A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: kuta

Celebrating birthdays and visiting ground zero of the Bali bombings 2002

A lot of birthdays are coming up in the family, so we took the opportunity to celebrate everyone while we stayed in Ubud. However, the days in Bali was coming to and end for Ulrikas family, and we decided to spend the last 24 hours in the busy nightlife of Kuta, the party place in Bali.  Ulrikas family left Bali and a couple of days later we put our few belongings in our back packs and started our journey towards Europe.


Det var flera födelsedagar som närmade sig i familjen, så vi tog tillfället i akt att fira alla medan vi var i Ubud. Därefter började familjens dagar i Bali att närma sig slutet, så vi bestämde oss för att spendera de sista 24 timmarna i det livliga nattlivet i Kuta, partyplatsen på Bali. Ulrikas familj lämnade sedan Bali och några dagar senare packade vi ned våra få tillhörigheter i ryggsäcken och påbörjade vår resa mot Europa.

Our time in Ubud was all about celebrating birthdays and Ulrika’s sister will be 30 this year, so she got special attention and we went to her favorite restaurant in Ubud. Happy birthday little sister!

But first, surprise birthday celebrations for all of us, orchestrated by Ulrikas mother. Niklas turns 26 in May and both Pontus and Ulrikas birthdays are coming up, June and July respectively.

Maja took us to Nur Salon – a traditional Balinese spa and we got massages and facial treatments.

Be prepared to get your massage fully naked, no covering clothes here. As we’ve mentioned before, Balinese people have no problem or tabu with nudity. Women will be taken care of by women and men by men, so no need to be afraid trying it. However, expect to feel like a five-year old getting washed and cleaned by your mother again.

The inside of Nur Salon is beautiful and you will find both a beautiful flower garden and different creative art pieces around the property.

The restaurant we went to in the evening had decorated our table, writing “Happy Birthday” with flowers and lit candle lights for us. It was a really good day celebrating birthdays in Ubud.

Final days before the family was flying home to Sweden, and we spent them in Kuta.

Showing them Kuta beach from where you can watch airplanes coming in for landing.

And we visited “Ground zero” , the Bali bombings in 2002. In October 2002, a suicide bomber walked in and detonated the first bomb inside a pub in the middle of the busy tourist street in Kuta. Twenty seconds later, while people were running out in to the street, a second bomb (car bomb) went off creating a one meter deep hole in the street. 202 people people were killed and 209 people got injured.

Five Swedish citizens and 22 other nationalities were among the victims.

We stayed at the hotel in Kuta that has our favorite pool.

The pool is so clear so it creates funny illusions. Here is Niklas with tiny legs.

Pontus floating around on a duck.

We walked around in Kuta so the family could do some last minute shopping. We also found a really cool “steampunk”-like motorbike.

We had to eat at McDonalds at least once here. The price of a Big Mac menu is half compared to in Sweden.

We also took the family to our favorite restaurant in Kuta, Mamma Warung.

Last night with family before they left Bali.

It was sad to say goodbye, but we’ll see each other again soon!

We spent a few more days in Bali eating and hanging around a lovely little Indian restaurant, before we started our travels that will bring us closer to Europe. First stop is Singapore.

Back in beautiful Bali

You’ve probably noticed that we are in Bali, if you are following Ulrika’s instagram, and our plan is to stay here for a while. Having a passport from for example Sweden, you can go to the VoA-counter (Visa-on-Arrival) when you land in Bali and for 35 US dollars, you can apply for an extended visa and have the opportunity to stay in Indonesia for 60 days . It was what we did and now our plan is to stay here for two months, where the first month is spent in Ubud to fix a lot of things before Ulrika’s family arrives. Bali is one of the few places on earth that feels like home for us and it will be awesome to show Ulrika’s family this gem on planet earth. However, we hope that the volcanoes in the area remain calm as we do not want to relive all the fuss of canceled flights and lost passports, which happened to Rebecca, Ulrika’s sister, the last time we were here.


Ni som följer Ulrikas instagram har säkert sett att vi numera befinner oss på Bali och vi har tänkt att stanna här ett tag. Har man pass från exempelvis Sverige så kan man gå till VoA-disken (Visa-on-Arrival) när man landar på Bali och för 35 US dollar så kan du ansöka om förlängt visum och då har du möjlighet att stanna i Indonesien i 60 dagar. Det var det vi gjorde och nu är vår plan att vara här i två månader. Första månaden spenderas i Ubud med att fixa en massa saker innan Ulrikas familj kommer hit. Bali är en av få platser på jorden som känns som hemma för oss och det ska bli väldigt kul att få visa familjen denna vackra plats på jorden. Dock hoppas vi att vulkanerna i området håller sig lugna då vi inte vill återuppleva allt trassel med inställda flyg och förlorade pass som hände för Rebecca, Ulrikas syster, förra gången vi var här.

The nature is one of the things we love about Bali.

But first we ended up in Kuta after a long travel day. We found a really nice, cheap hotel in one of the alleys behind the party streets in Kuta and the hotel had an amazing pool.

The water was so clear that it created an optical illusion. We tested out how we would look like if we had short legs. Pontus first!

And Ulrika with short legs. The pool also looked quite shallow, but Ulrika had to stand on her toes in parts of the pool!

One night in Kuta is enough for us and we left the party city the day after, heading for Ubud. March is right in between rain and dry seasons, so we got caught in the rain trying to reach our home for the month.

We live just outside of Ubud, and this is our main road in our village.

We have an awesome view and the only noise we hear is from night animals and the river that is just beneath us. Pictures from our place will come in another blog post.

Bali is a place where you find a lot of hippies, so you will love this place if you’re in to veganism, raw food and yoga! Especially Ubud has a very chill atmosphere 🙂

 

 

Vår 6-månadersdag på resande fot! / Our 6-month day of our journey!

 

(Scroll down to the orange text for the English version!)

Vi har nu varit ute i 6 månader och vi förstår om det dykt upp några frågor som “hur firar ni det?”, “vad har ni lärt er under dessa månder ute?”, “har ni någon längtan hem?”, och kanske den viktigaste frågan av alla “hur långt skägg har Pontus nu?”.

Den sista frågan är lätt att svara på med en före- och efterbild som vi lägger ut med detta blogginlägg så får ni bedöma själva, men resten av frågorna kommer i textform.

Vi firade 6-månadersdagen med att gå ut och äta på den godaste restaurangen vi hittat i Indonesien, nämligen Warung Mamma som ligger i Kuta på Bali. Är ni i Kuta och vill äta väldigt god italiensk och indonesisk mat för en billig summa, så ska ni definitivt gå dit. Själva stället är jättemysigt inrett (som en bakggård), personalen är supertrevliga och den ligger på Jalan Patimura, mellan Jalan Legian och Jalan Mataram. Vi har nog ätit oss igenom halva menyn vid det här laget och har ännu inte stött på någon maträtt som inte är fantastiskt god!

Under dessa 6 månader har vi lärt oss massor och en del tänkte vi bjuda på i punktform nedan:

 1. Det är alltid bra att ha fyra ögon när man bokar transportmedel så man inte råkar hamna i Ho Chi Minh(Vietnam) när man egentligen vill till Siem Riep (Kambodja).
 2. Den ekonomiska aktiviteten är jättestor i sydostasien och det är spännande att följa utvecklingen.
 3. Man kan faktiskt glidflyga bakom båtar i Burka.
 4. Rumpduschar är det bästa vi vet. Det kommer kännas ohygieniskt att bara torka sig med papper hädanefter.
 5. Fixa inhemskt nummer med 3g är oftast mycket bättre än att betala för “free wifi” för boendet.
 6. Dykning är fantastiskt och inget dyk är det andra likt!  Har du gjort 20 dyk och trott att du sett allt, så kan vi med säkerhet säga att du har fel.
 7. Kolla vart du sätter fötterna när du är ute och springer för det är inte roligt att få ett infekterat sår i sydostasien.
 8. Iglar är inte farliga och stenfiskar är definitivt farliga!

Vi längtar definitivt inte hem till Sverige igen, men däremot så kan det komma vågor av saknad efter familj och vänner. En spelkväll som drar ut på tiden för att vi pratar desto mer, ett pubminne där vi skålar i glädje och samförstånd eller härliga konversationer oavsett om det är hemma hos oss, hos er eller platser som vi utforskar tillsammans! Gå på bio, luncha, äta glass, sitta i trädgården eller på balkongen. Ta en löptur ihop, tacklas på innebandyplanen, en promenad tillsammans eller bara vara tillsammans. Veta att vi är nära varandra om det skulle hända något. Samtidigt har denna resa gett oss massor av nya människor som vi också vill ha i vårat liv, som vi kan kalla våra vänner och som vi inte heller vill vara utan. Det bästa vore om man kunde krympa jorden så att fysiska avstånd inte är några problem!  Resan har också gett oss nya erfarenheter, perspektiv på våra liv och vår syn på omvärlden, samt vad vi vill med vår framtid. Det bästa med resan är att inte veta hur framtiden kommer se ut, men vi ser fram emot den med spänning. Vem vet vad vi gör nästa år och vart vi är då? Det vi vet är att det är härligt att leva!


 

English version

We have now been out travelling for 6 months and we understand that it has come up some questions like “how do you celebrate it?”, “What have you learned during these past six months ?”, “Do you have any homesickness?”, and perhaps the most important question of all “how long is Pontus beard now?”.

The last question is easy to answer with a before and after picture that we will include in this blog post so you can see for yourself, but we will answer the rest of the questions in text form.

We celebrated our 6-month anniversary by eating at the best restaurant we have found in Indonesia, namely Warung Mamma. Are you in Kuta and want to eat very good Italian and Indonesian food for a cheap price, then you should definitely try it out. The place is nicely decorated (like a cosy backyard), the staff is super nice and it is located on Jalan Patimura, between Jalan Legian and Jalan Mataram. We have probably eaten our way through half the menu by now and have yet to come across any dish that is not fantastic!

During these six months, we have learned a lot and we would like to share some of it below:

 1. It is always good to have four eyes when you book transport so you do not accidentally end up in Ho Chi Minh (Vietnam) when you really want to go to Siem Riep (Cambodia).
 2. Economic activity is huge in Southeast Asia and it is exciting to follow the progress.
 3. One can actually do parachute gliding behind a boat in burka.
 4. Butt showers is the best thing we know. From now on it will seem unhygienic to just wipe our butts with paper.
 5. Fixing a domestic number with 3g is usually much better than paying for “free wifi” in your accommodations.
 6. Diving is amazing and no dives are the same! Have you done 20 dives and think you’ve seen everything, then we can say with certainty that you are wrong.
 7. Check where you put your feet when you are out running, because it is no fun to have an infected wound in Southeast Asia.
 8. Leeches are not dangerous and stone fish are definitely dangerous!

We definitely don’t long back to Sweden, but longing for family and friends can come in waves. A game night where we talk all night, a pub night where we clink our glasses in joy and understanding, or just having lovely conversations whether it be at our home, at your place, or places that we explore together! Go to the movies, have lunch, eat ice cream, sit in the garden or on the balcony. Running together, tackle each other on the floorball arena, take a walk, or just being in the now together. Knowing that we are close to each other if something should happen. Meanwhile, this trip has given us a lot of new people whom we also want in our lives, that we can call our friends and that we do not want to be without. It would be best if we could shrink the earth so that physical distance is no longer a problem! The trip has also given us new experiences, perspectives on our lives and our view of the world around us, and what we want for our future. The best part of the trip is not knowing what the future will look like, but we look forward to it with excitement. Who knows what we’re doing next year and where we are then, but what we do know is that it’s wonderful to live!

Pontus skägg och hår för mer än 20 veckor sedan I Angkor Wat och en mycket lockigare Pontus från gårdagen i Kuta!Pontus beard and hair more than 20 weeks ago at Angkor Wat and a much curlier Pontus from yesterday in Kuta!

Pontus skägg och hår för mer än 20 veckor sedan I Angkor Wat och en mycket lockigare Pontus från gårdagen i Kuta! Pontus beard and hair more than 20 weeks ago at Angkor Wat and a much curlier Pontus from yesterday in Kuta!

Vår favoritrestaurang i hela Indonesien! Our favorite restaurant in all of Indonesia!

Vår favoritrestaurang i hela Indonesien! Our favourite restaurant in all of Indonesia!

Utsikt över solnedgången vid en av våra löpturer på stranden! Vågorna är mäktiga! View of the sunset while jogging on the beach! The waves are powerful!

Utsikt över solnedgången vid en av våra löpturer på stranden! Vågorna är mäktiga! View of the sunset while jogging on the beach! The waves are powerful!

Matförgiftning och arbete / Food poisoning and work

Vi har inte gjort så mycket den senaste veckan i turistväg, men istället har vi suttit ganska mycket med bloggen och med andra projekt. Pontus har startat ett nytt bitcoin-relaterat projekt som kommer dyka upp snart och Ulrika håller på att slutföra sin första text om hennes syn på anarkokapitalism som kommer bli startskottet för en ny serie av bloggposter här på bloggen, där meningen är att texterna ska vara en introduktion till anarkokapitalismen från hennes perspektiv. Vi har varit gäster i en podcast där vi berättat om vår resa hittills (om ni har missat det ;)) och Ulrika har lyckats bli matförgiftad för första gången på denna resa. Hon har mått väldigt dålig och har inte haft någon energi alls i några dagar, men hon är tillbaka på banan igen. Vi sa hejdå till familjen King förra veckan som i skrivande stund befinner sig i Thailand och njuter av Koh Samui. Vi fick även äran att vara barnvakt till King-barnen innan de åkte och vi tyckte det var superkul! Vi hoppas att våra vägar ska korsas igen snart! Fram till dess så hörs vi via internet! Vi har också bytt boende och nu bor vi mycket närmare nöjeslivet i Kuta, men på en lugn bakgata så vi har det lugnt och skönt.

We haven’t done much tourist things in the last week, instead we have been working quite a lot on our blog and other projects. Pontus has started a new bitcoin-related project that will become public soon and Ulrika is completing her first text about her vision of anarcho-capitalism that will be the start of a new series of blog posts here on the blog with the aim to introduce anarcho-capitalism from her perspective. We have been guests on a podcast (in case you missed it ;)) and Ulrika has suffered her first food poisoning on this trip. She has been very ill with no energy at all in a few days, but she is back on track again. We said goodbye to the King family last week and they are now in Thailand enjoying Koh Samui. We also had the honor of being babysitters to the King children before they left and it was super fun! We hope that our paths will cross again soon! Until then we keep in contact through the internet! We have also changed our accommodation and now we live much closer to the nightlife of Kuta, but on a quiet back street so we have peace and quiet.

Konversation blandat med lek och upptäcka nya saker på stranden med familjen King! Conversations together with play and discovering new things on the beach with the King family!

Konversationer blandat med lek och upptäcka nya saker på stranden med familjen King! Conversations together with play and discovering new things on the beach with the King family!

Wintson fångade Pontus och tog med honom till ett hemligt ställe! Wintson caught Pontus and took him to a secret place!

Wintson fångade Pontus och tog med honom till ett hemligt ställe! Wintson caught Pontus and took him to a secret place!

Jag och Henry! Me and Henry!

Jag och Henry! Me and Henry!

Vi hittade en spelhall! We found an arcade room!

Vi hittade en spelhall! We found an arcade room!

Kollar in Transformers-spelet! Checking out the Transformers game!

Kollar in Transformers-spelet! Checking out the Transformers game!

Stranden nedanför Kuta Beach. Mycket lugnare än KB! The beach below Kuta Beach! Much quieter than KB!

Stranden nedanför Kuta Beach  är mycket lugnare än Kuta Beach! The beach below Kuta Beach is much quieter than Kuta Beach!

Så här ser de flesta dagar ut för oss just nu! This is what most days look like for us right now!

Så här ser de flesta dagar ut för oss just nu! This is what most days look like for us right now!

Vardag! Weekday!

Den senaste veckan har vardagen infunnit sig för oss. Efter att Rebecca flög hem så har vi velat ha lite vardag i resandet och vi bestämde oss därför att stanna kvar i Ubud till dess att vårt visum gick ut och det gjorde inte saken sämre att Ubud är ett väldigt bra ställe att ha vardag i om man är frihetlig lagd. Vi har hängt med familjen King och ätit köttbullar med brunsås och potatismos som Caroline lagade till oss och lekt med Henry och Winston i poolen på deras tillfälliga tomt. Vi hyrde en chaufför och spenderade en dag med dem i Kuta och spanade in alla som surfade och vi blev såklart väldigt sugna på att prova, så det är vårt nya mål när vi kommer tillbaka till Bali. Vi har varit på bio och sett filmen “spirited away” på en väldigt trevlig biograf (Paradiso) där man sitter i soffor och äter middag samtidigt som man ser på filmen. Man betalar 50,000 rupiah (33 SEK)  i inträde och det beloppet har man sedan till godo att köpa mat och dryck för i restaurangen! I fredags käkade vi middag med Veronica och Nadim som råkade ha vägarna förbi oss och det var superkul (Tack för en rolig kväll V och N!). Vi hade så roligt att vi inte kom hem förrän kl 03 på morgonen och bestämde oss därför för att ta en vilodag på lördagen :)! Vi har varit på ett bitcoin-möte i Hubud som samtidigt livestreamades över youtube som var mycket intressant. Sedan följde vi en rappare vid namn Jonny och åt middag med honom på restaurangen the onion som accepterar bitcoin och fick även höra Jonnys nya singel “fuck your bank – buy some bitcoins”. Mitt i allt så fyllde Ulrika år (firade hennes 32:a varv runt solen) och det firades med en dag bland risfälten, massage och en massa mys! Däremellan har vi fått brottats med en del teknikstrul, som gjort att vi inte är klara med dykfilmerna än (det inlägget kommer när vi fått ordning på allt). Nu är vi i Singapore för en Visa-run och första intrycket av staden är att vi är i London med inslag av Stockholm och med stor klick asian-style smetad över hela staden.

After Rebecca returned home last week, we decided to stay in Ubud until our visa expired and it does not hurt that Ubud is a very good place to hang around in if you are a libertarian. We’ve been hanging with the King family and eaten swedish meatballs with brown sauce and mashed potatoes that Caroline cooked for us, and we have played with Henry and Winston in the pool in their temporary garden. We hired a driver one day and spent a day with them in Kuta and checked out the surfers and we became keen to try it out, so our new goal is to try surfing when we come back to Bali. We have also been to a cinema and seen the movie “Spirited Away” in a very nice movie theater (Paradiso) where you sit in sofas and eat dinner while watching the movie. You pay 50,000 rupiah (4 EUR) in the entry and you then reedem the ticket price to buy food and drinks in the restaurant! On Friday we ate dinner with Veronica and Nadim who happened to be passing by Ubud while we were here us and it was great fun meeting them (Thanks for a fun evening V and N!). We had so much fun that we did not come home until at 03 in the morning and therefore decided to take a day of rest on Saturday :)! We have also been on a interesting bitcoin meeting in Hubud where the meeting was simultaneously live streamed to youtube. After the meeting we accompanied a rapper by the name of Jonny to a restaurant (The Onion) that accepts bitcoin and had dinner with him and also got to hear Jonny’s new single “Fuck Your bank (buy some bitcoins)” performed on a small stage there. During all this Ulrika also had her birthday (celebrated her 32nd lap around the sun) and it was celebrated with a day among the rice paddies, massages and a lot of cosiness! We have been struggling with some technical trouble, which has caused it so that we are not ready with our diving moives yet (that blog post will come when we have everything solved). Now we are in Singapore for a Visa-run and our first impression of the city is that we are in London with elements of Stockholm and with clicks of Asian-style distributed over the city.

Carolines jättegoda köttbullar med improviserad brunsås. Delicious meatballs with improvised brown sauce that Carline made for us

Carolines jättegoda köttbullar med improviserad brunsås. Delicious meatballs with improvised brown sauce that Caroline made for us

Leka i poolen! Playing in the pool!

Leka i poolen! Playing in the pool!

Pontus håller koll på Henrys köttebullekonsumtion! Pontus keeps track of Henry's meatball consumption!

Pontus håller koll på Henrys köttebullekonsumtion! Pontus keeps track of Henry’s meatball consumption!

Middag och mycket prat med Veronica och Nadim! Dinner and alot of talking with Veronica and Nadim!

Middag och mycket prat med Veronica och Nadim! Dinner and a lot of discussions with Veronica and Nadim!

Fika med JP och Grace som vi träffat via Hubud. Coffee with JP and Grace that we have met through Hubud

Fika med JP och Grace som vi träffat via Hubud. Coffee with JP and Grace that we have met through Hubud.

Familjen King asia-style! The King family going asia-style!

Familjen King asia-style! The King family going asia-style!

Leker i sanden på Kuta beach! Playing in the sand on Kuta beach!

Leker i sanden på Kuta beach! Playing in the sand on Kuta beach!

Där föräldrar lekte med vågorna istället! Where the parents were playing with the waves instead!

Där föräldrar lekte med vågorna istället! Where the parents were playing with the waves instead!

Surfare vid Kuta beach! Surfer at Kuta beach!

Surfare vid Kuta beach! Surfer at Kuta beach!

Winston och Henry!

Winston och Henry!

FIlmdags! Movie time!

Filmdags! Movie time!

Ubud, bali!

Campuhan ridge walk, Ubud, bali!

Ulrika fotar risfälten! Ulrika taking pictures of the rice fields!

Ulrika fotar risfälten! Ulrika taking pictures of the rice fields!

Födelsedagsmassage (inget för blyga personer kan meddelas!) Birthday massage (not for shy people!)

Födelsedagsmassage (inget för blyga personer kan meddelas!) Birthday massage (not for shy people!)

Ulrika firar sin födelsedag. Ulrika celebrating her birthday!

Ulrika firar sin födelsedag. Ulrika celebrating her birthday!

Ulrika och Jonny Freesh (the rapparen!). Ulrika and Jonny Freesh (the rapper!).

Ulrika och Jonny Freesh (rapparen!). Ulrika and Jonny Freesh (the rapper!).

Betala med bitcoin och det är hur enkelt som helst! It is so easy to pay with bitcoin!

Betala med bitcoin och det är hur enkelt som helst! It is so easy to pay with bitcoin!

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑