässig, avståndsvägvisare som man kan hitta lite överallt i världen. A classic, but perhaps not accurate compass-wise, distance sign post that can be found in different places of the world.

En klassisk, men kanske inte så korrekt väderstrecksmässig, avståndsvägvisare som man kan hitta lite överallt i världen. A classic, but perhaps not accurate compass-wise, distance sign post that can be found in different places of the world.

 

En språkkollision i hjärnan / A language collision in the brain

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi hade rest runt i Centralamerika i nästan fem månader och våra spanskakunskaper var riktigt bedrövliga för att ha spenderat så mycket tid i spansktalande länder, så vi bestämde oss för att ändra på detta när vi kom till Antigua i Guatemala. Genom att skriva upp oss på en intensivkurs i spanska, åtta dagar och fem timmar per dag, så borde de spanska orden börja flöda över våra läppar tänkte vi. Jag tänkte också att det inte kommer bli så lätt att trycka in allt från ord och meningsuppbyggnad till grammatik och uttal på bara åtta dagar.

Jag kunde dock aldrig föreställa mig att spanskalektionerna skulle släppa lös min gamla skoltyska i full kraft. Tyska ord jag inte ens visste att jag kunde började tävla med de spanska orden om att vara först över läpparna och jag fick bita mig i läppen för att inte börja rappa “durch für, gegen, ohne, um” under lektionerna! Det blev nästan komiskt när jag ofta sade “aber” istället för “pero” när jag ville använda det spanska ordet för “men”.

Vad är det som egentligen händer i hjärnan när skoltyskan envisas med att dyka upp under mina spanskalektioner?

Neurobiologi är ett stort intresse för mig, så jag bestämde mig för att att börja gräva i forskningsfältet neurolinguistik och flerspråkighet för att ta reda på hur nätverket för flerspråkighet är ordnat i hjärnan.

Det generella språknätverket i hjärnan är väldigt lika för olika typer av språk, till exempel engelska och mandarin, och involverar många olika delar av hjärnan beroende på vilket sätt du använder språket och hur språket presenteras för dig. Även hos en flerspråkig individ är det generella språknätverket detsamma, men det verkar finnas flera varianter på hur olika delar i nätverket är ihopkopplade med varandra och hur aktiva dessa kopplingar är. Dessa variationer i kopplingar i det generella språknätverket verkar påverka det sätt som två eller flera språk hanteras hos en individ. Hur lika språken är verkar ha betydelse, men ålder vid inlärning verkar vara den största faktorn som påverkar om dessa kopplingar överlappar med varandra eller om de olika språken har separata kopplingar i hjärnan. Det innebär att språkinlärning kan ändras neurofysiologiskt över tid.

Hos mig verkar det som att spanskan, som jag lär mig nu vid 32 års ålder, delar flera kopplingar och delar av språknätverket i hjärnan med tyskan, som jag studerade under högstadiet och gymnasiet. Tyskan är det senaste språket jag lärde mig och det är troligen därför spanskan överlappar med tyskan, men jag har också märkt under åren att engelska och svenska lätt blandas samman för mig. Spenderar jag tid i en miljö där det bara talas engelska och sedan kommer tillbaka till en svenskspråkig miljö, så är det lätt att engelska ord flyger över läpparna och att jag tillfälligt tappar svenska ord i en konversation, trots att svenskan är mitt modersmål. Det kan då vara att nätverkskopplingar för engelskan, som jag exponerats för ända från barnsben via musik och tv-program, men också senare i skolan, överlappar med nätverkskopplingar för svenskan. Så nästa gång Victoria Silverstedt eller någon annan kändis börjar prata svengelska i tv-rutan så kan ni tänka att det är deras kopplingar för det svenska och engelska språket som överlappar i hjärnan!  

Det var den övergripande, något förenklade förklaringen om flerspråkighet och det finns massor att läsa om det här. Är du intresserad av att gräva djupare i hjärnan om språk och har en del bakgrundskunskaper om neurobiologi, så kan jag rekommendera att läsa denna review-artikel från i år: “Neurolinguistics: Structure, Function, and Connectivity in the Bilingual Brain”. 

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!


We had now traveled around in Central America for nearly five months and our Spanish skills were really miserable considering that we’ve spent so long time in Spanish-speaking countries. We decided to do something about that when we arrived in Antigua in Guatemala by signing up on an intensive course in Spanish. Eight days and five hours per day should get Spanish words to begin to flow over our lips, right? I had some doubts about the possibility to squeeze in everything from words and sentence structure to grammar and pronunciation in just eight days.

What I never could have imagined was that the Spanish lessons would unleash my old school German in full force. German words I did not even know that I knew began competing with the Spanish words for being first over my lips. and I had to bite my lips to keep myself from rapping “durch für, gegen, ohne, um” during class! It was almost comical how often I said “aber” instead of “pero” when I wanted to use the Spanish word for “but”.

What is actually happening in the brain when the German language keeps showing up during my Spanish lessons?

Neurobiology is a major area of interest for me, so I decided to start digging into the research fields of neurolinguistics and multilingualism to find out how the multilingualistic network is organized in the brain.

The general language network in the brain is similar even for very different types of languages, such as English and Mandarin, and involves many different parts of the brain depending on the way you use the language and how the language is presented to you. Even in a multilingual individual the general language network is the same, but there seem to be several variations on how different parts of the network are connected with each other and how active these connections are. These variations of connections in the network appears to affect the way that two or more languages are handled in an individual. How similar the languages are seem to be significant, but your age when you learn a language seems to be the biggest factor affecting if these connections overlap with each other, or if the languages have separate connections in the brain. This means that language learning neurophysiologically can change over time.

It seems that my Spanish, which I’m learning now at the age of 32, shares several connections and parts of the language network in the brain with my German, which I studied for six years in high school. German is the last language I learned and that is probably why my Spanish now overlaps with my German, but I’ve also noticed over the years that English and Swedish easily gets mixed for me. If I spend time in an environment where only English is spoken and I go back to a Swedish-speaking environment, it is easy for English words to come cross my lips and I can temporarily lose Swedish words in a conversation, despite the fact that Swedish is my native language. The explanation may be that English, which I have been exposed to from childhood through music and television programs, but also later in school, overlap in the language network of my brain with the Swedish language. So next time Victoria Silverstedt or any other celebrity starts talking Swenglish on the TV, you can assume that their connections for the Swedish and English languages in their brain actually overlap!

This was an somewhat simplified explanation of multilingualism and there is plenty to read about it. If you are interested in digging deeper into the brain for language and have some background knowledge of neurobiology, I recommend reading this review article published this year: “Neurolinguistics: Structure, Function, and Connectivity in the Bilingual Brain“. 

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Max undervisar tålmodigt Pontus! Max teaches patiently Pontus!

Max undervisar tålmodigt Pontus! Max teaches patiently Pontus!

Exempel på hur det kan se ut när mycket spanska ska tryckas in hjärnan under väldigt kort tid! Example of how it might look when a lot of Spanish are to be pushed into the brain over a very short time!

Exempel på hur det kan se ut när mycket spanska ska tryckas in hjärnan under väldigt kort tid! Example of how it might look when a lot of Spanish are to be pushed into the brain over a very short time!

Medan Manuel fick stå ut med en del tyska när han undervisade Ulrika! While Manuel got to put up with some German as he taught Ulrika!

Medan Manuel fick stå ut med en del tyska när han undervisade Ulrika! While Manuel had to put up with some German as he taught Ulrika!

Sista kvällen i Antigua och vi bjöd ut våra lärare på middag för att fira avslutad spanskakurs! Last night in Antigua and we invited our teachers out for dinner to celebrate the completion of the Spanish course!

Sista kvällen i Antigua och vi bjöd ut våra lärare på middag för att fira avslutad spanskakurs! Last night in Antigua and we invited our teachers out for dinner to celebrate the completion of the Spanish course!

Vi åt middag på en otroligt mysig restaurang inredd med en massa gamla teknikprylar! We ate dinner at an incredibly cozy restaurant decorated with a lot of old tech gadgets!

Vi åt middag på en otroligt mysig restaurang inredd med en massa gamla teknikprylar! We ate dinner at an incredibly cozy restaurant decorated with a lot of old tech gadgets!

 

 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑