A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Kuala Lumpur

Hej då Kuala Lumpur och hej Borneo!

Sista kvällen i Kuala Lumpur tog vi en promenad till självständighetstorget (Dataran Merdeka) för att se Sultan Abdul Samad-byggnaden som har en väldigt vacker ljussättning när solen gått ned. Det var även vid Merdekatorget där Malaysiska flaggan för första gången hissades den 31 Augusti 1957 då landet bröt sig loss från Storbritannien.

Morgonen efter tog vi vår packning och begav oss mot KLIA2 (Kuala Lumpur International airport terminal 2) och här kommer ett viktigt meddelande till alla som letar på nätet efter hur man på ett billigt sätt tar sig till KLIA och KLIA2 utan att behöva betala 35 ringgit per person med expresståget. Vi fick tips att det går bussar från Chinatown till båda flygplatserna och här kan vi meddela att det gör det (detta gäller för juni 2015)! 12 ringgit per person kostar det om du åker med “Star shuttle”-bussen som går från korsningen Jalan Tun Perak/ Jalan Pudu (Star shuttle-anställda sitter under ett stort träd mittemot Starbucks) och dessa bussar går en gång i halvtimmen (15 och 45) från tidigt på morgonen fram till midnatt. Bussen tar 1 timme och 20 minuter, men vi misstänker att detta gäller när det är rusningstrafik. Om man inte räknar med att bussen är sen (vilken den var för oss) så tog resan till KLIA2 (vilket är första stoppet) en timme.

Ulrika hade ångest dagarna innan vi skulle flyga (hon är bara flygrädd om hon ska flyga över vatten, vilket är konstigt) och vi skulle flyga med AirAsia som kraschade i december. Vi köpte även flygbiljetter med Malaysian Airlines på samma gång och det var också första gången som vi behövt fylla i kontaktuppgifter till anhöriga så att flygbolaget kan kontakta dem vid händelse av olycka (vi fick göra det både för AirAsia och Malaysia Airlines). Det var så skönt när vi landade på flygplatsen i Miri, som ligger nära gränsen till Brunei på den Malaysiska delen av Borneo. Här fick vi en överraskning då Borneo-delarna av Malaysia  (Sabah, Sarawak och Labuan) tydligen är mer autonoma än vad vi visste, så det blev ny passkontroll (för alla, även malaysier) och vi utlänningar fick en stämpel i passet och visum för ca 2 månader i Sarawak! Nu är vi på Borneo iallafall! =)

We took a walk to the Independence Square (Dataran Merdeka) to see the Sultan Abdul Samad building that has a very beautiful light setting when the sun goes down during our last night in Kuala Lumpur. It was also at the Merdeka Square where the Malaysian flag was hoisted for the first time August 31, 1957 when the country became independant from Britain.

The morning after we took our luggage and headed toward KLIA2 (Kuala Lumpur International Airport Terminal 2) and here comes an important message to all who are looking online for how to get to KLIA and KLIA2 without having to pay 35 ringgit per person with the express train. We got a tip that there are buses from Chinatown to both of the airports (this applies for June 2015)! It costs 12 ringgit per person to go with “Star Shuttle” bus that runs from the intersection of Jalan Tun Perak / Jalan Pudu (Star shuttle-workers are sitting under a big tree opposite Starbucks) and these buses run every half hour (15 and 45) from early morning until midnight. The bus takes 1 hour and 20 minutes in heavy traffic. If you do not count that the bus was 15 min late the trip to KLIA2 (which is the first stop) took us one hour.

Ulrika felt anxiety the days before our flight (she’s just afraid of flying if she will fly over water, which is weird) and we would fly with AirAsia which crashed in December. We also bought flight tickets with Malaysian Airlines at the same time and it was also the first time that we had to fill in contact information to family members so that the airline can contact them in the event of an accident (we had to do it for both AirAsia and Malaysia Airlines). It was nice when we landed at the airport in Miri, which is located near the border of Brunei, in the Malaysian part of Borneo. Here we got a surprise when we found out that the Borneo parts of Malaysia (Sabah, Sarawak and Labuan) are apparently more autonomous than we thought. The result was a new passport control (for everyone, even the Malaysians) and we foreigners were given a stamp in our passport for a 2 months visa for Sarawak! Now we are finally in Borneo! =)

Fint vattenfall vid självständighetstorget (Dataran Merdeka). Nice waterfall at the indendence square  (Dataran Merdeka)

Fint vattenfall vid självständighetstorget (Dataran Merdeka). Nice waterfall at the indendence square (Dataran Merdeka)

Dataran Merdeka!

Dataran Merdeka!

Sultan Abdul Samad-byggnaden i mörket! The Sultan Abdul Samad building in the dark!

Sultan Abdul Samad-byggnaden i mörket! The Sultan Abdul Samad building in the dark!

En upplyst moské! An illuminated mosque!

En upplyst moské! Känns lite som tusen och en natt! An illuminated mosque! Feels like a thousand and one night!

Här är platsen dör man kan köpa billiga bussbiljetter till KLIA och KLIA2 från CHinatown! This is the place to buy cheap bus tickets to get to KLIA and KLIA2 from Chinatown!

Här är platsen där man kan köpa billiga bussbiljetter till KLIA och KLIA2 från Chinatown! This is the place to buy cheap bus tickets to get to KLIA and KLIA2 from Chinatown!

Batu Caves

Vi har gjort ett besök vid Batu Caves som ligger ca 13 km norr om Kuala Lumpur och vi blev väldigt positivt överraskade! Det är en samling av grottor i ett kalkstensberg som har uppkommit av att vatten grävt gångar i berget och de är troligtvis cirka 400 miljoner år gamla! I flera av dessa grottor har sedan hinduer byggt tempel för tillbedjan av de hinduiska gudarna. Vi har aldrig varit vid ett aktivt hinduiskt tempelområde förut (tidigare hinduiska tempel vi varit vid har blivit omgjorda till buddistiska tempel), så detta var en intressant erfarenhet! Vi är ju allt annat än religiösa, så höjdpunkten (eller grädden på moset) var att gå in i den mörka grottan i tempelområdet, som ägs av ett företag, CMG (Cave management group), och har inga statliga subventioner hör och häpna (varning för ironi riktad till statliga förespråkare som hävdar att företag är onda och förstör naturen, tillskillnad från stater….)! Tempelområdet är nästan gratis för besökare (en grotta kostar 5 ringgit eller ca 12 SEK), men inträdet till den mörka grottan kostar 35 ringgit (ca 82 SEK) och går till att konservera grottan och bevara det unika djurlivet där. Inne i den 2 km långa grottan finns djur som inte hittats någon annanstans i världen. Några exempel är spindeln Liphistius batuensis (med det passande namnet trapdoor spider på engelska) som bygger ett speciellt bo med sitt nät. Detta bo har både en lucka på framsidan, vilket spindeln gömmer sig bakom och hoppar fram när en måltid har närmats sig boet, och en bakdörr som spindeln kan fly genom när fiender närmar sig. Den delen av grottan där denna speciella spindel finns är inte öppen för turister eftersom endast 200 spindlar har hittats och de lever i ett mycket känsligt ekosystem som kan skadas av turismen. I denna grotta upptäcktes även den regenererande masken, Dugesia batuensis, som har den speciella egenskapen att om man klyver den i vilka två delar som helst så fortsätter båda delarna leva och efter två veckor har de återbildats och vuxit till samma storlek som en vuxen mask. Här finns också över 200,000 fladdermöss av arterna Eonycteris spelaea (eller Cave nectar bat), vilka äter nektar och är väldigt viktig för pollinering av olika frukter, exempelvis mango, och är det enda djuret i världen som pollinerar Durianfrukterna (Ingen Eonycteris spelaea = ingen Durianfrukt), och Hipposideros Diadema (eller Diadem Horseshoe Bat) som kan äta väldigt mycket insekter, speciellt myggor. En film med två stycken ihopsatta videoklipp finns längst ned i blogginlägget med ljudet från de olika fladdermössarterna (första klippet är Hipposideros Diadema och andra klippet är Eonycteris spelaea). Vi gick bara in cirka 400m i grottan men det var en häftig och väldigt mörk upplevelse.

I tempelområdet lever en stor grupp makaker som man inte ska gå för nära då turisters oförstånd genom att mata dem har gjort att de kan vara aggressiva (speciellt mot mindre barn och om du bär på mat). Det är väldigt enkelt att ta sig hit och vi uppskattade besöket jättemycket!

We have made a visit to the Batu Caves which are located about 13 km north of Kuala Lumpur and we were very pleasantly surprised by this site! It is a collection of caves in a limestone mountain which was made by water that dug passages in the rock, and the caves have probably been around approximately the last 400 million of years! Hindus have built temples in several of these caves and it is still a place for worshiping the Hindu gods today. We have never been at an active Hindu temple area before (we have been to formerly Hindu temples that have been redesigned into Buddhist temples), so this was an interesting experience! We are not religious, so the highlight of this attraction (or the icing on the cake) was to go into the dark cave situated in the temple area, which is owned by a company, CMG (Cave Management Group), and has no government subsidies so lo and behold (warning of irony directed at government advocates who claim that business is evil and destroys nature, unlike the states ….)! The temple area is almost free for visitors (one cave cost 5 ringgit, or about 12 SEK), but the entrance to the dark cave costs 35 ringgit (about 82 SEK) and most of the money go to the cave to preserve and conserve the unique wildlife there. This 2-km-long cave is home for some animals that can’t be found anywhere else in the world. Some examples is the spider Liphistius batuensis (the trapdoor spider) that builds a special nest with its net. This nest has both a front door from where the spider hides and pop out when a meal has come close enough, and a back door from where the spider can escape its nest when enemies are approaching. The part of the cave where this particular spider lives is not open to tourists since only 200 spiders have been found and they live in a very fragile ecosystem. A regenerating worm (Dugesia batuensis) was also discovered in this cave, which has the special property that if the worm is split in two parts, both parts continue to live and they grow back to the same size as an adult worm within two weeks. There are also over 200,000 bats of the species Eonycteris spelaea (or Cave Nectar Bat), which eats nectar and is very important for the pollination of fruits, like mangoes, and is the only animal in the world that pollinates the Durian fruit (No Cave Nectar Bat = no Durian fruit), and Hipposideros Diadema (or Diadem Horseshoe Bat) that can eat a lot of insects, especially mosquitoes. A film with two assembled video clips can be found at the bottom of this blog post with the sound of these bats recorded (first clip is with the sound of the Diadem Horseshoe Bat and the second clip’s is with the sound of the Cave Nectar Bat). We just went about 400m into the cave but it was a cool and very dark experience.

In the temple area, a large group of macaques have their home and you should not go too close to them, tourists’ ignorance to feed them has made them aggressive (especially against smaller children, and if you’re carrying food). It’s very easy to get here and we appreciated the visit very much!

En 42,7 m hög staty av Lord Mutugan väntade vid ingången till en av Batugrottorna! A 42.7 meter high statue of Lord Murugan waited at the entrance to one of the Batu Caves!

En 42,7 m hög staty av Lord Murugan väntade vid ingången till en av Batugrottorna! A 42.7 metre high statue of Lord Murugan waited at the entrance to one of the Batu Caves!

Det fanns väldigt många makaker som tog tillfället i akt och snodde mat från besökarna. There were many macaques who took the opportunity and stole food from visitors.

Det fanns väldigt många makaker som tog tillfället i akt och snodde mat från besökarna. There were many macaques who took the opportunity and stole food from visitors.

Är inte påläst inom Hinduismen, men har för mig att detta ska föreställa gudinnan Kali som dansar på hennes make Shivas rygg! Någon som vet? I do not know much about Hinduism, but to me this looks like it is supposed to be the goddess Kali dancing on her husband Shiva's back? Anyone who knows better?

Är inte påläst inom Hinduismen, men Ulrika har för sig att detta ska föreställa gudinnan Kali som dansar på hennes make Shivas rygg! Någon som vet? We do not know much about Hinduism, but to Ulrika this looks like it is supposed to be the goddess Kali dancing on her husband Shiva’s back? Anyone who knows better?

Hinduism!

Hinduism!

Hinduism!

Hinduism!

Härligt färgglada kläder som både kvinnor och män bär inom hinduismen! Lovely colorful clothing that both women and men carry within Hinduism!

Härligt färgglada kläder som både kvinnor och män bär inom hinduismen! Lovely colorful clothing that both women and men carry within Hinduism!

De mörka grottorna och "the trapdoor spider"! The dark caves and the trapdoor spider!

De mörka grottorna och “the trapdoor spider”! The dark caves and the trapdoor spider!

Hjälm och ficklampa var obligatorisk utrustning! Helmet and flashlight were mandatory equipment!

Hjälm och ficklampa var obligatorisk utrustning! Helmet and flashlight were mandatory equipment!

Häftiga stenformationer bildade av stalaktiter (droppformationer från tak) och stalagmiter (droppformationer från golv)! rock formations formed by stalactites (drip formations from the ceiling) and stalagmites (drip formations from floor)!

Stenformationer bildade av stalaktiter (droppformationer från tak) och stalagmiter (droppformationer från golv)! Rock formations formed by stalactites (drip formations from the ceiling) and stalagmites (drip formations from floor)!

Tusenfoting med väldigt långa ben som används som känselorgan! Centipede with very long legs that are used as sensory organs!

Tusenfoting med väldigt långa ben som används som känselorgan! Centipede with very long legs that are used as sensory organs!

Spindlar som nästan är blinda! Spiders that is almost blind!

Spindlar som nästan är blinda! Spiders that are almost blind!

Naturliga öppningar i grottsystemet! Natural openings in the cave system!

Naturliga öppningar i grottsystemet! Natural openings in the cave system!

IMG_8857

 

The Dark cave, Batu caves:

Bitcoin meetup KL och höga torn!

Vi har nu spenderat en vecka i Kuala Lumpur och hur länge till vi blir här beror på Ulrikas skador som hon fått på benet (tack Daniel W för råd om behandling av såren! Det var lugnande att prata med dig!). Vi vill inte röra oss bort från bra medicinsk vård om nu läkeprocessen inte skulle gå åt rätt håll (det gör den, men väldigt långsamt!). Det skulle kännas olustigt att åka ut i djungeln på Borneo och så börjar Ulrikas ben käkas upp av mördarbakterier (Ulrikas livliga fantasi spelar en roll här)!!! Igår var första dagen som Ulrikas knä inte kändes som glas och gjorde ont, så vi har börjar röra på oss litegrann och uppleva Kuala Lumpur. Vi har nu varit på ett bitcoin meetup här i Kula Lumpur och vi fick träffa oerhört intressanta människor (Nazri, Colbert och Daniel)! Vi tog kontakt med Colbert via e-mail (som vi hittade genom facebook) och han tyckte att det skulle vara skoj att träffa oss, så han anordnade ett spontant bitcoin-möte med oerhört kort varsel! Vi jämförde den ekonomiska och politiska situationen mellan Sverige och Malaysia och pratade om bitocin-världen så väl som anarkokaptialist-världen med dess nyaste medlem Liberland! Här hittar ni en väldigt trevlig 20 minuters videointervju med Liberlands president och grundare Vít Jedlička. Det kändes som att vi hade väldigt lika åsikter om hur skadligt det politiska systemet med lagar, regleringar och licenser är för samhället. De tog upp exempel från Malaysia och vi kontrade med exempel från Sverige. De trodde oss inte riktigt först när vi berättade hur höga inkomstskatterna och kostnaden för arbetsgivare är i Sverige. Det var oerhört trevligt och vi fick även tips om möten i Singapore och introduktion till människor som rest till Europa för att vara med i uppbyggnaden av Liberland.

Idag har vi utnyttjat de gratis turistbussarna som de har här (trots relativt låga skatter!) och dagens utflyktsmål blev KL tower och Petronas (Twin) towers! Vi åkte bara upp i KL tower, då utsikten ska vara mycket bättre från det tornet! KL tower invigdes 1996 och är 421 meter högt. Vi åkte upp till den öpnna våningen cirka 300 meter upp i tornet. Det var en häftig utsikt över Kuala Lumpur och vi fick även se häftiga blixtar från det dagliga åskovädret som alltid drar förbi Kuala Lumpur vid den här tiden (enligt vad vi har fått erfara).  Vi har också lyckats promenera runt i Chinatown med omnejd och vi har hittat en del häftiga byggnader som ni får se om ni kollar på bilderna nedan!

We have now spent a week in Kuala Lumpur and how much more days it will be depends on Ulrika’s injuries she received on her right leg (Thank you Daniel W for advice concerning the treatment of the wounds! It was reassuring to talk to you!) We do not want to move away from good medical care in case of the healing process changes and starts to go in the wrong direction (it goes in the right direction for now, but very slowly!). It would feel quite uneasy to go into the jungle in Borneo and Ulrika’s leg is munched up by a killer bacteria (Ulrika’s vivid imagination plays a role here)!!! Yesterday was the first day Ulrika’s knee did not feel like glass and hurted, so we could start to move around a little bit and experience Kuala Lumpur. We have now been on a bitcoin meetup here yesterday and we got to meet incredibly interesting people (Nazri, Colbert and Daniel)! We contacted Colbert via email (we found him through facebook) and he thought it would be fun to meet us, so he organized a spontaneous bitcoin meeting with incredibly short notice! We compared the economic and political situations between Sweden and Malaysia and talked about the bitocin-world as well as the anarco-captialist world with its newest member Liberland! You can find a very pleasant 20 minute video interview with the Liber’s president and founder Vít Jedlička here if you are interested. It felt like we had very similar views on how harmful the political system of laws, regulations and licenses are to society. They brought up examples from Malaysia and we countered with examples from Sweden. They did not believe us at first when we told them how high the income taxes are and the cost for the employer to have employees in Sweden. It was extremely nice and we even got tips on meetings in Singapore and introduction to people who have traveled to Europe to participate in the building of Liberland.

Today, we have taken advantage of the free tourist buses here and today’s excursion was the KL Tower and Petrona (Twin) Towers! We just went up the KL tower, because we got the information that the view would be much better from the KL tower! KL tower was inaugurated in 1996 and is 421 meter high. We went up to the Open deck about 300 metres up the tower. It was a cool view of Kuala Lumpur from there and we also saw nice lightnings from the daily thunderstorm that always passes by Kuala Lumpur at this time (according to what we have experienced). We also managed to walk around in Chinatown and we have found some cool buildings that you can see if you check the images below!

Coolt hus i KL som får oss att tänka på Steampunk/Gotham city! Cool house in KL that makes us think about Steampunk / Gotham city!

Coolt hus i KL som får oss att tänka på Steampunk/Gotham city! Cool house in KL that makes us think about Steampunk / Gotham city!

Bitcoin meetup KL med Nazri, Colbert och Daniel! Bitcoin meetup in KL with Nazri, Colbert and Daniel!

Bitcoin meetup KL med Nazri, Colbert och Daniel! Bitcoin meetup in KL with Nazri, Colbert and Daniel!

Mot KL tower!  Going to KL tower!

Mot KL tower! Going to KL tower!

Petrona (Twin) towers ser liten ut på 300 meters höjd! Petronas (Twin) Towers looks small at 300 meters altitude!

Petrona (Twin) towers ser liten ut på 300 meters höjd! Petronas (Twin) Towers looks small at 300 metres altitude!

Pontus och utsikten från tornet! Pontus and the view from the tower!

Pontus och utsikten från tornet! Pontus and the view from the tower!

Långt ned till marken! Ulrika kände att tornet lutade litegrann, men Pontus trodde henne inte så han tog fram vattenpass-appen och jovisst lutar det lite :) It is a long way down to the ground! Ulrika felt that the tower leaned a bit, but Pontus did not believe her, so he took out the carpenter's level-app and sure, the tower is tilting a little :)

Det är långt ned till marken! Ulrika kände att tornet lutade litegrann, men Pontus trodde henne inte så han tog fram vattenpass-appen och jovisst lutar tornet lite 🙂 It is a long way down to the ground! Ulrika felt that the tower leaned a bit, but Pontus did not believe her, so he took out the carpenter’s level-app and sure, the tower is tilting a little 🙂

Ulrika försöker att filma blixtarna (men misslyckades tyvärr!) Ulrika is trying to film the lightning (but failed unfortunately!)

Ulrika försöker att filma blixtarna (men misslyckades tyvärr!) Ulrika is trying to film the lightning (but failed unfortunately!)

KL tower!

KL tower!

KL!

KL!

Petronas (Twin) Towers!

Petronas (Twin) Towers och oss! Petronas (Twin) towers and us!

Det här hittade vi på trottoaren framför twin towers :)! We found this on the sidewalk in front of the twin towers :)!

Det här hittade vi på trottoaren framför twin towers :)! We found this on the sidewalk in front of the twin towers :)!

Vi undrar hur många dagar det var sedan den senaste velociraptor attacken??? (9gag-skämt :)) We wonder how many days it was since the last velociraptor attack??? (9gag-joke :))

Vi undrar hur många dagar det var sedan den senaste velociraptor attacken??? (9gag-skämt :)) We wonder how many days it was since the last velociraptor attack??? (9gag-joke :))

Ingången till marknaden i China town! The entrance to the market in China town!

Ingången till marknaden i China town! The entrance to the market in Chinatown!

 

 

Chillar i KL (slang för Kuala Lumpur)

Vi tog nattbussen (kan rekommendera Perdana Ekspress) från Kuala Besut (där man kan hitta båtar till och från Perhentianöarna) till Malaysias huvudstad Kuala Lumpur. Första morgonen i Kuala Lumpur så hände dock en olycka som gjort att vi tar det lite lugnt här. Ulrika missade nivåskillnaderna i trottoaren under morgonlöpturen och föll. Ulrikas ledband i fötterna är nästan icke-existerande, men nu så lyckades hon stuka vänster fot ganska kraftigt och skrapade upp höger knä och handflata. Det gör ont att gå (speciellt i trappor) och neutrofilerna gör ett strålande, men geggigt, jobb med såren, så vi har hittills hängt på vårt underbara Suzie’s guesthouse i Chinatown som vi bor på. Vi har dock utforskat några matställen i närheten och vi har ätit supergod mat för en väldigt billig summa (5-6 ringgit eller 11-14 kr per person).

Det som slår oss är att den ekonomiska tillväxten (och relativa friheten) syns här i Malaysia och det råder inte brist på arbete här. Överallt hittar vi lappar uppe om att personal sökes både i huvudstaden och i mindre byar och det byggs i rasande fart!

Ulrika har även hittat en intressant blogg som hon verkligen rekommenderar. Det är ett gäng liberala skribenter som lägger ut sina texter i bloggen “det goda samhället” och de flesta texter är väl värda att läsa. De vill vara en motvikt mot dagens värderingsjournalistiksom är framträdande i Sverige (som tyvärr är väldigt vänstervriden och verklighetsfrämmande).

We took the night bus (we can recommend Perdana Ekspress) from Kuala Besut (where you can find boats to and from the Perhentian Islands) to the Malaysian capital Kuala Lumpur. Unfortunately, an accident happened during our first morning in Kuala Lumpur, which led us to take it easy here. Ulrika missed a level difference in the pavement during the morning run and fell to the ground. The ligaments in Ulrika’s feet is almost non-existent, but now she has managed to sprain her left foot pretty badly and scraped up her right knee and palm. It hurts to walk (especially in stairs) and the neutrophils does a brilliant, but gooey, job with the wound on her knee, so we have so far just been hanging at our lovely Suzie’s Guesthouse in Chinatown which we are staying in. However, we have explored some food courts nearby and we have eaten delicious food for a very cheap price (5-6 ringgit or 11-14 SEK per person).

What strikes us is the economic growth (and the relative freedom) clearly visible here in Malaysia and there is no shortage of work here. We have found staff wanted advertisments everywhere both in the capital and in small villages, and new buildings are being built at a rapid speed!

Ulrika has also found an interesting swedish blog that she really recommends. There are a bunch of liberal writers who outsource their texts in the blog “the good society” and most of the texts are well worth reading. They want to be a counterweight to the current value-judgemental journalism that is prominent in Sweden (which has as a non-realistic view of reality).

I brist på bilder från KL så får ni en bild på en hårig Pontus tillsammans med en helt oemotståndlig kycklingrätt vi hittat på en liten foodcourt i Chinatown! In the absence of images from KL, you get a picture of a hairy Pontus along with an irresistible chicken dish we found in a small food court in Chinatown!

I brist på bilder från KL så får ni en bild på en hårig Pontus tillsammans med en helt oemotståndlig kycklingrätt vi hittat på en liten foodcourt i Chinatown! In the absence of images from KL, you get a picture of a hairy Pontus along with an irresistible chicken dish we found in a small food court in Chinatown!

 

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑