A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Kumily

En omväg i Indien / A detour in India

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vår vän Sandra skrev en kommentar som handlade om  att se på “ny lokaltrafik som ett potentiellt litet äventyr” och det påminde oss om en fantastisk resa med lokaltrafiken i Indien som vi gjorde förra året och som vi inte berättat om tidigare på bloggen. Det var meningen att vi skulle ta direktbussen mellan Munnar och Kumily med avgångstiden klockan sex på morgonen, men 15 minuter efter planerad avgång så ställdes turen in och vi blev hänvisade till en annan buss. Trots den stora språkbarriären så förstod vi att vi skulle behöva byta buss någonstans på vägen och det gjorde oss lite oroliga, men det skulle senare visa sig var en helt onödig känsla.
En sak vi alltid gör när vi ska åka från en punkt till en annan är följa vår resa med hjälp av google maps i offlineläge, så vi alltid vet var vi är även om vi inte vet vart vi hamnar. Vi satte oss på bussen och förmedlade att vi skulle till Kumily till konduktören och hoppades på det bästa.  Efter några timmars bussfärd visade konduktören med en gest var vi skulle hoppa av och det visade sig att att vi nu kommit till liten stad vid namn Cheruthoni. Alla informationstavlor är skrivna på sanskrit, troligtvis Malayalam som är det officiella språket i det här området, så vi fick helt enkelt fråga lokalbefolkningen om hjälp för att komma på rätt buss. Med fler handgester så förstod vi att vår buss skulle komma om cirka 15 minuter, så det enda vi kunde göra var att stå där på busstationen i Cheruthoni och vänta. Minuterna tickade på och flera bussar hann både anlända och åka vidare innan den snälla mannen, som vi tidigare frågat om hjälp, med en handgest visade oss till en buss som svängde in till busstationen. Konduktören bekräftade med en nickning att vi kommit på rätt buss och vi trodde nu att nästa stopp för oss skulle bli Kumily.
Det visade sig inte stämma och vi fick hoppa av i Kattapana göra om samma procedur och ta hjälp av lokalbefolkningen igen, men vid det här laget hade oron gått över och vi gjorde om resan till en äventyrlig omväg. Lokalbefolkningen var lika hjälpsamma här och visade oss till en buss som tog oss till Kumily, dock med flera timmars försening. Vår färd hade förvandlats till en omväg där vi fick uppleva fantastisk natur, hjälpsamma människor och flera samtal med våra medresenärer som oftast bestod mer av teckenspråk än verbal kommunikation. Det kallar vi ett äventyr!     

För övrigt borde ni spana Sandras blogg där hon publicerar fantastiska bilder från hennes och Marcus hem bland bergen i Österrike, men också bilder från andra resor de gör!


 

Our friend Sandra wrote a comment about “seeing a new public transport as a potential little adventure” and it reminded us of a fantastic journey we did last year involving public transportation in India. The idea was that we would take a direct bus between Munnar and Kumily, with a departure time at 6 am in the morning. But the bus was canceled 15 minutes after the scheduled departure and we were referred to another bus. Despite the big language barrier, we understood that we would have to change bus somewhere along the way and this made us a little worried, which would later prove to be completely unnecessary. We took a seat on the bus and told the conductor that we wanted to go to Kumily and hoped for the best. One thing we always do when we go from one point to another is to follow our journey with the help of Google Maps in the offline mode, so we always know where we are, even though we do not know where we will end up. It turned out that we had come to a very small town, called Cheruthoni, when the conductor showed with a gesture that this is where we should jump off. All information signs are written in Sanskrit, probably Malayalam, which is the official language in this area, so we had to ask locals for help to get on the right bus. We understood with more hand gestures, that our bus would arrive within 15 minutes, so all we could do was stand in the bus station in Cheruthoni and wait. The minutes were passing, and several buses both arrived and departed before the nice man, who we previously asked for help, showed with a hand gesture towards a bus that were pulling up to the bus station. The conductor confirmed with a nod that we jumped on to the right bus and now we thought that the next stop for us would be Kumily. This assumption was proven wrong and we had to jump of in Kattapana and follow the same procedure as in Cheruthoni, which meant asking for help by the locals again. By this time our concerns were gone and we had made the detour into an adventure. The locals were just as helpful here and showed us to a bus that finally took us to Kumily, with several hours of delay. Our journey had turned into a fantastic detour where we got to experience a fantastic scenery, helpful people and several conversations with our fellow passengers that often consisted more of sign language than verbal communication. We call that an adventure!

Moreover, you should check out Sandra’s blog where she publishes amazing pictures from her and Marcus home in the mountains in Austria, and also images from trips they make!

Direktbussen mellan Munnar och Kumily ställdes in 15 min efter annonserad avgång och istället fick vi byta buss både i Cheruthoni och Kattapana innan vi äntligen anlände till Kumily! The direct bus between Munnar and Kumily was canceled 15 minutes after the advertised departure. Instead, we had to change buses in both Cheruthoni and Kattapana before we finally got to Kumily!

Direktbussen mellan Munnar och Kumily ställdes in 15 min efter annonserad avgång och istället fick vi byta buss både i Cheruthoni och Kattapana innan vi äntligen anlände till Kumily! The direct bus between Munnar and Kumily was canceled 15 minutes after the advertised departure. Instead, we had to change buses in both Cheruthoni and Kattapana before we finally got to Kumily!

VI fick se en skymt av en jättedamm uppe bland bergen i Kerala! We got a glimpse of a giant dam in the mountains of Kerala!

VI fick se en skymt av en jättedamm uppe bland bergen i Kerala! We got a glimpse of a giant dam in the mountains of Kerala!

Vi var vana vid att se hur teplantagen sträcker ut sig i dalgångarna, men nu fick vi se en helt annan växtlighet. We were used to see how the tea plantation stretched out in the valleys around Munnar, but now we got to see a completely different vegetation.

Vi var vana vid att se hur teplantagen sträcker ut sig i dalgångarna, men nu fick vi se en helt annan växtlighet. We were used to see how the tea plantation stretched out in the valleys around Munnar, but now we got to see a completely different vegetation.

Serpentinvägarna gjorde att mötande trafik blev en intressant upplevelse, men chaufförerna rattade skickligt bussarna runt varandra! The serpentine roads made oncoming traffic into an interesting experience, but the drivers were skillful in driving the busses around each other!

Serpentinvägarna gjorde att mötande trafik blev en intressant upplevelse, men chaufförerna rattade skickligt bussarna runt varandra! The serpentine roads made oncoming traffic into an interesting experience, but the drivers were skillful in driving the busses around each other!

Omvägen blev tillslut en helt fantastisk upplevelse! The detour eventually became an absolutely amazing experience!

Omvägen blev tillslut en helt fantastisk upplevelse! The detour eventually became an absolutely amazing experience!

Vi har bara positiva erfarenheter av att åka med lokaltrafiken i södra Indien! We only have positive experiences of travelling with the public transports in South India!

Vi har bara positiva erfarenheter av att åka med lokaltrafiken i södra Indien! We only have positive experiences of travelling with the public transports in South India!

Vilda djur på nära håll! / Wildlife up close!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Efter att ha fått tips från lokalbefolkningen så bestämde vi att nästa destination i Indien skulle bli Kumily, som ligger cirka 10 mil söder om Munnar. Kumily ligger vid en stor nationalpark och tigerreservat (Periyar nationalpark), som var vad vi ville besöka. Morgonen började dåligt, vi gick upp 5.15 för att åka med direktbussen mellan Munnar och Kumily, men det visade sig  att den bussen var inställd. Men det löste sig genom att vi istället fick göra en  jättefin bussresa på 5.5 timmar på slingriga vägar, genom många småbyar och där vi fick byta buss i Cherutoni och Kattapanna. Även om denna resa tog längre tid än vad det skulle ha gjort med direktbussen, så var det värt det med tanke på allt vi fick se på vägen. Det är så lätt att åka med lokalbussarna här, då det finns många vänliga människor som är hjälpsamma och visar oss till rätt buss.

Vi hade fått tips om ett homestay  i Kumily när vi var i Munnar, så vi mötte upp med ägaren, Ajamal, på busstationen och det visade sig vara ett perfekt rum att bo i under vår vistelse här. Huset ligger vid skogen, utanför stadskärnan och turistområdet, men det går ändå snabbt att promenera in till centrum. Ajamal och hans familj är jättetrevliga och hjälpsamma, så vi kan verkligen rekommendera att bo med dem om man planerar att besöka Kumily.

Vår plan var att besöka nationalparken här och vi valde att göra en tur som innehöll både vandring och paddling med bambuflottar på Periyarsjön just för att det skulle vara störst chans att få se en vild elefant från bambuflotten. Trots en del planering så valde vi nog den sämsta dagen vädermässigt att gå på vandring och paddla på vattnet i en nationalpark. Regnskurarna avslöste varandra och åskmullret kom och gick under hela dagen, men det gjorde absolut inget då vi hade en fantastisk dag där vi fick se väldigt många djur! Vi såg 20 elefanter (varav 3 unga elefanter) och  vi råkade komma riktigt nära 3 stycken elefanter då vi rundade en liten kulle. Det var verkligen inte med mening så vi fick skynda oss in i skogen för att inte bli attackerade och vara tvungna att använda oss av den beväpnade vakt som vi hade med oss (det hade varit riktigt tråkigt).  Vi fick även se en liten elefantunge bada i sjön och spruta ned sin mamma med vatten på ett oerhört lekfullt sätt. Tydligen är det väldigt ovanligt att se så många elefanter på samma gång (detta var första gången på 5 dagar som elefanterna visade sig överhuvudtaget) och än mindre att få se de skygga bisonoxarna som lever i naturreservatet. Bisonoxarna är till och med ovanligare att se än de få tigrar som lever i nationalparken och vi såg 20-30 stycken i olika omgångar under vår vandring. Vi räknade även in ett rådjur, fem vildsvin (varav en som blev uppretad av ett gäng småfåglar), vilda höns, en blå skorpion, giftiga spindlar, apor och en massa fåglar. Vi tittade också på  kanelträd, samt ingefära plantor och stora gurkmejaplantor som växte vilt i djungeln och det var riktigt gott att få smaka på färsk gurkmeja. Vi besökte även en liten ö som lokalbefolkningen använde som fiskeläger och vi fick se hur de tog till vara på den infångade fisken.

Nöjda, trötta, blöta och en timme försenade kom vi tillbaka till ingången av nationalparken och tackade våra guider och vandringskamrater för en väldigt speciell dag. Vi är väldigt medvetna om vilken fantastisk tur vi hade med djurlivet under dagens vandring så de gjorde inget att tigrarna inte valde att visa sig denna gång ;). Det är precis så här vi vill uppleva djur; i det vilda och på deras villkor!

After receiving advice from locals, we decided that our next destination in India would be Kumily, located about 100 kilometer south of Munnar. Kumily is located near a large National Park and Tiger Reserve (Periyar National Park), which was what we wanted to visit in this area. The morning started badly when we went up 5:15 to take a direct bus between Munnar and Kumily and the bus was cancelled. Instead, we got the opportunity to do a really nice 5.5 hour bus ride on winding roads through many small villages and where we had to change bus ‘both in Cherutoni and Kattapanna. Even though the bus ride took longer time than the direct bus  it was worth it considering all things we got to see during the ride. It is so easy to use public buses here, there are so many friendly people that helps us on our way and who show us to the right bus.

We had received a tip about a homestay in Kumily before we left Munnar, so we met up with the owner, Ajamal, at the bus station and it proved to be a perfect place to stay during our stay here. The house is located next to the forest outside the town center and tourist area, but it is only a short walk into the city center. Ajamal and his family are very nice and helpful, so we can really recommend to stay with them if you are planning to visit Kumily.

Our plan was to visit the National Park here and we chose to do a tour that included both hiking and bamboo rafting on lake Periyar, because rafting on the lake would increase our chances to see a wild elephant. Despite some planning, we probably chose the worst day weather wise to go hiking and rafting on the waters. Rain showers came after each other and the thunder noise came and went during the day, but it did absolutely nothing because we had an absolutely amazing day, where we got to see so many wild animals! We saw 20 elephants (including three young elephants) and we happened to get close to three elephants when we rounded a small hill. This was not intentional so we had to hurry into the forest to avoid being attacked by the elephants and having to make use of the armed guard that we had with us (that would have been unfortunate). We also got to see a young elephant bathing in the lake and spray down his mother with water in a very playful way. Apparently, it is very rare to see so many elephants at the same time (this was the first time in five days that the elephants showed themselves at all), and the chance is even less to see the shy bison that live in the national park. The bison is even rarer to see than the few tigers that live in the National Park and we got to see 20-30 bisons at different locations during our hike. We also counted in one deer, five wild boars (including one who was mocked by a gang of small birds), wild chickens, a blue scorpion, poisonous spiders, monkeys and lots of birds. We also looked at a cinnamon tree, ginger plants and large turmeric plants that grew in the wild jungle, and it was really good to get to  taste fresh turmeric. We also visited a small island that the local villagers use as a fishing camp in the National Park and we saw how they took care of the caught fish.

Happy, tired, wet and one hour late we came back to the entrance of the National Park and thanked our guides and trekking mates for a very special day. We are very aware of the amazing luck we had with the wildlife during the day’s trekking so it did nothing that the tigers chose not to show up this time ;). This is exactly how we want to experience animals; in the wild and on their terms!

Det är superenkelt att åka med lokaltrafiken i Indien! It's super easy to go with public transport in India!

Det är superenkelt att åka med lokaltrafiken i Indien! It’s super easy to use public transport in India!

Inte lätt att passera mötande bussar på sträckan Munnar-Kumily! Not easy to pass oncoming buses on the route between Munnar and Kumily!

Inte lätt att passera mötande bussar på sträckan Munnar-Kumily! Not easy to pass oncoming buses on the route between Munnar and Kumily!

Vårt härliga homestay i Kumily! Our lovely homestay in Kumily!

Vårt härliga homestay i Kumily! Our lovely homestay in Kumily!

Aporna som levde i skogen vid vårt homestay! The monkeys that lived in the forest next to our home stay!

Aporna som levde i skogen vid vårt homestay! The monkeys that lived in the forest next to our home stay!

Ulrika dansade happydance för en av aporna som blev förtjust, förvånad och förskräckt på samma gång! Ulrika did a happy dance for one of the monkeys who was delighted, amazed and was horrified at the same time!

Ulrika dansade happydance för en av aporna som blev förtjust, förvånad och förskräckt på samma gång! Ulrika did a happy dance for one of the monkeys who was delighted, amazed and was horrified at the same time!

Ulrika och hennes vän apan! Ulrika and her friend the monkey!

Ulrika och hennes vän apan! Det var vi som var djuren i bur den här gången! Ulrika and her friend the monkey! It was us who were the animals in the cage this time!

Snygga strumpor som skyddade mot det vanligaste djuret i nationalparken, blodiglarna... Stylish socks that protected against the most common animal in the national park, the leeches ...

Snygga strumpor som skyddade mot det vanligaste djuret i nationalparken, blodiglarna… Stylish socks that protected against the most common animal in the national park, the leeches …

Addera lite tobakspulver på det, så håller sig de flesta iglarna borta! Add a little tobacco powder and most of the leeches will stay away!

Addera lite tobakspulver på det, så håller sig de flesta iglarna borta! Add a little tobacco powder and most of the leeches will stay away!

Tydligen gillar inte elefanter rött, rosa eller lila färger, så Ketakira och jag fick låa t-shirtar av Pontus för att inte öka risken för att elefanter skulle attackera oss! Apparently, elephants do notlike red, pink or purple colors, so Ketakira and Ulrika had to borrow t-shirts from Pontus to decrease the risk that the elephants would attack us!

Tydligen gillar inte elefanter rött, rosa eller lila färger, så Ketakira och jag fick låna t-shirtar av Pontus för att inte öka risken för att elefanter skulle attackera oss! Apparently, elephants do notlike red, pink or purple colors, so Ketakira and Ulrika had to borrow t-shirts from Pontus to decrease the risk that the elephants would attack us!

Vår beväpnade vakt för dagen. Han berättade dock att han aldrig behövt använda vapnet, inte ens för att skjuta ett varningsskott! Our armed guard for the day. However, He told us that he never had to use the weapon, not even to fire a warning shot!

Vår beväpnade vakt för dagen. Han berättade dock att han aldrig behövt använda vapnet, inte ens för att skjuta ett varningsskott! Our armed guard for the day. However, He told us that he never had to use the weapon, not even to fire a warning shot!

En häftig växt som växte på träden! A cool plant that grew on the trees!

En häftig växt som växte på träden! A cool plant that grew on the trees!

VI hittade ett träd som elefanthonorna änvänder som medicin efter en förlossning. Mot vad var lite oklart! We found a tree that female elephants uses as medicine after giving birth. For what was a little unclear!

VI hittade ett träd som elefanthonorna änvänder som medicin efter en förlossning. För vad var lite oklart! We found a tree that female elephants uses as medicine after giving birth. For what was a little unclear!

Kanelträd! CInnamon tree!

Kanelträd! Cinnamon tree!

Vi hittade flera spår efter tigrarna som lever i reservatet! We found several traces after the tigers that live in the reserve!

Vi hittade flera spår efter tigrarna som lever i reservatet! We found several traces after the tigers that live in the reserve!

En blå skorpion korsade vår väg! A blue scorpion crossed our path!!

En blå skorpion korsade vår väg! A blue scorpion crossed our path!!

Vi satte oss på bambuflotten och paddlade vidare längre in i nationalparken! We sat on the bamboo raft and paddled further into the national park!

Vi satte oss på bambuflotten och paddlade vidare längre in i nationalparken! We got on the bamboo raft and paddled further into the national park!

Vi kom till fiskestationen och där fick vi se hur de tog tillvara på dagens fångst! We came to the fish station and there we got to see how they took care of the day's catch!

Vi kom till fiskelägret och där fick vi se hur de tog tillvara på dagens fångst! We came to the fishing camp and there we got to see how they took care of the day’s catch!

Vi fick även se en lustig ål med näbb! We also got to see a funny eel with beak!

Vi fick även se en lustig ål med näbb! We also got to see a funny eel with beak!

Översvämmad bambuflotte, regn och åskskurar. Härlig dag för att leta efter elefanter! Flooded bamboo raft, rain and thunderstorms. Beautiful day to look for elephants!

Översvämmad bambuflotte, regn och åskskurar. Härlig dag för att leta efter elefanter! Flooded bamboo raft, rain and thunderstorms. Beautiful day to look for elephants!

Vi hittade massor med bison. De är svårfångade på bild då de flyr så fort de upptäcker en. We found lots of bison. They are hard to catch in a photo, because they flee as soon as they discover you.

Vi hittade massor med bison. De är svårfångade på bild då de flyr så fort de upptäcker en. We found lots of bison. They are hard to catch in a photo, because they flee as soon as they discover you.

Vi hittade massor av gurkmejeplantor. Färsk gurkmeja är supergott! We found lots of turmeric plants. Fresh turmeric is super good!

Vi hittade massor av gurkmejeplantor. Färsk gurkmeja är supergott! We found lots of turmeric plants. Fresh turmeric is super good!

Vi hittade elefanterna tillslut! We finally found elephants!

Vi hittade elefanterna tillslut! We finally found elephants!

Elefanter som blöter ned maten innan de stoppar det i munnen! Elephants who wet their food before they put it in their mouth!

Elefanter som blöter ned maten innan de stoppar det i munnen! Elephants who wet their food before they put it in their mouth!

Elefanthonan med sin lekfulla unge! The female elephant with her playful kid!

Elefanthonan med sin lekfulla unge! The female elephant with her playful kid!

Tack till våra guider och vandringskamrater för en fantastisk dag tillsammans i Periyar nationalpark! Thanks to our guides and hiking companions for a fantastic day together in the Periyar National Park!

Tack till våra guider och vandringskamrater för en fantastisk dag tillsammans i Periyar nationalpark! Thanks to our guides and hiking companions for a fantastic day together in the Periyar National Park!

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑